Sosiaalisen median mittaaminen on epäilemättä tärkeää, mutta miten organisaation sosiaalisen median kanavien suoriutumista tulisi mitata viikko-, kuukausi- ja kvartaalitasolla?

Viikkotaso

Jokaisen sosiaalisen median ylläpitäjän on hyvä tehdä peruskatsaus organisaation omiin somekanaviin viikoittain. Katsauksesta saatua tietoa tulee systemaattisesti hyödyntää tulevien viikkojen sosiaalisen median päivitysten suunnittelussa sekä resursoinnissa.

● Sisällöt: Mitkä ovat olleet omien kanavien parhaat sisällöt?

sisällöt-mittaaminen

● Someaspa: Miten someaspa pärjää? Mikä on sosiaalisen median asiakaspalvelun keskimääräinen vastausaika, vastausprosentti ja vastattujen viestien määrä? Onko meillä riittävästi resursseja someaspan ylläpitoon?

someaspa

● Mitä muut meistä puhuvat?: Mitä tuotteista ja organisaatiosta puhutaan omien kanavien ulkopuolella, ja minkä sävyistä keskustelu on ollut? Mistä positiivinen tai negatiivinen keskustelu on johtunut?
● Engagement: Mikä on ollut sosiaalisen median tavoittavuus, ja miten ihmiset ovat reagoineet sisältöihin? Miten tämä on muuttunut viime viikoista, ja mistä muutokset johtuvat?

“Someammattilaisen tulee katsoa lukujen taakse ja löytää syy-seuraussuhteita, joiden avulla kehitys on mahdollista.”

Kuukausitaso

Kuukausittaisella tasolla on hyvä perehtyä omien tilien lisäksi myös kilpailijoiden tekemiseen sekä alalla tapahtuneisiin muutoksiin. Kuukausittaisen katsauksen tarkoituksena on ohjata tekemistä oikeaan suuntaan ja raportoida eteenpäin aikaansaadut tulokset.

● Vertailu kilpailijoiden tekemiseen:
○ Miten paljon kilpailijat ovat tuottaneet materiaalia eri sosiaalisen median kanaviin, ja mitkä näistä sisällöistä ovat olleet erityisen onnistuneita? Mitä voimme oppia näistä sisällöistä?
○ Miten vertaudumme somen perusmittareilla kilpailijoihin, ja mitkä ovat merkittävimmät muutokset luvuissa? Mistä muutokset johtuvat?
○ Mitä kilpailijoista on kirjoitettu meille tärkeissä sosiaalisen median kanavissa, kuten esimerkiksi blogeissa sekä Twitterissä?
○ Ovatko kilpailijat saaneet erityisen positiivista tai negatiivista palautetta somessa? Voimmeko ottaa tästä opiksemme esimerkiksi tuotekehityksessä tai asiakaspalvelussa?

kilpailija vertailu
kilpailija vertailu2

● Mielenkiintoiset teemat alalla: Mitkä ovat olleet alan kiinnostavimmat keskustelut somessa, ja miten voisimme hyödyntää tätä tietoa omassa viestinnässämme? Voimmeko palvella kohdeyleisöä esimerkiksi blogipostauksella tai videolla?
● Uudet mielipidevaikuttajat: Löytyykö someseurannan avulla uusia mielipidevaikuttajia alalta, joita meidän tulisi seurata? Voisimmeko tehdä näiden henkilöiden kanssa yhteistyötä?
● Omat someonnistujat: Kuka henkilökunnasta on onnistunut somessa erityisen hyvin, ja miten voisimme hänet siitä palkita?
● Somen tuottama myynti: Miten paljon olemme saaneet liidejä ja kauppaa somesta? Kuinka suuri osuus myynnistä on tullut kokonaan tai osittain sosiaalisen median avulla?
● Somen resurssitilanne: Olemmeko saavuttaneet meille asetetut tavoitteet, ja onko meillä oikea määrä resursseja käytössä?

Kvartaalitaso

Kvartaaleittain keskitytään ideointiin, uuden suunnitteluun ja vanhasta luopumiseen.
Saammeko tuloksia aikaan valituilla somekanavilla vai tulisiko meidän miettiä kanavavalintoja uudelleen?

● Somekanavien arviointi: Onko markkinoille tullut joitain uusia mielenkiintoisia sosiaalisen median kanavia, joita meidän kannattaisi kokeilla? Onko meillä mahdollisuus tuottaa mielenkiintoista sisältöä uuteen kanavaan? Onko kilpailija onnistunut käyttämään jotain kanavaa erityisen hyvin?
● Resurssit oikeassa paikassa? Käytämmekö resursseja fiksuihin asioihin? Onko jokin sisältötyyppi sellainen, joka ei tuota lisäarvoa kohderyhmälle? Olemmeko niissä kanavissa, joissa toimialan keskustelu käydään luontaisesti?

kvartaalitaso-mittaaminen

Kirjoittaja toimii Meltwaterilla sosiaalisen median asiantuntijana auttaen eri organisaatioita asettamaan tavoitteet somelle sekä tehostamaan sosiaalisen median tekemistä. Artikkelin kuvituksessa on käytetty Meltwater Engage-palvelusta saatavia kuvaajia.

Jos koet sosiaalisen median mittaamisen haastavaksi, ota yhteyttä:

Senni Niemi
senni.niemi@meltwater.com
050 439 1579
Twitter @senni_niemi