Automatic Reports

WEBINAARITALLENNE: Some- ja sisältöstrategia: osa 1

Tässä Meltwaterin sisältöstrategiaan painottuvan webinaarisarjan ensimmäisessä osassa keskitymme siihen, miten organisaation some-viestinnän nykytilaa voidaan arvioida ja mihin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota.

"Todella mielenkiintoinen ja konkretiaa tarjoava sisältö. Erityiskiitos siitä, että keskustelua käytiin ns. kuulijoiden kielellä eikä niinkään jargonilla. Sain paljon uusia eväitä ja ideoita työskentelyyni."


Webinaarista

Viestintä sosiaalisessa mediassa on jatkuvaa muutoksessa elämistä. Sen lisäksi, että somekanavissa tapahtuu toimintaamme vaikuttavia uudistuksia, myös me ihmiset somen käyttäjinä muutamme toimintatapojamme monin tavoin. Jotta organisaatiot voivat pysyä muutoksessa mukana ja toimia jatkuvasti mahdollisimman tehokkaasti erilaisilla some-kanavilla, on onnistumista tärkeää seurata jatkuvasti ja oppia tuloksista.

Piritta Seppälä

Kouluttaja ja sosiaalisen median asiantuntija Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta Oy, nostaa esiin myös some-tavoitteiden ja mittareiden asettamisen merkityksen sekä kertoo, miten some-sisällöistä voidaan tunnistaa onnistumiset eri kanavilla. Mitä voi oppia hyvin toimineista sisällöistä, entä miten tulkita vähemmän vaikutusta saaneita julkaisuja ja kehittää niitä eteenpäin? Entä mikä on algoritmin rooli eri kanavilla tällä hetkellä ja miten se vaikuttaa sisältöihimme?

Webinaarissa käymme läpi:

  • Miten analysoida sometoiminnan onnistumista
  • Tavoitteiden ja mittareiden merkitys analysoinnin tukena
  • Käytännön vinkit mm. Facebook, Twitter, Instagram-sisältöjen onnistumisen tulkitsemiseen
  • Sisältöjen ja someviestinnän tavoitteellinen kehittäminen

Katso webinaaritallenne: