Raportti

Toimialaraportti: Miten media edistää aurinkoenergian suosion kasvua?

Yksi aikamme tärkeimmistä kysymyksistä, ilmastokriisi, vauhdittaa keskustelua kestävästä energiantuotannosta. Markkinoiden fossiilittomia vaihtoehtoja vertaillaan edeltäjiinsä etenkin tehokkuuteen, luotettavuuteen ja kestävyyteen liittyen. Aurinkoenergiasta on tullut yksi puhutuimmista uusiutuvista energialähteistä, joka toimii vaihtoehtona uusiutumattomille energialähteille.

Olemme vasta vuoden 2022 puolivälissä, ja aurinkoenergia on kerännyt mediamainintoja jo yhtä paljon, kuin vuonna 2020 yhteensä. Tämä kertoo siitä, että aurinkoenergia kasvattaa edelleen suosiotaan.

Tässä raportissa identifioidaan ja analysoidaan aurinkoenergiaan liittyviä ja mediassa korostuneita narratiiveja, jotta lukijalle voidaan tarjota mahdollisimman kattava ymmärrys siitä, mikä on ollut median rooli aurinkoenergian suosion kasvussa:

  • Vetotekijät, eli aurinkoenergian etuja korostavat narratiivit
  • Työntötekijät, eli ulkoiset tekijät, jotka rohkaisevat ihmisiä, yrityksiä tai maita valitsemaan aurinkoenergian

Raportti on englanninkielinen.

Miten aurinkoenergiaa käsittelevien mediamainintojen lukumäärä on kehittynyt?

Avaa sisältö täyttämällä yhteystietosi

Loading...