Meltwaters CEO, Jörn Lyseggen, lanserar sin första bok. Boken har fått namnet Outside Insight – Navigating a World Drowning in Data. Den har redan fått fina recensioner av bland annat Forbes och är ett måste för alla beslutsfattare.

Om boken


Internet har förändrat hur vi lever och hur vi fattar beslut. Däremot har chefers sätt att fatta beslut inte förändrats nämnvärt i de allra flesta organisationer. Idag fokuserar beslutsfattare mestadels på intern data så som försäljningssiffror, lagerstatus osv men den interna datan är bara halva sanningen.

Det finns en enorm mängd data utanför ett företags fyra väggar, ett exempel på detta är så kallade ”digitala brödsmulor” online. Branschen publicerar pressmeddelanden som påverkar ditt företag, dina kunder skriver recensioner om dig och dina produkter i sociala medier, dina konkurrenter rekryterar i en viss region och så vidare. Genom att förstå vad som händer utanför ditt företags fyra väggar så snart det inträffat, så kan du ligga steget före och att fatta informerade beslut.

”Beslutsfattare behöver förstå Outside Insight. Lyseggen ligger i framkant och hjälper företag att fatta informerade och bättre beslut. Lyseggen är den första CEO:n som förklarar hur man ska tänka annorlunda kring extern data”

-Forbes

Denna förståelse av externa data kallar Jörn Lyseggen för ”Outside Insight”. I hans bok ”Outside Insight – Navigating a World Drowning in Data” visar Lyseggen hur man flyttar fokus från intern data mot en förståelse som omfattar även data online. Genom att analysera både intern data och extern data får företag en mer rättvis bild av verkligheten. Att få en helhetsbild av omvärlden hjälper företag identifiera både möjligheter och hot.

Lyseggen menar att Apple, Facebook och Barack Obama är exempel på varumärken och personer som redan förstår värdet av Outside Insight. De drar nytta av vad som sägs online och har därför vunnit stora konkurrensfördelar.

”En bok du måste läsa. Lyseggen ger konkreta tips på hur du kan ta ditt företag från botten till toppen med hjälp av insikter från extern data”

-Peter Tufano, Oxford University

Om Jörn Lyseggen


Jörn Lyseggen är en norsk entreprenör och Meltwaters CEO. Han grundade Meltwater i Oslo 2001 med en investering på 15 000 dollar. Meltwater har en plattform som bevakar traditionell media, sociala medier samt offentliga protokoll och levererar en omvärldsbevakning av världsklass. Dessutom hjälper man företag med att nå ut med sitt budskap på bästa sätt. Meltwater har över 55 kontor på sex kontinenter.

2008 grundade Lyseggen Meltwater Entreprenuerial School of Technology (MEST) en afrikansk tech-skola och inkubator för lokala entreprenörer. Jörn har presenterats på CNN, TechCrunch, TedX med mera. Läs mer om boken på Facebook och följ @jorn_lyseggen på Twitter!