reputation management

Maineenhallinta

Mainetta pidetään organisaation tärkeimpänä strategisena omaisuutena: maine koostuu pääasiassa organisaation ulkopuolisten sidosryhmien ja kuluttajien muodostamasta ajatuksesta siitä, millaisen mielikuvan organisaatio heissä herättää. Muodostettujen mielikuvien ansiosta organisaatio määrittyy hyväksi tai huonoksi, mutta myös neutraaliksi. Hyvän maineen omaavat organisaatiot ovat yleisesti ottaen hyvin tunnettuja, arvostettuja sekä vetovoimaisia. Huonon maineen omaavia organisaatioita taas vältellään helpommin, oli sitten kyseessä kuluttajat, työntekijät tai muut sidosryhmät.