trump-vs-clinton

Mätning i sociala medier: Trump störst enligt sociala medier

Meltwaters mätning uppmärksammades på TV4 och i flera andra medier – Se inslaget du också!
Nedan hittar du länkar till de artiklar som uppmärksammat rapporten:

Dagens Media
Dagens Handel
Resumé
Dagens Nyheter
SvD
P1 Kultur
Bohusläningen

Nedan har vi sammanfattat analysen åt dig. Klicka här för att läsa hela rapporten!


Bakgrund

Den 8 november 2016 hölls presidentvalet i USA. Trots att alla opinionsundersökningar talade för att Hillary Clinton skulle vinna, var det i slutändan Donald Trump som stod som segrare och utnämndes till USAs nya president. Dagen innan presidentvalet ägde rum, gick Meltwater ut med en rapport som visade att Trump hade betydligt mer stöd i sociala medier än Clinton. I rapporten har vi undersökt diskussionen i sociala medier från den 8 juni fram till valdagen den 8 november 2016, samt kandidaternas exponeringen i redaktionella medier.


Redaktionella medier: Trump fick 13% mer exponering

Mellan 8 november 2015 – 8 november 2016 publicerades det 6 448 253 artiklar om Trump, jämfört med de 4 959 702 artiklar som skrivits om Clinton. Trump har således fått 13% mer utrymmer i redaktionella medier i USA, vilket går emot Trumps påstående om att media medvetet gett Clinton mer exponering.


Sociala medier: 68 miljoner inlägg

Totalt har det skrivits 67 997 013 inlägg i sociala medier om Hillary Clinton och Donald Trump. Den som genererat flest inlägg är Donald Trump som stått för 68,8 % av exponeringen och Hillary Clinton stod således enbart för 31,2 % av den totala exponeringen. De toppar som går att utläsa är kopplade till presidentdebatterna eller kampanjtal, vilket indikerar att exponeringen ökat vid dessa tillfällen.

trump-vs-hillary-clinton-graph


Mest förekommande orden

I ordmolnen nedan visas de vanligast förekommande orden som skrivits i inlägg kopplade till Clinton och Trump. Vad som är intressant är att ”Donald Trump” oftare förekommit i inlägg som är till Hillary Clintons fördel, vilket resulterat i att Trump fått mycket gratis exponering även av Clintons väljare.

ordmoln

 

Heta diskussionsämnen

Många har beskrivit valrörelsen 2016 som den smutsigaste valrörelsen någonsin, där smutskastning och personliga påhopp stulit fokus från sakfrågor. I vår mätning i sociala medier framgår det också att många diskussioner kretsat kring andra ämnen än sakfrågor. Exempelvis har det under perioden skrivits 94 457 inlägg om Trumps frisyr. I infografiken nedan visas andra ämnen som diskuterats flitigt i sociala medier:

infografic-clinton-vs-trump

 


Mätning av hashtags: 13 miljoner inlägg

Under valkampanjerna har det uppkommit många hashtags i sociala medier. Genom att göra en mätning i sociala medier på de hashtags som antingen uttryckt stöd eller misstycke mot någon av presidentkandidaterna, ges en tydlig bild av vem som fått störst stöd i sociala medier.

I Clintons fall har hashtags såsom #ImWithHer, #strongertogether och #nevertrump ofta använts. Trumps väljare har ofta använt hashtags såsom #Trump2016, #MakeAmericaGreatAgain #CrookedHillary och #Neverhillary, för att uttrycka både stöd mot Trump och misstycke mot Clinton.

trump-vs-clinton-i-sociala-medier

Under perioden har det skrivits 12 628 853 inlägg där hashtags som uttrycker stöd eller misstycke mot någon av presidentkandidaterna använts. Diagrammet nedan ger en överblick över vår mätning i sociala medier och visar fördelningen över det stöd samt det misstycke som riktats mot Clinton och Trump under perioden.

Trump har genomgående haft ett större stöd i sociala medier. 70,2% av hashtagsen som används stödjer Trump eller riktar misstycke mot Clinton. Enbart 29,8% stöttar Clinton i sociala medier och riktar misstycke mot Donald Trump.

graf2

Stödet för Trump är stort i sociala medier

Trumps valkampanj har kantats av kontroverser och kritiserade uttalanden. Trots detta har Trump inte bara fått mer exponering i sociala medier jämfört med Clinton, utan även mer positiv exponering. Utifrån vår mätning i sociala medier är det tydligt att Trump har fått ett stort stöd, där många av inläggen uppmanar till att rösta på honom. Enbart vid två tillfällen har stödet mot Clinton varit större, varav det ena var på valdagen.

Efter valet: Stort missnöje mot Trump

Efter valet har det uppkommit många nya hashtags i syfte att uttrycka stöd eller misstycke över att Donald Trump vann presidentvalet. Hahstags såsom #MakeAmericaGreatAgain, #NoMoreClintons och #TrumpArmy har använts för att uttrycka stöd mot Trump som president, medan hahstags såsom #HesNotMyPresident, #ImStillWithHer och #AntiTrump har använts för att visa misstycke mot valresultatet. 42% av inläggen har uttryckt misstycke mot att Trump vunnit valet, medan 58% har uttryckt sitt stöd för Trump som president.

Slutsats

• Donald Trump har fått 13% mer utrymme i redaktionella medier än Hillary Clinton och journalister har därmed hjälpt Trump att nå ut i sina frågor.

• Trump har fått ett större stöd i sociala medier: Hela 70% av inläggen har stöttat Trump.

• Debatten i sociala medier har i många fall hamnat långt ifrån sakfrågor.

• Stödet för Clinton ökade under valdagen, vilket kan ha indikerat att engagemanget från Clintons supportrar ökat närmre valet.

Kontakta oss på Meltwater

08 586 168 01


hej@meltwater.com


MedarbetareTesta Meltwater