Meltwaters API (Application Programming Interface)

Meltwaters Enterprise-lösning hjälper våra kunder att plugga in data från Meltwater i egna interna system. API:et gör att datan kommer in direkt till ditt egna interna system, redo att användas!  

Icon

Samla all data på ett ställe

Meltwaters öppna API är utvecklat för att kunna använda vår data i andra system. Det är en öppen dörr till Meltwaters databas som kan kopplas ihop med andra interna system. I dessa interna system kan flera andra olika dataflöden kopplas in och man samlar all data på ett ställe på ett överskådligt vis.

Icon

Vi kategoriserar metadatan

Meltwater kategoriserar datan åt dig. Kategoriseringen baseras på Meltwaters egna plattform där datan kategoriseras i exempelvis volym, källor och tonläge. Med källor menar vi att vi kan kategorisera var datan kommer ifrån, är det t ex Instagram, Facebook eller Twitter och med tonläge så taggar vi upp datan om den är positiv, negativ eller neutral.

Icon

Hur fungerar det egentligen?

Om du fyller i formuläret kommer en person på Meltwaters Enterprise-avdelning kontakta dig. Du kommer då få veta hur API:et kan appliceras på din verksamhet och hur det skulle integreras i dina interna system.