Logotyp Vi har massvis med nöjda kunder. Med hjälp av vår omvärldsbevakning fattar våra kunder informerade beslut och lägger rätt strategier. Dessutom har vi lösningar så att du kan lyckas i ditt kommunikationsarbete.

Filtrera efter

Logotyp

“Det är nödvändigt att ha tillgång till en journalistdatabas för att hitta relevanta journalister och kunna kommunicera större nyheter och pressmeddelanden till relevanta personer. De använder även Meltwaters pressverktyg för att hitta relevanta journalister, skapa medielistor och skicka pressmeddelanden. Genom att kunna söka på specifika nyckelord kan de enkelt hitta journalister som skriver om ämnen som är viktiga för NetClean och på så sätt sprida information till personer som är intresserade av att ta del av denna.

NetClean

NetClean med huvudkontor i Göteborg, utvecklar världsledande teknik för att skydda företag och organisationer mot att sexuellt övergreppsmaterial på barn hanteras i företagens IT-miljö. Med hjälp av hashteknik detekterar tekniken sexuellt övergreppsmaterial på barn på företagens arbetsdatorer. Tekniken används i över 110 länder av både multinationella företag och organisationer inom offentlig sektor. Meltwaters globala mediebevakning hjälper dem att bevaka hur de uppfattas i media. Och vad som skrivs och sägs om frågorna de arbetar med runt om i världen.

Mediebevakning

Att själva skapa sig en överblick över informationen som finns online hade varit omöjligt. Med Meltwaters mediebevakning får de överblick över vad som skrivs om dem själva. De får också en överblick om frågor och ämnen de arbetar med. De kan enkelt se vart och hur de omnämns. Vad det diskuteras om just nu och vilka aktörer som syns och hörs mest i samband med dessa frågor. Informationen som Meltwater förser NetClean med kan enkelt spridas med resten av organisationen för att hålla alla uppdaterade. Detta hjälper NetClean att spara tid då de själva inte behöver sätta ihop rapporter. Med de senaste nyheterna, utan kan enkelt sprida informationen internt med ett knapptryck.

NetClean pressverktyg

NetClean använder även Meltwaters pressverktyg för att hitta relevanta journalister, skapa medielistor och skicka pressmeddelanden. Genom att kunna söka på specifika nyckelord kan de enkelt hitta journalister som skriver om ämnen som är viktiga för dem. På så sätt sprids information till personer som är intresserade av att ta del av denna. Meltwaters mediebevakning gör det även enkelt att se vilka journalister som skriver mycket om de ämnen och frågor som är viktiga för NetClean. På så sätt kan de engagera sig med rätt journalister och skapa en dialog med dessa. De använder mediebevakning för att hålla sig uppdaterade! ”

Läs mer ›
Logotyp

“Sveriges Folkhögskolor beställde en medieanalys från Meltwater för att förstå hur dem porträtterats i media under tidigare år. Analysen har använts på flera olika seminarium, bland annat i Almedalen. Syftet med medieanalysen är att visa hur Sveriges Folkhögskolor omnämns av journalister och se om det stämmer överens med den egna bilden. Rapporten har använts både för internt och externt bruk. Det är en nulägesbild av hur dem uppfattas och kommer ligga till grund för den kommande kommunikationsplanen.

Underlag till seminarium i Almedalen

Rapporten presenterades under Almedalsveckan av en representant från Meltwater. Då rapporten visade hur Sveriges Folkhögskolor synts under de senaste åren fick åhörarna och panelen en bra bild av hur folkhögskolan porträtteras i media. Medieanalysen har använts i flera andra sammanhang under det gångna året och har varit ett strategiskt viktigt underlag för verksamhetens nulägesanalys och kommande kommunikationsplanering. "Meltwater presenterade medieanalysen under vårt seminarium i Almedalen. Det gav en bra bakgrund till paneldiskussionen och vi uppskattar att Meltwater kunnat presentera rapporten under flera andra tillfällen. Att ha haft en representant från dem som kunnat presentera rapporten har varit oerhört värdefullt för oss" berättar Fredrik Olén.

Data som bevisar eller motbevisar tesen

Många gånger har våra kunder en "magkänsla" kring hur deras organisation eller hur en sakfråga omskrivs i media. Har man inte data eller underlag som visar på att magkänslan stämmer är den inte trovärdig. Meltwater gjorde ett urval i samråd med Sveriges Folkhögskolor och det omfattas av omnämnanden i rikspress och i lokalpress. Datan har sedan manuellt bearbetats för att urskilja de artiklar där Folkhögskolan har omtalats som verksamhet. Analysen har utgått från ett antal parametrar: fördelning mellan lokal- och rikspress, samtalsämnen i fokus, vem får komma till tals samt vilka kurser som media uppmärksammat. "Vi hade en magkänsla om hur Sveriges Folkhögskolor synts och uppfattas. Att få en analys som bekräftade en del saker men också motbevisade en del saker har varit en viktig lärdom och analysen kommer ligga till grund för vårt fortsatta strategiska arbete" fortsätter Fredrik Olén som är kommunikatör på Sveriges Folkhögskolor. ”

Läs mer ›
Logotyp

“Graviz startade som en reklambyrå men består idag även av startup-företaget Graviz Labs. Graviz Labs har utvecklat verktyget Graviz Telescope som bygger på en algoritm som analyserar uppfattningar av det egna varumärket genom historisk- och realtidsdata. I Graviz Telescope används data från Meltwater som möjliggörs av vårt öppna API. Datan som pluggas in i Graviz Telescope används för att snabbt kunna ge kunskap och information till deras kunder.

Varför Graviz använder API från Meltwater

Rodrigo Graviz har tidigare varit kund till Meltwater och hade full förståelse för vårt utbud och vilka källor vi bevakar. När Graviz Labs insåg att de behövde extern data till Graviz Telescope var Meltwaters Enterprise lösning ett enkelt val. Graviz Labs pluggar även in andra källor i sitt verktyg Graviz Telescope så som paneldata och sökmotordata. Meltwater är dock en utav de viktigaste datakällorna eftersom mängden data är enorm och att den är kategoriserad på ett bra sätt så den enkelt går att analysera i Telescope. Att Meltwaters öppna API förser verktyget med data i realtid är också en fördel, resultatet syns i Telescope nästan omedelbart.

Vad är Meltwater API?

Meltwaters öppna API är utvecklat för att kunna använda Meltwaters data i andra system. Det är en öppen dörr till Meltwaters databas som kan kopplas ihop med andra interna system. I dessa interna system kan flera andra olika dataflöden kopplas in och man har allt samlat på ett ställe och man slipper logga in på flera olika plattformar och skapa massvis av manuella excelfiler och liknande. Ett öppet API möjliggör att man visuellt kan bygga upp snygga och kompletta analyser med olika dataflöden. Meltwaters enterprise-lösning hjälper våra kunder att plugga in data från Meltwater i egna interna system. Datan är kategoriserad och gör det smidigt för Graviz Labs att koppla den till sitt verktyg Telescope. API:et gör att datan kommer in direkt till deras eget system, redo att användas!”

Läs mer ›
Logotyp

“En av fördelarna med Meltwater är att vi sparar väldigt mycket tid. Istället för att själva leta efter artiklar, kan vi lätt hitta det vi söker. Dessutom får vi på ett enkelt sätt fram, för oss, relevanta journalister. MonthlyCup använder Meltwaters pressverktyg för att identifiera relevanta journalister och skicka pressmeddelanden. I verktyget kan de göra medielistor och söka efter journalister som skriver om ämnen kring mens och MonthlyCup. På så sätt skickar de relevant information till personer som är intresserade av att ta del av den. Sedan MonthlyCup började använda Meltwaters pressverktyg har de fått större spridning på sina utskick. Dessutom har de hittat journalister och tidningar som de inte hade hittat själva.

MonthlyCup

MonthlyCup vill ta bort tabut kring mens genom att lyfta viktiga frågor och problem. Genom att bevaka omvärlden och vad det diskuteras om just nu kan de lyfta dessa problem i sina sociala kanaler och på så sätt arbeta med att ta bort tabun och stigman kring mens. Varje morgon får de en morgonrapport med artiklar kring olika ämnen de bevakar men också omnämnanden om MonthlyCup. Insikterna från morgonrapporterna använder de sedan för att lägga strategier i sociala medier. Genom Meltwaters omvärldsbevakning håller MonthlyCup alltså koll på vad folk pratar om just nu och kan därefter lyfta diskussionerna i sina egna sociala kanaler. "Med Meltwater kan vi följa trender och se vad det diskuteras om just nu. Vi använder sedan insikterna till att lyfta viktiga ämnen i våra sociala kanaler."

MonthlyCup

De använder också omvärldsbevakning för att hålla koll på viktiga omnämnanden om de egna varumärket. Men också för att bevaka branscher och trender.

pressverktyg

Med Meltwaters pressverktyg kan de göra medielistor och skicka pressmeddelanden. ”

Läs mer ›
Logotyp

“Rapporterna ger oss statistik att luta oss tillbaka på och att inte bara gå på känsla. Meltwaters tjänst ger oss konkreta resultat på vilken effekt våra aktiviteter haft. Airport City Stockholm får varje kvartal en skräddarsydd rapport från Meltwater. Med hjälp av rapporten kan de tydligt se resultatet och effekten av deras kommunikationsarbete. Rapporterna delar de sedan vidare till ledning och styrelse och kan på så sätt anpassa aktiviteter och investeringar genom att visa vad som tidigare gett effekt. Rapporterna förser även Airport City Stockholm med insikter om bland annat olika typer av partnerskap. "I rapporterna har vi kunnat se att vi haft större effekt i vissa sammanhang och mindre i andra, men vi har också kunnat se vad vi behövt göra i våra egna kanaler för att få bättre effekt"

Airport City Stockholm

Mitt emellan Stockholm och Uppsala runt Arlanda växer en ny stad fram. Airport City Stockholm skapades med en vision om en levande stad närmare världen. Läget nära Stockholm Arlanda Airport, järnväg och motorväg skapar tillfällen för människor att mötas. Med Meltwaters omvärldsbevakning och rapportering håller sig Airport City Stockholm uppdaterade om vad som sägs om den nya staden i både redaktionell media och sociala medier. De har även rapporter från Meltwater där de enkelt kan följa upp och se hur de lyckats med sitt kommunikationsarbete.

Omvärldsbevakning

Airport City Stockholm får varje kvartal en skräddarsydd rapport från Meltwater. Med hjälp av rapporten kan de tydligt se resultatet och effekten av deras kommunikationsarbete. Rapporterna delar de sedan vidare till ledning och styrelse och kan på så sätt anpassa aktiviteter och investeringar genom att visa vad som tidigare gett effekt. Rapporterna förser dem även med insikter om bland annat olika typer av partnerskap. "I rapporterna har vi kunnat se att vi haft större effekt i vissa sammanhang och mindre i andra, men vi har också kunnat se vad vi behövt göra i våra egna kanaler för att få bättre effekt"

Håller koll

Med hjälp av Meltwaters omvärldsbevakning kan Airport City Stockholm hålla koll på viktiga omnämnanden i redaktionella och sociala medier. Meltwaters rapporter visar på hur dess varumärke skapat kännedom på olika marknader men också hur dess kommunikation mottagits av målgruppen. Det nära samarbete med deras kontaktperson från Meltwater hjälper dem att få ut det bästa möjliga av verktyget. ”

Läs mer ›
Logotyp

“Meltwater Engage är en förutsättning för att jag ska lyckas med mitt arbete i sociala medier. Jag hade aldrig kunnat publicera inlägg på flera olika konton samtidigt och få den överblicken och möjligheten till snabb interaktion som det ger. Varje vecka publicerar Svensk Fastighetsförmedling Meltwater Engage inlägg på över 150 olika konton samtidigt, ett arbete som hade varit omöjligt att sköta manuellt. För Svensk Fastighetsförmedling är verktyget därmed en förutsättning för att de ska lyckas med sitt arbete i sociala medier. Med Meltwaters mobilapp kan de också få pushnotiser. Då får de en notis varje gång de omnämns i sociala medier. För oss är det viktigt att lyssna på vad kunder och omvärld säger om oss. För att kunna bemöta och svara vid behov. säger Anna Söderblom, ansvarig sociala medier.

Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är en rikstäckande mäklarkedja med 230 bobutiker över hela Sverige. De flesta bobutiker har egna konton både på Facebook och Instagram. Därtill har man även centrala konton på de största plattformarna. Dessa hanteras av huvudkontoret i Stockholm. Med Meltwater Engage kan huvudkontoret snabbt och smidigt publicera innehåll på såväl centrala konton som lokala.

Använder Meltwater Enagege

Varje vecka publicerar man via Meltwater Engage inlägg på över 150 olika konton samtidigt, ett arbete som hade varit omöjligt att sköta manuellt. För Svensk Fastighetsförmedling är verktyget därmed en förutsättning för att de ska lyckas med sitt arbete i sociala medier. Med Meltwaters mobilapp kan de också få pushnotiser varje gång de omnämns i sociala medier. - För oss är det viktigt att lyssna på vad kunder och omvärld säger om oss, för att kunna bemöta och svara vid behov, säger Anna Söderblom, ansvarig sociala medier. Med hjälp av sociala medierapporter kan Svensk Fastighetsförmedling enkelt få fram räckvidd och engagemang. Med hjälp av rapporterna kan de identifiera problem och potential för att optimera sina strategier i sociala medier. Svensk Fastighetsförmedling kunde till exempel se att engagemang och räckvidd gick ned de gånger de publicerade en viss typ av statistik. Insikterna de fick från sociala medierapporterna visade att de behövde förändra sina strategier. Idag publicerar de istället videos med kortfattad fakta vilket bidragit till att engagemanget kring dessa inlägg ökat markant.”

Läs mer ›
Logotyp

“Med Meltwaters omvärldsbevakning får Polarpriset en bra överblick av vad som händer i omvärlden och kan sedan enkelt välja ut de nyheter de vill ska visas på hemsidan. På så sätt får Polarpriset en levande hemsida som ständigt uppdateras med senaste nyheterna. Nyhetsflödet underlättar för person som är intresserade av Polarpriset att hänga med i vad som händer.

Polarpriset

Polarpriset är ett internationellt musikpris instiftat av Stig "Stikkan" Andersson 1989. Priset är ett av det mest prestigefyllda musikpriserna i världen och delas årligen ut till enskilda personer, grupper eller institutioner för exeptionella prestationer. Med Meltwaters internationella omvärldsbevakning håller de sig uppdaterade om vad som skrivs om Polarpriset i både nationell och internationell media.

Nyhetsflöde

Nyhetsflödet från Meltwater gör det enkelt för personer som är intresserade att följa vad som skrivs om oss att göra det. Med nyhetsflödet kan vi även visa vad som skrivs om oss i internationella medier

Omvärldsbevakning

Morgonrapporterna är ett bra sätt för Polarpriset att dagligen följa vad som skrivs om dem digitala medier både nationellt och internationellt. För Polarpriset är det viktigt att hålla koll på hur de omnämns och vart de omnämns. Under senaste åren har de kunnat se att antalet omnämnden i sociala medier ökat.

Meltwater

Testa Meltwater idag och se vad vi kan göra för dig. Vill du också ha ett nyhetsflöde från Meltwater på din hemsida? Maila då in till oss på hej@meltwater.com Nyfiken på hur Polarprisets nyhetsflöde ser ut? Då kan du gå och in och kika här http://www.polarmusicprize.org/ ”

Läs mer ›
Personlig Dator

Outside Insight

Lägg rätt strategier och fatta informerade beslut.

Få en demo