Hur Meltwater blev världsledande inom Media Intelligence!

Idén var enkel.

Meltwater grundades i Oslo 2001 av Jörn Lyseggen med ett startkapital på 15 000 dollar och är ett Software as A Service- bolag (SaaS). I början av 2000-talet började digitala nyhetssajter kraftigt att växa. Jörn bestämde sig för att lansera ett företag som skannade av nyhetssajter, en lösning som idag kallas mediebevakning. Tjänsten skulle förenkla tillgången till offentlig information på internet. Med hjälp av tekniken skulle man kunna använda informationen till att leverera värdefulla insikter.

Jörn Lyseggen, CEO och grundare.

Jörn Lyseggen är en norsk entreprenör. Sedan Meltwater grundades i Oslo 2001 har han drivit bolaget framåt som dess CEO. Jörn har en civilingenjörsexamen med specialisering på bland annat artificiell intelligens. Förutom en lång utbildning och en lysande karriär har han flera fritidsintressen. Han gillar bland annat att läsa böcker, fiska lax i Norges fjordar och spelar även klarinett.


Media Intelligence.


Kunderna hos Meltwater har känt ett stort behov av att hålla koll på vad som sägs om deras varumärke, branschen och konkurrenterna online. Sedan starten har vi växt så att det knakar. Till en början bevakade vi digitala medier för att sedan bygga ut vår produktportfölj. Med Meltwater kan man idag bevaka sociala medier, hantera alla sina företagskonton i sociala medier, göra olika typer av medieanalyser, nyhetsbrev, nyhetsflöden, pressutskick och mycket mer. Idag är Meltwater världsledande inom Media Intelligence!

Meltwater idag.

Idag är vi ett ledande media intelligence-företag med huvudkontor i San-Francisco. Vi har kontor i 55 städer och finns på sex olika kontinenter, med över 25 000 nöjda kunder. Just nu utvecklar vi framtidens lösningar för att förstå den enorma mängden data online. Företag kommer förändra sitt sätt att ta beslut framöver. Den som kan tolka och förstå den externa datan är i bäst position att lägga rätt strategier och fatta informerade beslut.

Meltwater Entrepreneurial School of Technology, MEST, är ett bra exempel på hur vi använder teknologi för att motverka klyftan som finns i världen, både den informationsmässiga men också den socioekonomiska. Allt för att skapa en mer jämlik värld!

Vi har lanserat Schack 15 som är en start-up hub i London för företag som är ledande inom AI och maskininlärning. Shack15 har som mål att starta upp i flera internationella städer och förhoppningsvis öppnar det i Stockholm så småningom!

Meltwater växer och idén kvarstår!

Även om Meltwater fortsätter växa kvarstår den grundläggande idén – En tjänst som hjälper företag att bevaka och ha koll på den ostrukturerade data som finns utanför företags fyra väggar. Vi erbjuder en tjänst som hjälper företag att använda informationen till att förbättra verksamheten.

Hur skulle Outside Insight kunna fungera för dig?

Lär dig mer om hur Meltwaters verktyg kan hjälpa ditt företag att lägga rätt strategier och fatta informerade beslut.