Audience Insights Reports

Att förstå vilka communities i sociala medier som pratar om de ämnen som är viktigast för dig är både utmanande och tidskrävande.

Meltwater Audience Insight är ett interaktiv publik profilerings verktyg som ger dig djupgående analyser och insikter om din målgrupp.

Icon

See where you rank

Media exposure, reach, and tonality factor into your mSCORE, tangible evidence of your media progress.

Icon

Compare share of voice

See how you stack up against your competition, with share of voice measured by volume and reach.

Icon

Share the high-impact stories

We give you the articles with links and tell you whether they’re trending negative or positive.

Hitta relevanta communities

Med full tillgång till Twitter och data berikad av IBM Watson, kan du dyka djupare in i olika målgruppssegment. Förstå din målgrupp och dela upp dem i segmenet genom att upptäcka deras demografi, konsumtionsvanor och vilka individer och medier som har störst inverkan i de olika segmenten.

Identifiera influencers

Allt fler företag väljer idag att jobba med Influencer Marketing. Det är ett effektivt sätt för att komma åt din målgrupp via personer som redan har ett stort inflytande hos dem. Använd dig av våra olika filter i plattformen för att identifiera de mest framstående personer och varumärken som är mest relevanta inom ditt valda segment. Filtreringen låter dig dyka djupare in i din målgrupp, identifiera potentiella influencers och hitta nya partners.

Utvärdera sambanden mellan medier

I verktyget kan du även utvärdera sambandet mellan olika medier. Du får en lista med olika typer av mediekällor, som bland annat TV-program och tidningar som ditt segment följer. På så sätt kan du optimera engagemanget genom att rikta annonseringen till kanaler och händelser som din målgrupp är intresserad av.

Analysera förändringar i demografi

Med data från Twitter kan du dyka in i ditt valda segments demografi och få en specificering av karaktärsdrag för segmentet. Få specifika detaljer som kön, plats, ålder och mer specifika insikter baserat på personernas biografier i profilen. Håll koll på förändringar av bland annat intressen, personlighetsdrag, vanor online och köpbeteenden.