Kuvituskuva Meltwaterin PR raportista ja analytiikasta
Product Feature

Viestinnän raportointi ja analytiikka

Me Meltwaterilla uskomme, että mediasuhteiden ylläpidon, viestinnän mittaamisen ja raportoinnin tulee olla niin automatisoitua kuin mahdollista. Meltwaterin viestinnän raportoimisen työkalu on suunniteltu helpottamaan viestinnän rutiinitöitä, mediasuhteiden ylläpitoa sekä KPI-mittareiden seuraamista ja ROI:n todentamista. 

Meltwaterin työkalu auttaa viestintää todentamaan mediatiedotteiden ja viestinnän vaikuttavuutta, mittaamaan omistetun ja ansaitun median tuloksia sekä visualisoimaan tulokset helposti ymmärrettävään muotoon. Meltwaterin avulla pystyt yhdistämään ja vertaamaan omistetun, ansaitun, jaetun sekä maksetun median tuloksia helposti.

Varaa demo

Arvon todentamisen ei pidä olla vaikeaa

Meltwater on tehnyt yli 20 vuoden ajan töitä tuloksellisemman tiedottamisen, mediaseurannan ja automatisoidumman mittaamisen eteen. Käyttöliittymämme avulla viestintä pystyy todentamaan tuloksia johtoryhmälle ja muille sidosryhmille helpommin kuin koskaan ennen.

Meltwaterin työkalun avulla viestinnän on mahdollista mitata ja esittää viestinnän tuloksia sekä ROI:ta automaattisilla, esitysvalmiilla raporteilla. Voit tilata meiltä myös laadullisen, media-analyytikoiden tekemän media-analyysiin, jossa tarkastellaan esimerkiksi tiedotteiden läpimenoa ja niiden vaikuttavuutta tietyn maan sisällä tai globaalisti.

Graafinen kuvituskuva henkilöistä rakentamassa interaktiivista dashboardia.

Dashboardit visualisoivat dataa haluamallasi tavalla

Meltwaterin mukautettavat dashboardit visualisoivat datan helposti ymmärrettävään sekä jaettavaan muotoon. Dashboardeilla voi todentaa esimerkiksi medianäkyvyyden sävyä, tiedotteen läpimenoa eri medioissa tai jaetuimpia uutisia sosiaalisessa mediassa. Dashboardien avulla voi myös seurata nousevia trendejä ja hashtageja reaaliajassa, jolloin organisaatio pystyy reagoimaan pinnan alla kyteviin trendeihin ja mahdollisiin kriiseihin reaaliajassa. 

Meltwaterin dashboardit pystyy myös jakamaan eteenpäin sidosryhmille, jolloin manuaalinen työmäärä vähenee.

Mediaseurannan ja viestinnän tärkeimpiä mittareita ovat:

 • checkmark

  Medianäkyvyys (​​Media exposure): kertoo, kuinka paljon tietty aihe on saanut näkyvyyttä perinteisessä mediassa ja sosiaalisessa mediassa valitulla ajanjaksolla.

 • checkmark

  Potentiaalinen tavoittavuus (Potential reach): potentiaalinen arvo, joka kertoo brändin, tuotteen, tapahtuman tai aiheen tavoittavuudesta mediassa tietyn ajanjakson aikana. Luku ei kerro yksittäisen uutisen lukukertoja tai näyttökertoja, vaan auttaa hahmottamaan sitä, kuinka tavoittavasta tai isosta mediasta on kyse.

 • checkmark

  Sosiaalisen median kattavuus (Social media reach): potentiaalisten katsojien määrä, jotka ovat nähneet tietyn sisällön sosiaalisessa mediassa toivotulla ajanjaksolla.

 • checkmark

  Mainosarvo (AVE): mittari, joka pyrkii antamaan medianäkyvyydelle rahallisen arvon. Käytännössä AVE tarkoittaa rahasummaa, joka olisi pitänyt maksaa mainontana saman tavoittavuuden aikaansaamiseksi.

 • checkmark

  Medianäkyvyyden sävy (Sentiment): kuvantaa sitä, puhutaanko brändistä, tuotteesta, tapahtumasta tai aiheesta millä äänensävyllä tietyllä ajanjaksolla. Medianäkyvyyden sävy jaetaan useimmiten positiiviseen, neutraaliin tai negatiiviseen ja sitä voi mitata niin perinteisestä mediasta kuin sosiaalisesta mediasta.

 • checkmark

  Näkyvyyden jakautuminen (Share of Voice): kertoo media-, tai somenäkyvyyden jakautumisesta esimerkiksi kilpailijoiden välillä. SOV auttaa hahmottamaan, miten eri brändien näkyvyys vertautuu keskenään esimerkiksi prosentuaalisesti, kanavakohtaisesti tai maakohtaisesti.

 • checkmark

  Lämpökartat (Heat Map): visualisoi brändin, tuotteen, tapahtuman tai muun toivotun aiheen medianäkyvyyden kattavuudesta maittain tai maanosittain.

 • checkmark

  Tavoittavimmat julkaisijat (Top Posters by Reach): kuvantaa laajalevikkisimpiä medioita sekä seuratuimpia sosiaalisen median tilejä, jotka ovat maininneet tietyn brändin, tuotteen, tapahtuman tai muun aiheen tarkastelujakson aikana.

 • checkmark

  Suosituimmat somejulkaisut (Top Social Posts): nostaa esiin sosiaalisen median päivitykset tai muut julkaisut, jotka ovat keränneet eniten reaktioita ja jakoja toivotun ajanjakson aikana.

 • checkmark

  Aktiivisimmat julkaisijat (Top Posters by Volume): kertoo aktiivisimmista medioista sekä sosiaalisen median käyttäjistä, jotka ovat julkaisseet määrällisesti eniten sisältöjä tietystä aiheesta toivotulla ajanjaksolla.

 • checkmark

  Sitoutuneisuusprosentti (Engagement rate): vertaa sosiaalisen median julkaisujen reaktiomääriä julkaisujen potentiaaliseen kokonaistavoittavuuteen.

 • checkmark

  Trendaavat teemat (Trending Themes): nostaa esiin nousevia sanoja, ilmaisuja sekä hashtageja, jotka liittyvät media- ja someseurantaan asetettuihin teemoihin.

 • checkmark

  Verkkosivuliikenne (Web traffic): kuinka paljon artikkelit ja sosiaalisen median julkaisut tuovat liikennettä yrityksen verkkosivuille.

 • checkmark

  Jaetuimmat uutiset sosiaalisessa mediassa (Social Echo): kuvaa tietyn uutisen levinneisyyttä sosiaalisessa mediassa ja auttaa hahmottamaan sitä, mitkä uutiset kuluttajat kokevat mielenkiintoisiksi.

Kuvituskuva Meltwaterin automatisoidusta PR Insights-raporttikaavioista.

Työskentele tehokkaammin PR Insights -raporttien avulla

Meltwaterin automatisoidut PR Insights -raportit analysoivat organisaation medianäkyvyyttä tekoälypohjaisesti. PR Insights -raportit voi räätälöidä haluttujen mittareiden mukaan, sekä ne saadaan muokattua brändisi mukaiseksi. Raportit ovat aina esitysvalmiita ja niiden eteenpäin jakaminen on helppoa.

Raportit kokoavat yhteen toivotun ajanjakson media- ja somenäkyvyyden sekä tärkeimmät KPI-mittarit – ja näin manuaalinen työ vähenee. 

Aika on arvokasta. Älä tuhlaa sitä tehtäviin, jotka voi automatisoida.

Graafinen kuvituskuva kuukausittaisista raporteista.

Kuukausiraportit

Yleisö: tiimi ja tiiminvetäjät

Kuukausiraportteja käytetään yleisimmin: jatkuvaan media- ja somenäkyvyyden mittaamiseen ja päivittäisen työn helpottamiseen.

Kuukausittaisten mediaseurantaraporttien avulla tiimi pysyy paremmin perillä siitä, miten tiedotteet menevät läpi mediassa ja kuinka media- ja somenäkyvyys muotoutuu lyhyemmällä ajanjaksolla. Kuukausiraportit ovat hyvä työkalu strategisen viestinnän tueksi.

Graafinen kuvituskuvat kvartaalijaksosta.

Kvartaaliraportit

Yleisö: viestintäjohtajat, CMO, CEO ja johtoryhmä

Kvartaaliraportteja käytetään yleisimmin: viestinnän tulosten raportointiin viestintätiimin ulkopuolelle.

Kvartaaliraportteissa kuvannetaan usein esimerkiksi viestinnän tuloksellisuutta, KPI-mittarien ja ROI:n muodossa. Kvartaaliraporteista voi myös todentaa medianäkyvyyden sävyä ja sitä, onko viestintä onnistunut saamaan yrityksen tai tietyn aiheen esiin tavoitelluissa medioissa.

Graafinen kuvituskuva vuosiraporteista.

Vuosiraportit

Yleisö: CMO, CEO, hallitus sekä sijoittajat

Vuosiraportteja käytetään yleisimmin: kertomaan viestinnän numeerisista tuloksista tilikauden tai vuoden lopussa.

Vuosiraporttiin kootaan useimmiten johtoryhmän päätöksentekoa tukevia lukuja ja verrataan kulunutta vuotta edellisiin vuosiin. Esimerkiksi kohonnut medianäkyvyyden rahallinen arvo, julkaisujen määrä ja korkeampi medianäkyvyyden potentiaalinen tavoittavuus saattaa kieliä siitä, että viestintään tarvitaan lisää resursseja tai budjettia.

“Tarvitsemme useimmiten raportin viestinnän tuloksista mahdollisimman pian mediatiedotteen lähettämisen jälkeen ja Meltwater on loistava tähän tarkoitukseen. Potentiaalinen tavoittavuus on meille tärkeä mittari.”

Alessandra Raulino - Press Officer, Rio Convention & Visitors Bureau

Graafinen kuvituskuva kahdesta henkilöstä tutkimassa kampanjaraportteja.

Kampanjaraportit

Yleisö: vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan.

Kampanjaraportteja käytetään useimmin: tiettyjen yksittäisten tapahtumien raportointiin ja viestinnän toimien kokonaisvaltaiseen todentamiseen. Kampanjaraporttia voi käyttää esimerkiksi uuden tuotteen lanseeraamisen, markkinatutkimuksen, mainoskampanjan, tapahtuman tai tietyn teeman medianäkyvyyden tarkastelun yhteydessä.

Graafinen kuvituskuva kriisiviestinnän raportista.

Kriisiviestinnän raportit

Yleisö: koko organisaatio tai rajatumpi ryhmä, kriisin koosta riippuen.

Kriisiviestinnän raportteja käytetään yleisimmin: todentamaan viestinnän toimien vaikutus kriisissä. Kriisiviestinnän raporteissa tarkastellaan usein medianäkyvyyden sävyn muutosta kriisin aikana ja näkyvimpiä teemoja, joista on uutisoitu mediassa ja keskusteltu kriisin hetkellä sosiaalisessa mediassa. Kriisiviestinnän raporttiin voi myös kerätä yhteenvedon tiedotteiden läpimenosta.

Haluatko tietää, miten voimme olla avuksi?

Mukauta raportointisi

Custom Scoring – mukautettu pisteytys

Yksi mittari ei sovi kaikille, vaan mittarien asettaminen lähtee aina organisaation omista tavoitteista. Tästä syystä olemme luoneet Custom Scoring -pisteytyksen, joka auttaa tulosten todentamisessa organisaation vaatimalla tavalla.

Custom Scoring -pisteytykseen on mahdollista asettaa erilaisia mittareita ja arvoja, jotka todentavat viestinnän tuloksia entistä tarkemmin. Esimerkiksi tiettyyn suureen mediaan pääseminen, tietyn aiheen osalta mediassa näkyminen tai tietyn spokespersonin esiintyminen mediassa voi olla arvoltaan korkeampaa kuin vaikkapa pienessä maakuntamediassa näkyminen.

Meltwaterin Custom Scoring on suunniteltu tukemaan viestinnän tavoitteita. Custom Scoringin arvotusta ja painopisteitä voi muuttaa koska vain muutamalla klikkauksella.

Kuvituskuva Meltwaterin mukautetusta pisteytyksestä PR raportoinnissa.
Kuvituskuva Meltwaterin räätälöidystä manuaalisesta raportista.
Ulkoista raportointisi ja säästä aikaa ja kustannuksia

Laadulliset media-analyysit

Meltwaterin media-analyytikoiden koostamat laadulliset media-analyysit auttavat organisaatioita ymmärtämään paremmin viestinnän tuloksia ja medianäkyvyyttä kokonaisuutena. Laadullisen media-analyysin vahvuutena on laadullinen analyytikon tuottama sävyanalyysi, jolloin yrityksen medianäkyvyyden sävyä pystyy tarkastelemaan entistä paremmin.

Media-analyysit auttavat ymmärtämään paremmin organisaation medianäkyvyyttä ja julkisuuskuvaa kokonaisuutena, tärkeimpiä avainlukuja, kilpailijatilannetta sekä toimialan nousevia trendejä. Media-analyysit laaditaan aina organisaation tarpeiden mukaan ja toimitetaan  esitysvalmiina.

Lue, miksi asiakkaamme luottavat meihin

Asiakastarinat

Alessandra Raulino - Press Officer, Rio Convention & Visitors Bureau

Alessandra Raulino - Press Officer, Rio Convention & Visitors Bureau

"Monta kertaa tarvitsemme raportin heti, kun viesti on lähetetty, ja Meltwaterin raportointi sopii erinomaisesti tarkoituksiimme. Kattavuusmittarista on meille valtava hyöty."

Donatella Del Gaudio – Head of Communications and Media Relations, European Olympic Committees

Donatella Del Gaudio – Head of Communications and Media Relations, European Olympic Committees

"Meltwater on enemmän kuin pelkkä mediaseurantatyökalu EOC:lle; se antaa meille kaupallista suuntaa ja auttaa meitä tekemään strategisia datalähtöisiä päätöksiä. Se, mikä on tehnyt kumppanuudestamme vieläkin menestyvämpää, on ollut Meltwater-tiimin reaktiivisuus. He ovat olleet avoimia, reagoivia ja joustavia alusta alkaen."

Casey Nikoloric - Founder and Managing Principal, TEN|10 GROUP

Casey Nikoloric - Founder and Managing Principal, TEN|10 GROUP

"Meltwaterilla on meille suuri merkitys. Asiakkaamme tarkastelevat näitä raportteja ja viimeisen kuukauden aikana luomamme kattavuuden vaikutuksia ja ovat positiivisesti yllättyneitä."

Usein kysytyt kysymykset

Graafinen kuvituskuva FAQ-kirjaimista. (UKK)

Haluatko tietää, miten viestinnän raportointi toimii? Jätä yhteystietosi ja olemme pian yhteydessä!

Loading...