Image of a laptop in front of a pink and colorful background

Kilpailijaymmärrys

Markkinatutkimus auttaa yrityksiä tekemään parempia tietoon perustuvia päätöksiä: siinä selvitetään yrityksen aseman nykyinen markkinatilanne, mahdollisuudet, markkinan ostokäyttäytyminen, markkinalla toimivat kilpailijat sekä markkinan päätoimijat. Markkinatutkimus on kaikessa yksinkertaisuudessaan tutkimus, jonka pohjalta saatu tieto auttaa jakamaan resurssit ja ideat yrityksen projekteihin, joissa on eniten potentiaalia.