Siirry sisältöön
logo
Meltwater Consumer Insights -alusta
Product Feature

Kuluttajaymmärrystä tekoälyn avulla

Kuluttajien asenteet ja käyttäytyminen muuttuvat jatkuvasti heidän sopeutuessaan muutoksessa olevaan maailmaan. Meidän kuluttajaymmärrykseen erikoistunut alustamme yhdistää laadukasta sosiaalisen median dataa tekoälyyn ja ihmisten asiantuntijuuteen saadaksesi ymmärrystä, joka mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon brändin elinkaaren jokaisella tasolla.

Varaa esittely
Lexus Logo
Danone Logo
Publicis Groupe logo
Lacoste Logo
LVMH Logo
Epic Games logo
Meltwater illustration of a global network of influencers

Ymmärrä asiakkaiden todelliset motiivit

Internet tarjoaa paljon dataa kuluttajien käyttäytymisestä, mutta osaatko muuttaa kaiken tämän datan aidoksi kuluttajaymmärrykseksi? Sosiaalinen media, kuluttajien arvostelut, kommentit, foorumit, blogit, podcastit, videot; kuluttajilla on yhä enemmän kanavia, joissa he voivat saada äänensä kuuluviin.

Brändien kohtaamat haasteet kuluttajatutkimukseen liittyen eivät enää liity siihen, että asiakkaita ei saisi jakamaan mielipiteitään, vaan siihen, kuinka he saisivat suuresta miljoonien mielipiteiden datamassasta oleellisen tiedon irti. Tässä kohtaa Meltwaterin tuoteperheeseen kuuluvasta Linkfluencesta on apua.

Meltwater avulla pääset käsiksi vertaansa vailla olevaan sosiaalisen median dataan. Laadukkaan datan lisäksi asiakkaamme arvostavat erityisesti kapasiteettiamme hyödyntää kerättyä dataa monipuolisesti. Tiimimme koostuu data-analyytikoista, markkinatutkimuksen ammattilaisista ja kuluttajaymmärryksen asiantuntijoista, joilla on jokaisella syvällistä asiantuntemusta kuluttajatutkimuksesta ja yleisön ymmärtämisestä eri toimialoilta.

Kaiken tämän ansiosta voimme järjestää dataa älykkäällä tavalla, sekä kiinnittää huomiota eri asiayhteyksiin ja nyansseihin markkinoilla. Tämä taas tarkoittaa sitä, että keräämämme kuluttajaymmärrys on entistä syvällisempää perinteiseen sosiaalisen median kuunteluun verrattuna.

Digitaalisen aikakauden markkinatutkimusta

Enää sinun ei tarvitse odottaa kuukausia kalliin perinteisen markkinatutkimuksen tuloksia. Meidän kuluttajaymmärrykseen erikoistuneen alustamme avulla pääset heti käsiksi tarvitsemaasi kuluttajaymmärrykseen – missä ja milloin vain. Koska hyödynnämme reaaliaikaista sosiaalisen median dataa, näet aina ajantasaisimman kuvan tapahtumista.

Maailma menee eteenpäin niin nopeaan tahtiin, että kuluttajaymmärryksen keräystä ei kannata jättää ainoastaan perinteisten fokusryhmätutkimusten tai kyselyiden tulosten (ja niiden odottelun) varaan. Me autamme sinua pysymään ajan tasalla ja ymmärtämään kuluttajia reaaliaikaisesti. Työkalumme tuottaa arvoa brändin koko elinkaarella, mm. seuraavilla alueilla:

 • Brändipääoman seuranta
 • Markkinointikampanjoiden menestyksen mittaaminen
 • Asiakaskokemuksen analysointi
 • Trendien ennustus
 • Yleisön segmentointi
 • Sisältömarkkinointistrategian kehittäminen
 • Kohdeyleisön ymmärtäminen

Meidän analytiikkatyökalumme mahdollistaa myös ad-hoc -hakujen tekemisen. Hakujen lähteenä on reaaliaikainen kuluttajadata. Haun tekemiseen käytettävä aika on vain murto-osa siitä, mitä perinteisen markkinatutkimuskyselyn tekemiseen kuluisi aikaa.

Kaksi ihmistä tutkimassa raportteja

Brändipääoman seuranta

Kuluttajaymmärrykseenn erikoistunut alustamme antaa sinulle vertaansa vailla olevaa tietoa siitä, mitä kuluttajat puhuvat brändistäsi silloin, kun olettavat sinun olevan poissa kuulolta. Saat siis sosiaalisen median keskusteluihin perustuvia filtteröimättömiä ja rehellisiä mielipiteitä brändistäsi ja kilpailijoistasi.

 • Käytä koko sosiaalisen median verkostoa fokusryhmänäsi ja analysoi suuria datamassoja silloin kuin haluat
 • Sukella spontaanin palautteen pariin, jota ei vääristä haastattelukysymysten muotoilu
 • Tee laadukasta toimialatason vertailua ja benchmarkkaa omaa tekemistäsi kilpailijoihin

Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että markkinointitiimisi voi helposti mitata kampanjoidensa todellista vaikutusta, olivatpa ne sitten digitaalisessa, sosiaalisessa tai printtimediassa, ja hyödyntää johdonmukaista dataa ja järkeviä mittareita kaikkien eri kanavien välillä.

Meltwater illustration of target groups and audience segmentation

Uuden sukupolven yleisön segmentointia

Pelkkä demografiatietoihin perustuva segmentointi ei ole enää riittävää, vaan nykypäivänä yleisöt jakautuvat eri online-heimoihin, jotka taas perustuvat ihmisten arvoihin, käyttäytymiseen sekä keskinäiseen vuorovaikutukseen ja suhteisiin. Yleisöjen segmentit ovat yhä joustavampia ja yhteen kietoutuneempia, mikä tarkoittaa sitä, että markkinoijat tarvitsevat yhä kehittyneemmän työkalun kohdeyleisön ymmärtämiseen. Uusien työkalujen avulla saadaan paljon tarkempaa ymmärrystä kohdeyleisöistä kuin pelkkiä demografiatietoja hyödyntämällä.

Meidän älykäs yleisöjen segmentointiin erikoistunut teknologiamme auttaa sinua tutkimaan laajempien kohdeyleisöjesi sisällä olevia erilaisia yhteisöjä, jotta voit kohdentaa markkinointitoimenpiteitä yhä tarkemmin ja tehokkaammin. Yksityiskohtainen tieto yleisöstäsi antaa sinulle selkeän kuvan heitä yhdistävistä tekijöistä mm. brändeihin, mediaan ja vaikuttajiin liittyen.

Työkalumme antaa sinulle etua mm.:

 • Strategisessa suunnittelussa ja asemoinnissa
 • Sisältö- ja viestintästrategiassa
 • Innovoinnissa, tuotekehityksessä ja markkinoiden kehityksessä
 • Vaikuttajamarkkinoinnin strategiassa

"Meltwater ansiosta voimme yhdessä viestintä- ja luovien toimistojen kanssa sekä kehittää kohderyhmällemme sopivaa sisältöä heidän suosimilleen alustoille että käyttää heitä puhuttelevia viestintäkanavia."

Nicolas Fleisch – National Communication and Digital Content Project Manager, Hyundai France

Illustraatio naisesta, joka kävelee graafin päällä

Luotettavaa trendien ennustusta

Kuluttajaymmärryksen keskiössä on kyky suunnitella strategisesti tulevaisuutta, ja meillä on alan paras työkalu kuluttajatrendien ennustamiseen. Työkalumme yhdessä toimiala-asiantuntijoidemme kanssa kertoo sinulle markkinoiden nousevista trendeistä ja se mahdollistaa trendien tarkemman analysoinnin ja tulkitsemisen, jotta voit tehdä ennustuksia kuluttajakäyttäytymisen muutoksista.

 • Kulutushetket
 • Kuluttajien uudet sosiaaliset pyrkimykset
 • Uudet brändit ja tuotteiden käyttötarkoitukset
 • Kulttuurillisesti tärkeät hetket

Tutki, identifioi ja arvioi kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä signaaleja ja ymmärrä niiden todennäköinen vahvistuminen ja kasvu ajan myötä. Kun sinulla on parempi varmuus kuluttajakäyttäytymisen kehittymisestä, teet myös parempia liiketoiminnallisia päätöksiä. Olitpa sitten suunnittelemassa mainos- tai markkinointikampanjoita, mediatilan ostoa, uusien tuotteiden kehittämistä tai kuluttajien käyttäytymisen ennustamista – työkalumme avulla saat arvokasta ymmärrystä onnistuaksesi.

Meltwater-illustraatio naisesta, joka pitää kädessään pokaalia graafin edessä

Kilpailijavertailu

Alustamme mahdollistaa eri segmenttien välisen vertailun perustuen ennalta määrittämiisi tekijöihin perustuen. Vertaile eri segmenttejä, maita tai jopa kilpailijoita, jotta näet kilpailijasi myös kuluttajan näkökulmasta.

Olemme apunasi tutkimassa yrityksesi kilpailijoiden markkinointiaktiviteettejä ja heidän suoriutumistaan. Me voimme kertoa sinulle, kuinka yrityksesi suoriutuu samalla toimialalla toimiviin kilpailijoihin verrattuna. Tämä tieto taas auttaa sinua saamaan selkeän kuvan siitä, minkälaisia kuluttajia kilpailijasi haluaa tavoittaa kampanjoillaan. Kun ymmärrät keitä kilpailijasi tavoittelee, voit hyödyntää samaa yleisöä myös omissa kampanjoissasi.

Illustraatio Meltwater raporteista

Kuinka Meltwater eroaa muista alustoista?

Me käytämme tekoälyä, datatiedettä ja markkinatutkimuksiin erikoistuneiden asiantuntijoiden näkemystä kattavan sosiaalisen median datan analysointiin. Sosiaalisen median datan analysointi työkalumme avulla mahdollistaa sellaisen kuluttajaymmärryksen keräämisen, mikä ei onnistu tavallisen sosiaalisen median kuuntelun avulla. Tehokas alustamme on niin intuitiivinen, että tavallinenkin käyttäjä voi helposti suorittaa markkinatutkimusta, perehtyä kuluttajien käyttäytymiseen ja saada siten selkeämmän ymmärryksen koko asiakaspolusta. Kun yhdistämme teknologiamme ja asiantuntijoidemme ammattitaidon kuluttajatutkimuksen saralla, saat täysin uudenlaista liiketoiminnassa hyödynnettävää ymmärrystä kuluttajista.

Mikäli nykyinen sosiaalisen median kuuntelun työkalusi ei enää taivu antamaan sinulle tarvitsemaasi ymmärrystä kuluttajista ja olet valmis ottamaan seuraavan askeleen kohti kehittyneempää analytiikkaa, Meltwater on juuri sinulle.

Meltwater-illustraatio naisesta, joka kuuntelee sosiaalisen median keskusteluja kuulokkeillaan
Virtaviivaistettu kuluttajaymmärrys

Sosiaalisen median kuuntelua, jossa yleisö on keskiössä

Markkinatutkimuksen teko on yleensä kallista ja aikaavievää. Kun sinulla on selvillä, minkälaisia ihmisiä tavoittelemiisi eri segmentteihin kuuluu, voit seurata heidän käymäänsä keskustelua sosiaalisessa mediassa saadaksesi paremman ymmärryksen, mistä he puhuvat – kaikki tämä ilman erillisten fokusryhmien pyörittämistä.

Seuraavaksi voitkin suunnitella, minkälainen viesti puhuttelee kohdeyleisöäsi parhaiten. Huomaat myös helposti uudet kuluttajatrendit niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Löydä viestikärki, joka puhuttelee yleisöä

Kohdennettu sisältöstrategia

Laadukkaan ja eri segmenttejä puhuttelevan sisällön tuotanto saattaa olla haastavaa. Datan tarkempi analysointi auttaa tässä, sillä kun ymmärrät minkälaista sisältöä eri segmentit jakavat tai minkälaisiin sisältöihin he reagoivat, ymmärrät mikä resonoi tärkeimpien yleisöjesi kanssa. Seuraavaksi voitkin alkaa suunnitella uusia sisältöjä löydöstesi perusteella.

Optimoi kohdennusta ja saa markkinointikampanjoistasi kaikki hyöty irti – paremmilla volyymeilla. Paranna asiakaskokemusta identifioimalla kehitysalueita ja korostamalla brändistäsi niitä puolia, joista kuluttajat pitävät. Luo kokonaisuudessaan parempi asiakaspolku verkossa.

Illustraatio Meltwater kuluttajaymmärrykseen erikoistuneista raporteista
Lue, miksi asiakkaamme ovat valinneet meidät

Asiakastarinoita

Florence Rainsard, Global Consumer Insights Director, Pernod Ricard

Florence Rainsard, Global Consumer Insights Director, Pernod Ricard

"Meltwater on ollut avainasemassa matkallamme kohti asiakaskeskeistä organisaatiota."

 Christian Veysseyre, Director of Social Media Intelligence and Evaluation, Danone

Christian Veysseyre, Director of Social Media Intelligence and Evaluation, Danone

"On tärkeää ymmärtää, kuinka näkyviä brändimme ovat. Mitä ihmiset sanovat brändeistämme? Entä minkälaisella äänensävyllä? Linkfluencella on niin paljon dataa siitä, mitä ihmiset meistä sanovat."

Nicolas Fleisch, Media and Advertising Officer, Hyundai

Nicolas Fleisch, Media and Advertising Officer, Hyundai

"Linkfluencen ansiosta pystyimme työskentelemään media- ja luovien toimistojen kanssa sekä luomaan sisältöä oikeille kohderyhmille ja oikeisiin kanaviin."

Usein kysytyt kysymykset

Graphic illustration of FAQ

Oletko valmis ymmärtämään asiakkaitasi paremmin? Täydennä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Loading...