Siirry sisältöön
logo
Meltwater MESt
Miten vaikutamme?

Kehity tulevaisuutta varten.

H&M logo
Google logo
The Economist logo
Ogilvy logo
Airfrance logo
Sosiaalinen vastuullisuus

Monimuotoisen, tasa-arvoisen ja osallistavan kulttuurin luominen.

DEI-toimintamme näkyy mm. henkilöstön kouluttamisessa, rekrytoinnissa, osallistavassa kulttuurissamme, johdon monimuotoisuudessa sekä vastuullisuudessa. Olemme ylpeitä voidessamme tukea työntekijöiden vetämiä työryhmiä, jotka edistävät inklusiivisuutta ja tietoisuuden lisäämistä koko organisaatiossamme.
mPowered logo

mPowered

Monikulttuurinen työryhmämme, johon kuuluu kollegoita ympäri Amerikkoja ja Australiaa. Työryhmä järjestää DEI-workshoppeja, koulutuksia ja vieraspuhujatilaisuuksia. He tarjoavat keskusteluympäristön aiheille, jotka vaikuttavat vähemmistöryhmien elämään. Työryhmä myös edistää toiminnallaan kulttuuria, jossa työntekijät kokevat tulevansa kuulluiksi ja arvostetuiksi.

DEI Counsil logo

DEI-valtuusto

Työntekijöiden johtama työryhmä, joka käsittelee eri maantieteellisille alueille tärkeitä aiheita edistääkseen tietoisuutta, keskustelua ja edunvalvontaa monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa. Työryhmä on järjestänyt koulutuksia työntekijölle sekä johtoryhmille mm. eri kulttuureihin ja monimuotoisuuteen liittyen.

WIT logo

Women in Tech

Maailmanlaajuinen yhteisö, jota vetää Women in Tech -lähettiläät ympäri maailman. WIT-yhteisössä jaetaan ideoita ja keskustellaan aktiivisesti tärkeistä aiheista. Tapahtumien tarkoituksena on oppia uutta puolin ja toisin, ja niiden puhujat edustavat maailman johtavia yrityksiä, kuten Coca-Colaa, Nikea tai Googlea.

Meltwater team

MEST - Inspiroimassa uutta sukupolvea

Meltwaterin perustaja Jorn Lyseggen perusti MEST:in (The Meltwater Entrepreneurial School of Technology) vuonna 2008, pohjautuen ajatukseen, että "kykyjä löytyy joka puolelta maailmaa, mutta mahdollisuuksia ei". Lyseggen valitsi yrittäjyyskoulun sijainniksi Afrikan mantereen voidakseen tarjota koulutusta seuraavan sukupolven yrittäjille Afrikassa.

MEST on koko Afrikan laajuudella toimiva voittoa tavoittelematon koulutusohjelma ja yrityshautomo, joka tarjoaa apua afrikkalaisille teknologia-alan start-upeille. Se tarjoaa aloitteleville yrittäjille koulutusta, rahoitusta sekä tukea ohjelmistokehitykseen, liiketoiminnan pyörittämiseen sekä viestintään. MEST on jo kouluttanut yli 1000 yrittäjää, myöntänyt yli 28 miljoonaa dollaria rahoitusta, perustanut lukuisia menestyviä start-upeja, jotka ovat onnistuneet alkurahoituksen jälkeen keräämään uutta rahoitusta maailman suurimmilta teknologiayritysten kiihdyttämöiltä. MEST:in kumppaneina toimivat mm. Mastercard Foundation, Microsoft sekä 500 Startups.

Ympäristö

Tämä on meidän planeettamme. Pidetään siitä huolta.

Uskomme, että vastuullisuus liittyen ympäristöasioihin on yksi aikamme polttavimmista aiheista. Meidän on yrityksenä kannettava vastuumme, mutta on tärkeää, että myös yksilöt vaikuttavat positiivisesti ympäristöömme luodakseen tuleville sukupolville paremman maailman.

planet illustration

Global Green Council

Vastuullisuuteen intohimoisesti suhtautuvien työntekijöiden perustama Green Council keskittyy negatiivisen ympäristövaikutuksen minimointiin. Työryhmä johtaa vastuullisuuteen liittyvää keskustelua ja tarjoaa koulutusta voidaksemme luoda yhteisen vastuunjakomallin.

Tiimi työskentelee ahkerasti ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioon ottamiseksi liiketoimintapäätöksiä tehdessä ja osallistuu jatkuvaan keskusteluun ja koulutukseen ympäristöasioista.

Hallinto

Takaamme vastuullisen toiminnan ja sen valvonnan.

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa, joka on vastuullista, eettistä ja kaikkien palvelemiemme markkinoiden säännösten mukaista. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa määriteltyä hallintorakennetta, monipuolisia näkökulmia yrityksemme johdossa, vakiintunutta compliance-tiimiä ja vankkaa tietosuojaohjelmaa.

scale

Hallintoneuvosto

Hyvä hallintotapa on menestyksemme kannalta ratkaisevan tärkeää, ja asetamme korkeat vaatimukset johtoryhmällemme ja hallituksellemme. Meltwaterilla on yksitasoinen hallitusrakenne, joka koostuu yhdestä executive-tason johtajasta ja viidestä yhtiön osakkeenomistajien valitsemasta ei-executive-tason johtajasta hallituksen sitovan ehdotuksen perusteella. Olemme sitoutuneet ylläpitämään riippumatonta ja monimuotoista hallitusta. Hallituksemme jäsenet tuovat mukanaan monipuolista osaamista ja kokemusta eri toimialoilta ja markkinoilta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta tukee hallitusta taloudelliseen raportointiin, lakisääteiseen tilintarkastukseen ja sisäiseen valvontaan liittyvien johtamis- ja valvontavastuiden hoitamisessa. Tarkastusvaliokunta raportoi ja antaa suosituksia hallitukselle, mutta vastuu suositusten toteuttamisesta säilyy hallituksella. Tarkastusvaliokunnan kokoonpano täyttää Alankomaiden lainsäädännön mukaiset pätevyysvaatimukset kirjanpidon ja tilintarkastuksen alalla.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen palkka- ja palkkiopolitiikka, hallituksen jäsenten palkka- ja palkkiomääräyksiä koskevat ehdotukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan toteuttamista koskeva palkka- ja palkkioraportti, joka sisältyy yhtiön tilinpäätökseen.

Asiakkaamme ovat liiketoimintamme ytimessä.

Tämä tarkoittaa, että asiakastietojen suojaaminen on yksi tärkeimmistä painopisteistämme. Meltwater tukee yli 27 000 asiakasta 120 maassa. Asiakkaitamme ovat alan johtavat toimijat muun muassa julkishallinnon, teknologian, terveydenhuollon, kulutustavaroiden ja rahoituksen aloilla, ja asiakkaidemme meille uskomien tietojen suojelu on velvollisuutemme.

Sen lisäksi, että Meltwater noudattaa sovellettavia turvallisuus-, yksityisyys- ja tietosuojalakeja, se käyttää monikerroksista suojausratkaisua asiakastietoja varten. Siihen kuuluu työntekijöiden kouluttaminen, asiakastietojen saatavuuden rajoittaminen, koodin testaaminen tietoturvaongelmien varalta ennen julkaisua ja sen jälkeen, salaus, keskitetyt suojatut käyttöoikeuslokit, tunkeutumisen havaitseminen, tunkeutumis- ja haavoittuvuustestaus ja paljon muuta.

Usein kysytyt kysymykset

Teettekö yhteistyötä ympäristöystävällisten myyjien ja toimittajien kanssa?

Kyllä! Meltwater pitää tästä huolen maailmanlaajuisesti. Otamme ympäristötekijät huomioon myyjiä, kumppaneita ja tavarantoimittajia koskevissa päätöksentekoprosesseissamme. Olemme ylpeitä siitä, että kumppaninamme on nykyään AWS, joka on sitoutunut käyttämään 100 % uusiutuvaa energiaa vuoteen 2025 mennessä. Valitsemme IT-toimittajia esimerkiksi tietyillä maantieteellisillä alueilla, jotta voimme vähentää kuljetusmatkoja ja siten ympäristövaikutuksia.

Kierrätättekö IT-laitteita?

Kyllä! Laitteet kierrätetään ja käytetään uudelleen yrityksen sisällä aina kun se on mahdollista.

Onko teillä työntekijöille suunnattua ympäristöasioihin keskittyvää koulutusohjelmaa?

Työstämme ohjelmaa parhaillaan, ja se käynnistyy vuonna 2023. Lisäksi Meltwaterin Global Green Council on työntekijöiden johtama työryhmä, joka kehittää toimintatapoja, joilla vähennämme ympäristövaikutuksiamme yrityksenä keskittyen energiaan ja ilmastonmuutokseen, jätteisiin ja kierrätykseen, innovointiin, koulutukseen ja kumppanuuksiin.

Mitkä ovat Meltwaterin suunnitelmat energiatehokkuuden parantamiseksi?

Jatkamme Energy Star -sertifioitujen laitteiden hankkimista. Edistämme toimistotilojen sijoittamista rakennuksiin, jotka ovat myös Energy Star -sertifioituja. Työskentelemme vihreän neuvoston kanssa paikallisten energiansäästötoimien parissa.

Mitkä ovat työmatkakäytäntönne?

Työmatkat tehdään tarpeen mukaan, ja työntekijöitä pyydetään yhdistämään kokoukset matkoillaan. COVID-19-pandemian aikana työmatkoja vähennettiin yli 70 prosenttia vuonna 2020 ja 50 prosenttia vuonna 2021. Vuonna 2022 matkabudjettia vähennettiin yli 30 prosenttia pandemiaa edeltävään tasoon verrattuna, ja pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme myös tulevaisuudessa.

Haluaisitko liittyä joukkoomme? Lue lisää työskentelystä Meltwaterilla.

Tutustu uramahdollisuuksiimme