Accéder au contenu
logo

Terms of Use — Suomi

Table of Contents

View in English
Jag skulle vilja se dessa på svenska

Tervetuloa

Tervetuloa nykyiset ja tulevat Meltwater-asiakkaat! Meltwaterin verkkoalustat käsittelevät miljardeja digitaalisia asiakirjoja päivittäin ja tarjoavat markkinatietoa, viestintätyökaluja ja sosiaalisen median analyysejä yli 20 000 yritykselle ympäri maailmaa.

Meltwaterin käyttöehdot löytyvät alta. Tämä sopimus muodostaa sopimuksen asiakkaan (kuten tilausvahvistuksessa määritellään) ja Meltwaterin välillä. Nämä ehdot määrittävät palvelujen ja Meltwaterin sivuston käyttöä (ja sille pääsyä).

Käyttämällä Meltwaterin palveluja tai Meltwater-sivustoa, tai sallimalla jonkun muun käyttää niitä, Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Kuinka Meltwater-lisenssi toimii

Meltwaterin palvelut seuraavat perinteistä ja sosiaalista mediaa sekä radio- ja TV-mediaa verkossa. Erilaisiin hakusuodattimiin ja Boolean logiikkaan pohjautuva Meltwater-alusta tuottaa hakutuloksia uutislinkkeihin hyperlinkkien muodossa. Nämä hyperlinkit linkittyvät kolmannen osapuolen sivustolle, jossa artikkeli on julkaistu.

Meltwater ei seulo jokaista uutislinkin hakutulosta eikä tarkasta tai suosittele mitään kolmannen osapuolen sivustoa eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen sisällöstä, johon päästään palveluiden kautta. Asiakkaan vastuulla on arvioida, haluaako Asiakas siirtyä kolmannen osapuolen sivustolle ja suostua kyseisen sivuston ehtoihin. Asiakas sitoutuu olemaan kopioimatta, jäljentämättä, jakelematta, siirtämättä, muokkaamatta, myymättä, lisensoimatta ja muutoin hyödyntämättä kolmannen osapuolen sisältöä, ellei kolmas osapuoli ole nimenomaisesti luovuttanut Asiakkaalle näitä oikeuksia.

Suurin osa Meltwaterin 300 000 verkkolähteestä tarjoaa pääsyn sisältöönsä ilmaiseksi. Joidenkin lähteidemme julkaisut kuitenkin vaativat maksun pääsystä sisältöönsä. Nämä maksut eivät sisälly Meltwater-tilauksen hintaan, ja mikäli Asiakas haluaa käyttää kyseistä sisältöä, Asiakkaan on maksettava siitä kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

 

Sen lisäksi, että Meltwater-palvelut monitoroivat verkkomediaa, Asiakas voi myös ladata omaa sisältöä palveluun sekä jakaa kyseistä sisältöä. Asiakas sitoutuu siihen, että kaikki Asiakkaan palveluun lataama tai sieltä jakama sisältö kuuluu Asiakkaalle ja noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja.

 

Meltwaterilla on oikeus irtisanoa kaikki palvelut ja tilit, joiden kautta immateriaalioikeuksia (mukaan lukien Meltwaterin immateriaalioikeuksia) on loukattu tai jossa palvelujen käyttö (mukaan lukien Asiakkaan palveluun lataama tai jakama sisältö) rikkoo jotain sovellettavaa lakia.

Huomautus roskapostista

Suurin osa Meltwaterin palveluista sallii hakutulosten edelleen lähettämisen muille. Asiakas sitoutuu siihen, ettei väärinkäytä tätä ominaisuutta eikä hyödynnä Meltwaterin palveluita roskapostin lähettämiseen. Asiakas ymmärtää, että Meltwater saattaa sulkea pääsyn palveluun tai irtisanoa sellaisen asiakkaan sopimuksen, jonka uskoo toimivan näin.

Lain sallimassa laajuudessa Asiakas sitoutuu korvaamaan Meltwaterille ja suojelemaan Meltwateria, sen tytäryhtiöitä, intressiyhtiöitä, työntekijöitä ja asiakkaita kaikelta vastuulta, vahingoilta ja sakoilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka liittyvät Asiakkaan osalta tämän takuun rikkomukseen.

Tiivistettynä: Asiakkaan ja kaikkien käyttäjien on käytettävä sivustoa ja Meltwater-palveluja ja mitä tahansa niiden kautta tarjottavaa sisältöä kaikkien sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Kuka voi käyttää palveluja?

Asiakkaan ostaessa Meltwater-tilauksen Asiakas saa yksinoikeudettoman ja siirto-oikeudettoman oikeuden Valtuutetuille Käyttäjille (määrä määritetään tilausvahvistuksessa) käyttää palveluita. Vaikka Asiakas voi käyttää palveluita valitsemaansa liiketoiminnalliseen tarkoitukseen käytön on oltava omaa käyttöä, Asiakkaan itsensä toteuttamana. Tähän eivät sisälly kumppanit tai tytäryhtiöt. Kaikkien Valtuutettujen Käyttäjien on oltava Asiakkaan työntekijöitä, paitsi jos käyttäjät ovat sopimussuhteessa olevia ulkoisia konsultteja, jotka käyttävät palveluja yksinomaan Asiakkaan puolesta.

Jos Asiakas on markkinointi- tai viestintäyhtiö ja käyttää Meltwater-palveluita asiakkaansa/asiakkaidensa puolesta, Asiakas sitoutuu siihen, että

  • sopimus Asiakkaan ja Asiakkaan asiakkaan/ Asiakkaan asiakkaiden välillä suojaa Meltwaterin oikeuksia vähintään yhtä laajasti kun tämä sopimus.
  • sopimus sallii Asiakkaan välittää Meltwaterille asiakkaansa/asiakkaidensa tiedot ja toimia asiakkaansa/asiakkaidensa puolesta soveltuvin osin.
  • Meltwater ei ole Asiakkaan asiakkaan/Asiakkaan asiakkaiden kanssa solmitun sopimuksen osapuoli. Asiakas on yksin vastuussa yhtiönsä palveluiden toimittamisesta asiakkaillensa.
  • Kaikki sopimuksen alaiset maksut on suoritettava riippumatta Asiakkaalle maksettavien maksujen tilasta.

 

Mitä tarvitaan palvelujen käyttöä varten?

Useimmissa tapauksissa tarvitaan vain verkkoselain, internet-yhteys sekä salasana. Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakkaalla on tarvittava laitteisto ja pääsy internetiin palvelujen käyttöä varten. Asiakas on vastuussa tilinsä tapahtumista sekä oman salasanansa suojaamisesta. Mikäli Asiakas epäilee, että Asiakkaan tiliä tai salasanaa on käytetty luvatta, pyydämme välittömästi ilmoittamaan asiasta Meltwaterille.

Maksu

Tilausvahvistuksessa on ilmoitettu palvelujen hinta ja maksuehdot. Asiakas voi maksaa tilisiirrolla. Asiakkaan Meltwater-edustajalta voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.

Mikäli tilausvahvistuksessa ei ole sovittu poikkeavasta, maksu suoritetaan etukäteen yhtenä kertaluontoisena summana ja se laskutetaan tilauksen alussa (uudet asiakkaat) tai ennen tilauksen uusintaa (nykyiset asiakkaat). Asiakkaan vastuulla on maksaa kaikki sovellettavat verot, jotka eivät sisälly hintaan ja jotka näkyvät laskulla.

Asiakkaalla on heti sisäänkirjautuessaan saatavilla jopa 300 000 uutislähdettä. Koska palvelut ovat kokonaisuudessaan välittömästi asiakkaan käytössä, maksuja ei palauteta (paitsi jos tässä asiakirjassa toisin ilmaistaan). Mikäli Asiakas ei pysty täyttämään maksuvelvollisuuksiaan laskun eräpäivään mennessä Meltwaterilla on oikeus laskuttaa myöhästymismaksu, periä Viivästyskorkoa ja/tai keskeyttää tai irtisanoa pääsy palveluihin.

Käytettävyys

Meltwater takaa 99,5% käytettävyyden sopimuskauden aikana. Se on yksi korkeimmista palvelutasoista SaaS-standardien mukaan. Jos palvelussa sattuisi käyttökatkoja, Meltwater tarjoaa Asiakkaalle hyvityksen, joka vastaa käyttökatkoksen pituutta (perustuu Asiakkaan vuosittaseen maksuun Meltwaterille), mikäli palvelussa ilmenee yli kolmen päivän käyttökatkos siitä ajankohdasta, kun Asiakas ilmoitti Meltwaterille käyttökatkosta.

Voimassaoloaika ja irtisanominen

Asiakkaan tämänhetkinen tilaus
Meltwater tarjoaa palvelut ajanjaksoksi, joka on ilmaistu tilausvahvistuksessa aloitus- ja päättymispäivinä. Jos tämä sopimus irtisanotaan, käyttöoikeus umpeutuu.Mikäli Asiakas syyllistyy sopimusrikkomukseen, Meltwaterilla on oikeus keskeyttää palveluun pääsy välittömästi rikkomuksen huomattuaan. Asiakkaalla on 30 päivää aikaa korjata rikkomus, jonka jälkeen Meltwaterilla on oikeus irtisanoa sopimus.Jos Meltwater syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen (eikä korjaa rikkomusta 30 päivän sisällä Asiakkaan kirjallisesta ilmoituksesta), Asiakkaalla on oikeus ositettuun hyvitykseen käyttämättömistä palveluista.

 

Ensi vuoden tilaus
Jotta uusiminen olisi mahdollisimman helppoa asiakkaille tämä sopimus uusiutuu automaattisesti. Mikäli Asiakas ei irtisano seuraavaa kautta vähintään 60 päivää ennen voimassaolevan kauden loppumista, sopimus uusiutuu automaattisesti saman pituiseksi ajanjaksoksi, voimassa olevalla vakiohinnalla.

 

Mikäli Meltwater ei ole saanut kirjallista irtisanomista vähintään 60 päivää ennen kauden päättymistä, Asiakas hyväksyy tilauksen uusinnan.

Tuotekohtaiset ehdot

Meltwater käyttää useita teknologiakumppaneita, jotka parantavat tuotteiden nopeutta ja toimivuutta. Jos Asiakas ei osta jäljempänä mainittuja palveluita, nämä tuotekohtaiset ehdot eivät koske Asiakasta. Jos Asiakas ostaa jonkun näistä palveluista, Asiakas sitoutuu palvelua vastaaviin tuotekohtaisiin ehtoihin.

Meltwater Rise: Asiakas on yksin vastuussa sisällöstä, kampanjoista, kilpailuista ja/tai arvonnoista, jotka Asiakas luo Meltwater-palveluita käyttämällä. Asiakkaan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja lupavaatimuksia. Asiakas sitoutuu luomaan ja panemaan täytäntöön kaikki sovellettavat säännöt, ohjeet, käyttöehdot ja/tai tietosuojakäytännöt. Meltwater saattaa tarjota kilpailun vakiosäännöt, mutta ne tarjotaan ainoastaan havainnollistavana esimerkkinä.

Lehdistötiedotteiden jakelupalvelut: Asiakas sitoutuu julkaisemaan vain sellaisia uutisia, artikkeleita ja muuta sisältöä, jotka liittyvät suoraan Asiakkaan liiketoimintaan. Asiakas ei saa lähettää lehdistötiedotteita, joissa mainitaan yhteiskanne, vireillä oleva kanne tai sijoitusneuvoja/-tutkimusta. Meltwaterilla tai millään kolmannen osapuolen jakelupalvelun tarjoajalla ei ole velvollisuutta julkaista sisältöä ja molemmat pidättävät itsellään oikeuden kieltäytyä lehdistötiedotteista ja/tai muusta sisällöstä (grafiikka, valokuvat, tekstit jne.), jonka katsovat sopimattomaksi tai epäammattimaiseksi lehdistötiedotteiden jakeluverkkoa varten.

Meltwater Engage: Asiakas ymmärtää ehdot ja sitoutuu ehtoihin, jotka ovat osoitteessa https://engage.meltwater.com/meltwater-terms-of-service. Sprout Social on näiden ehtojen, Meltwater Engage -palveluihin liittyvä, kolmas osapuoli.

Aineeton pääoma

Meltwater on ylpeä kehittämistään ohjelmistoista ja palveluista. Meltwater myöntää mielellään Asiakkaalle oikeuden käyttää näitä palveluita. Nämä oikeudet rajoittuvat tiukasti niihin, jotka on myönnetty tässä sopimuksessa. Asiakas sitoutuu esimerkiksi olemaan myymättä, jälleenmyymättä, jäljentämättä, toisintamatta, kopioimatta, muuttamatta tai muutoin hyödyntämättä sivuston tai sen sisällön osaa tai johdannaista ja olemaan käyttämättä tiedonlouhintaa, robotteja tai vastaavia tiedonkeräys- ja siirtotyökaluja.

Kaikki sivuston palvelut ja sisältö (paitsi jos Asiakas tai kolmas osapuoli on sen luonut), mukaan lukien ohjelmistot, koodi, tavaramerkit tai logot, ovat Meltwaterin omistamia tai Meltwaterille lisensoituja ja Meltwater varaa kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty näissä ehdoissa. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Meltwaterin nimeä, tavaramerkkiä, logoa tai Meltwaterin luomaa sisältöä ilman nimenomaista kirjallista lupaa Meltwaterilta.

Takuu ja vastuu

Jollei kyseessä ole törkeä huolimattomuus tai tahallinen rikkomus, kummankaan osapuolen tästä sopimuksesta johtuva tai siihen liittyvä vastuu, ei kokonaisuudessaan ylitä nykyisen tilauksen hintaa.

Kumpikaan osapuoli ei vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tästä sopimuksesta tai siihen liittyen. Välilliset vahingot saattavat sisältää voiton, goodwillin, tietojen tai yrityksen maineen menetyksen. Se saattaa myös tarkoittaa kustannuksia palvelun korvaamisesta toisella palvelulla.

Meltwater tarjoaa sivuston ja palvelut “sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaisia takuita tai ehtoja.

Meltwater toimittaa Asiakkaalle “plug-and-play”-työkalun. Yksityiskohtaisempi kuvaus Asiakkaan ostamista palveluista löytyy tilausvahvistuksesta.

Meltwaterin palvelut ovat riippuvaisia internet-yhteydestä, laitteistosta ja verkkoyhteydestä, eikä Meltwater voi taata keskeytymätöntä, turvallista tai virheetöntä sivuston toimintaa.

Uutislinkkien hakutulokset löytyvät internetistä ja artikkelien tarkkuus sekä ajankohtaisuus riippuu verkkojulkaisijoiden artikkelipäivitysten tarkkuudesta ja ajankohtaisuudesta. Meltwater ei voi eikä anna mitään lupauksia tai takuita sivuston kautta saatujen tietojen tarkkuudesta, ajantasaisuudesta, laadusta tai luotettavuudesta eikä etenkään pysty takaamaan niiden sopivuutta tiettyyn liiketoimintatarkoitukseen.

Tiivistettynä: Mitkään tiedot, jotka on saatu Meltwaterilta tai sivuston kautta joko suullisesti tai kirjallisesti, eivät luo mitään takuuta, ellei sitä ole nimenomaisesti kirjattu tähän sopimukseen. Mikään tässä asiakirjassa ei kuitenkaan vähennä osapuolten laissa määriteltyjä takuita, oikeuksia tai korjauskeinoja.

Yleistä

Sovellettava laki: Meltwater-oikeushenkilön paikkakunta (näkyy tilausvahvistuksessa) määrittelee sovellettavan lain ja paikan mahdollisten riitojen ratkaisuun:

Meltwater-oikeushenkilö:Sovellettava laki/paikka:Meltwater Finland OySuomi / Helsingin käräjäoikeus

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan tähän sopimukseen liittyvät tai tästä sopimuksesta johtuvat riidat sovinnollisesti.

Luopuminen /Pätemättömyys: Jonkin sopimusrikkomuksen käsittelystä luopuminen ei tarkoita että muista sopimusrikkomuksienkäsittelyistä luovuttaisiin; jonkin oikeuden toimeenpanosta luopuminen tässä sopimuksessa ei tarkoita että mistään muista oikeuksista luovuttaisiin. Kaikki tämän sopimuksen sopimusehdot, jotka todetaan pätemättömiksi omaksuvat lähimmän kohtuullisen tulkinnan, eivätkä ne vaikuta muihin sopimusehtoihin.

Sopimuksen luovutus: Kumpikaan osapuoli ei voi luovuttaa mitään tämän sopimuksen oikeuksia (tai koko sopimusta) ilman toisen osapuolen nimenomaista kirjallista lupaa, paitsi yritysoston tai fuusion yhteydessä.

Koko sopimus: Nämä ehdot yhdessä tilausvahvistuksen kanssa (tämä sopimus) muodostavat koko sopimuksen. Kaikki muut keskustelut, sopimukset tai ehdot, mukaan lukien ostotilauksen ehdot, tarjous- ja kilpailutusprosessien ehdot tai toimittajan rekisteröintiehdot ovat pätemättömiä eivätkä ole voimassa, vaikka ne tapahtuisivat tai toimitettaisiin allekirjoitetun tilausvahvistuksen jälkeen tai vaikka Meltwater olisi aloittanut palvelujen toimittamisen. Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien osapuolien valtuutettujen edustajien allekirjoitetulla sopimuksella.

Voimaan jäävät ehdot: Seuraavat sopimusehdot jäävät voimaan Sopimuksen sopimuskauden jälkeen: Kuinka Meltwater-lisenssisi toimii, Aineeton omaisuus, Takuu ja vastuu, Tuotekohtaiset ehdot, Yleistä sekä kaikki tämän asiakirjan edustukset ja takuut.

Tietosuoja: Asiakas sitoutuu Meltwaterin tietosuojakäytäntöön, joka on saatavilla osoitteessa www.meltwater.com/en/privacy.

Ilmoitukset: Asiakas sitoutuu siihen, että ilmoitukset, mukaan lukien viralliset ilmoitukset, voidaan lähettää sähköpostilla tilausvahvistuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai muuhun vastaanottajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Määritelmät

Näissä ehdoissa (ja tilausvahvistuksessa) seuraavilla sanoilla on seuraavat merkitykset:

Sopimus: Nämä ehdot yhdessä tilausvahvistuksen ja muiden viitteeksi sisällytettyjen ehtojen kanssa muodostavat sopimuksen.

Valtuutettu käyttö: Palvelujen käyttö noudattaen tarkasti tämän sopimuksen ehtoja.

Valtuutettu käyttäjä: Työntekijä tai konsultti, samassa maassa kuin Meltwater-oikeushenkilö (kuten on määritelty tilausvahvistuksessa), jonka Asiakas on valtuuttanut käyttämään palveluita yksinomaan Asiakkaan puolestaan. Määritelty myös “käyttäjiksi”.

Viivästyskorko: Viivästyskorko on viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla.

Meltwater: Meltwater-oikeushenkilö, joka on määritetty tilausvahvistuksessa.

Uutislinkin hakutulos: Tietyn uutisartikkelin hakutulos, joka sisältää hyperlinkin verkkomedialähteeseen, jossa artikkeli julkaistiin.

Tilausvahvistus: Asiakirja, joka määrittelee asiakkaan, kuvailee ostetut palvelut, sisältää maksuehdot ja allekirjoitusalueet.

Osapuolet: Asiakas ja Meltwater yhdessä.

Palvelut: Meltwaterin (ja kolmansien osapuolten tarjoajien, jos niitä on) tarjoamat palvelut, jotka on kuvailtu tilausvahvistuksessa.

Sivusto: Sivusto, jonka verkkotunnus tai aliverkkotunnus on www.meltwater.com.

Erityisehto: Tilausvahvistuksen ‘erityisehdot’ -ruudussa määritellyt ehdot. Jos ne ovat ristiriidassa edellä mainittujen ehtojen kanssa, erityisehdot tulkitaan ennen muita ehtoja.

Sprout Social: Sprout Social, Inc., joka sijaitsee osoitteessa 131 S. Dearborn St., Ste. 1000 Chicago, IL 60603, Yhdysvallat.

Ehdot: Nämä käyttöehdot.

Kolmannen osapuolen sisältö: Kaikki sisältö, mainokset, tuotteet ja muut materiaalit, jotka kuuluvat kolmannelle osapuolelle.

Kolmannen osapuolen sivustot: Kaikki kolmansien osapuolten sivustot.

Asiakas: Tilausvahvistuksen määrittelemä Asiakas tai Asiakkaan edustaja.

Viimeksi päivitetty huhtikuussa 2017.