Executive Alerts


Vill du veta hur mycket dina konkurrenter spenderar på annonsering och rekrytering eller kanske hur mycket dem syns i media?

Icon

Håll koll på dina konkurrenter

Vill du ha stenkoll på din konkurrent – men anser att du idag får för mycket och irrelevant information som du inte har tid att hålla koll på? Executive Alerts tillgodoser dig med de mest relevanta avvikelserna i konkurrenternas beteenden inom digital marknadsföring, sociala medier, nyheter och rekryteringsmönster.

Icon

Identifiera opinionsbildare inom din industri

Idag finns det tio-, hundra-, tusentals opinionsbildare inom varje bransch och de blir svårare och svårare att identifiera och hålla koll på. Vi hjälper dig veta när de skriver något om dig, dina konkurrenter och industri. Detta ger dig möjligheten att engagera och bemöta dem i ett tidigt skede för att bygga nätverk och relation.

Icon

Alerts i realtid anpassat efter dina behov

Du har inte tid till ett tio- eller hundratal artiklar om dagen. Vi meddelar dig om det viktigaste, när det sker, och levererar det till Executive Alerts Mobilapp för iPhone eller Android, e-post eller Slack. Vi ger dig flexibiliteten du förtjänar och informationen du behöver.