Svenska universitet i sociala medier

Få reda på vilket universitet som syns mest i sociala medier internationellt.

 

 

Meltwater har gjort en mätning av hur svenska universitet syns i sociala medier, nedan presenteras resultatet!

 

21,2%
Uppsala universitet har flest antal inlägg i sociala medier

21,1%
Lunds universitet kommer straxt därefter..

 
 

Högst antal registrerade studenter VT 2017

• Uppsala universitet
• Lunds universitet
• Stockholms universitet

Mest onämnda i sociala medier

• Uppsala universitet
• Lunds universitet
• Stockholms universitet

Högst Share-of-Voice

• Uppsala universitet
• Lunds universitet
• Stockholms universitet

 

Universitetens följare på sociala medier!

 

28,5 år
är medelåldern på följarna på Instagram & Twitter

50%
av följarna på Instagram är utlandsstudenter.

Frågan är…
hur talas det kring universiteten i sociala medier?

 
 

Uppsala universitet?

I Januari publicerades många inlägg som handlade om Master Scholarship för internationella studenter på Uppsala universitet. Det publicerades bland annat en länk (främst på Twitter) till en webbsida om Master Scholarships.

Linköpings universitet?

Flera inlägg publicerades med hashtagen #Tjänstebilsutmaningen. Detta för att Linköpings universitet framöver kommer satsa på elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar.

Lunds universitet?

Lunds universitet har fått stort viral spridning efter att en lingvist från universitetet hittat ett nytt språk i Sydostasien. Språket hittades i Malay Peninsula och har fått namnet Jedek.

Ladda ner mätningen som PDF!

 

Ladda ner rapporten kostnadsfritt här nedanför!

Universiteten som står till grund för rapporten är: Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Chalmers, Linköpings universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Datan för denna rapport är insamlad från Meltwaters egna plattform. Tidsintervallet för denna mätning är 1/1-18 till 17/4-18.

Tryck här för att ladda ner mätningen >>

 

De mest omnämnda


Uppsala universitet och Lunds universitet är de mest omnämnda universiteten i sociala medier. Dessa är också några av de universitet som har högst antal registrerade studenter per termin.

En internationell publik


Universitetens konton på Twitter drar åt sig en större mängd internationell publik än Instagram. Stockholms universitet har exempelvis cirka 77% internationella följare på Twitter.

Framgångsrecept?


Karolinska Institutet är mycket omnämnt i sociala medier i förhållande till antalet registrerade. Universitetet omnämns i hög grad i samband med forskare och deras olika forskningsområden.

Vill du göra liknande analyser för din bransch Få en demo av hur Meltwater fungerar!