Stockholm den 5 maj

Kontaktperson:
Sophie Hedestad
Marknadschef, Norden
0732 012 498
sophie.hedestad@meltwater.com

Emmanuel Macron och Marine Le Pen vann första omgången i det franska presidentvalet den 23 april, se Meltwaters analys här. Den 7 maj är det dags för de två kandidaterna att återigen ställas mot varandra för att den här gången utse en ensam vinnare. 

Bakgrund

Emmanuel Macron lämnade under förra året Socialistpartiet för att lansera sin egen självständiga mittenrörelse ”En Marche!” (Framåt). En rörelse som sedan dess har stigit i popularitet till att idag av många hållas som favorit inför den 7 maj. Marine Le Pen är sedan 2011 partiledare för Nationella Fronten. 2012 gjorde hon partiets bästa val någonsin då hon kandiderade till presidentposten. Gemensamt för dem båda är deras kritik mot det etablissemang de vill distansera sig från. Macron genom sin rörelse han definierar som varken höger eller vänster. Le Pen genom att ofta tala om ett etablissemang hon menar är korrupt och enbart sysslar med självberikning istället för att lösa landets problem.

Till skillnad från presidentvalet i USA, använder Frankrike inga elektorer i sitt valsystem. Presidenten väljs istället direkt av folket.

Tidsperiod och sökning

Emmanuel Macron och Marine Le Pen var mångas favoriter till att gå vidare från första omgången, och vi har således inkluderat även tiden före den första valomgången i denna analys. Tidsspannet sträcker sig från 5 april till 4 maj. Förutom diskussioner i sociala medier, har vi sett till redaktionellt innehåll för att avgöra vem som har haft störst genomslag även där. Sökningarna har gjorts på de båda kandidaternas namn, både fristående och som hashtags. Samt på populära hashtags som används för att uttrycka sitt stöd/misstro gentemot någon av kandidaterna.

Sociala medier

Inom ramen för den analyserade tidsperioden har det skrivits 2 353 080 franskspråkiga inlägg på Twitter, Facebook, i forum och bloggar som berör de två presidentkandidaterna. Emmanuel Macron har fått mest utav utrymmet, 59,28 procent vilket indikerar ett större engagemang för kandidaten.

Macron har för varje dag under månaden legat före Le Pen i antal omnämnanden och inlägg, med två undantag. Det första var den 29 april vilket var dagen då Le pen offentliggjorde hennes val av premiärminister; Nicolas Dupont-Aignan som tidigare var en av hennes politiska rivaler. Andra gången som Le Pen lyckades ta sig förbi Le pen var den 4 maj, dagen efter den franska presidentdebatten mellan de två kandidaterna.

 

Med bara fyra dagar kvar till valet hölls en debatt mellan de två kandidaterna. En debatt som av många tittare beskrevs som hård, smutsig och lik de debatter som hölls mellan Trump och Clinton inför det Amerikanska presidentvalet.  63 procent av de franska tv-tittarna höll Macron som vinnare av debatten. Motsvarande siffra för Le Pen var enbart 34 procent. Dagen efter debatten tog Le Pen sig för andra gången under mätperioden alltså förbi Macron i exponering i sociala medier.

Marine Le Pens insats kritiserades hårt i media. Man tyckte att hon var dåligt påläst och för arrogant i sin ton. Därmed kan en enkelt tro att tonläget borde vara hårdare och åsikterna sämre kring henne än för Macron. Det stämmer dock inte, inläggen i sociala medier som berör Macron under dessa två dagar (3-4 maj) är av mer negativ tonalitet än de som handlar om Le Pen vilket tydligt syns i cirkeldiagrammen.

 

Populära diskussionsämnen

Presidentdebatten har kommit att handla mycket om EU- och säkerhetsfrågor. Den EU-vänlige Macron står långt ifrån Le Pen som vill träda ut ur unionen snabbast möjligt. Frankrikes säkerhet och avvärjning av terror behandlar Marine Le Pen genom kraftigt begränsad invandring och stora anslag till polis och säkerhetstjänster. Emmanuel Macron menade dock i onsdagens debatt att en stor del av terrorn och osäkerheten orsakas av fransmännen själva. Detta uttalande kommenterades av media efteråt som ett av få av Macrons felsteg i debatten, då hans ord gick att tolka som relativt hårda om att det franska folket är terrorister.

Macrons namn är något mer förekommande i diskussionerna kring Le Pen än tvärt om. Det medför mer gratisexponering för honom även bland sin motståndares supportrar. I sociala medier dominerar det heller inte diskussioner om nyckelord som just invandring eller terrorism. Diskussionerna handlar snarare om själva personerna som kandiderar, än de frågor de står för.

Mätning av hashtags

Vid sökningar på enbart de hashtags som fransktalande väljer att använda till stöd eller protest gentemot de två kandidaterna, är Macrons majoritet än mer påtaglig. Från den 4 april till 5 maj står Macrons hashtag för 86,1 procent av totala utrymmet.

Redaktionella medier

De båda presidentkandidaternas utrymme i redaktionella medier har varit mycket jämnare fördelat med kurvor som har följt varandra åt i mycket högre utsträckning än för sociala medier. Le Pen har till och med haft större andel omnämningar redaktionellt där 52,9 procent av nyheterna handlat om henne.

Slutsatser

  • Den så kallade Bradley-effekt, där väljare undviker att tala om för opinionsinstitut vad de egentligen tycker, finns historiskt sett inte i Frankrike i samma utsträckning som i exempelvis Sverige och USA. Det ger oss än mindre anledning att tro att Le Pen skulle ta sig förbi Macron under valdagen. Slutsatsen styrks av våra analyser av sociala medier där Macron har haft mer engagemang.
  • Macron får mer gratisexponering hos Le Pens följare i sociala medier.
  • Vikten av att räkna in sociala medier i opinionsmätning blir påtaglig eftersom andel mediautrymme som tilldelats respektive kandidat skiljer sig åt mellan kandidaterna beroende av ifall mediet är socialt eller redaktionellt.
  • De redaktionella medierna ger istället mer utrymme åt Le Pen. Men där man i samma artiklar även nämner andra presidentkandidater vilket är viktigt att ha i åtanke vid synen av Le Pens övervikt redaktionellt sett.
  • Att diskussionerna på sociala medier handlar mer om personerna Le Pen och Macron, och mindre om deras sakfrågor, ligger i linje med de kampanjer som de drivit. Kampanjerna har kritiserats för att vara relativt intetsägande och Macron speciellt har anklagats för att ge för få konkreta förslag. Valet på söndag kan i stor utsträckning komma att handla om deras personligheter, då folk är inte vet tillräckligt mycket om vad de faktiskt vill. Detta speglas alltså i sociala medier – där avsaknaden av dialoger kring politik styr samtalet till att istället handla om politikerna.
  • Macron får i våra analyser större exponering i sociala medier både generellt sett, men även sett till specifika hashtags där stödet är ännu större varför mycket talar för honom som Frankrikes nästa president.

Appendix

Sökningar i sociala medier

(”marine le pen” OR #lepen OR #marinelepen OR ”le pen” OR #Marine2017 OR #ChoisirLaFrance OR #MarineÀVillepinte OR #ImWithHer) och (”Emmanuel macron” OR #Emmanuelmacron OR #macron OR Macron OR #laFranceEnMarche OR #le7maijevoteMACRON OR #Le7maiContreLePen OR #Macron OR #EnMarche)

Sökningar i redaktionella medier

”Emmanuel Macron” och ”Marine Le Pen”

Sökning på hashtags

(#le7maijevoteMACRON OR #Le7maiContreLePen OR #EnMarche) och (#Marine2017 OR #ChoisirLaFrance OR #MarineÀVillepinte OR #ImWithHer)

Om Meltwater

Meltwater hjälper företaget att fatta bättre, mer informerade beslut. Meltwater är marknadsledande inom media intelligence och erbjuder lösningar för att bevaka traditionella medier, sociala medier, skicka ut pressmeddelanden, hantera sociala medier med mera. Idag använder mer än 25 000 företag världen över Meltwaters plattform för att hålla sig uppdaterade kring konversationer online. Meltwaters kunder får insikter som de kan använda i sin strategiska planering och ligga steget före sina konkurrenter.

Med fler än 1300 anställda på över 50 kontor globalt kan Meltwater erbjuda en produkt av världsklass. Samtidigt kan Meltwater ge konsultation grundad på lokal expertis.

Meltwater driver en skola i Ghana, Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST). Det är en ideell organisation som arbetar för att utbilda och utveckla afrikanska studenter till att bli framgångsrika entreprenörer.
Håll dig uppdaterad på vad som händer, följ Meltwater på, Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube.

Dela med dig