SAN FRANSISCO, Kalifornien, 7 february 2017Meltwater, en global ledare inom omvärldsbevakning, meddelade idag att de har nått en låneöverrenskommelse motsvarande 60 miljoner dollar från Silicon Valley Bank och Vector Capital, för att kunna öka antalet strategiska förvärv.

Tillkännagivandet gjordes i samband med att Meltwater sett en stor organisk tillväxt på alla deras marknader. Grundare och VD Jörn Lyseggen ser möjligheter till kommande förvärv på flera marknader, vilket kan öka både den organiska- och icke organiska tillväxten.

”Vi ser förvärv som en självklar del i vår tillväxtsstrategi”, säger Lyseggen. ”Under de kommande 24 månaderna tror vi att vi kommer se en hög aktivitet av fusioner och förvärv inom vårt område. Vi har anskaffat detta kapital för att möjliggöra att vi kan ta en aktiv roll i dessa processer”.

Sedan 2009 har Meltwater köpt upp nio bolag, bland annat Encore vilket nyligen tillkännagavs. ”Vi tittar framförallt på beprövad teknologi inom datavetenskap, maskininlärning och språkteknologi,” säger Lyseggen. ”Vi kommer även titta på andra företag med en dominerande position på specifika marknader”.

”Genom denna kreditfacilitet ger Silicon Valley Bank och Vector Capital Meltwater ett stort förtroende,” säger Martin Hernandez, CFO på Meltwater. ”Med målsättning att ytterligare öka vår redan starka globala närvaro, har vi hittat samarbetspartners som kan hjälpa oss finansiera organisik tillväxt och främja vår förvärvsstrategi.

”Vi är väldigt glada över att gå in i ett samarbete med Meltwater för att stödja deras fortsatta tillväxt och framgång,” säger Alex Slusky, grundare- och investeringschef på Vector Capital. ”Vi är exalterade över att underlätta Meltwaters vision att skapa och definiera marknaden för Outside Insight – där information från extern Internetdata kan samlas in och omvandlas till värdefull insikt för företagsledare och andra drivande delar av organisationer.”

För mediaförfrågningar:
Natasha Nissar
Office of the CEO, Meltwater
Mejl: natasha.nissar@meltwater.com

Om Meltwater
Meltwater hjälper företag att fatta bättre och mer informerade beslut baserat på insikter från omvärlden. Över 25,000 företag använder Meltwaters plattform för mediabevakning för att följa konversationer online och få värdefulla insikter. Datan används för att fatta strategiska beslut och ligga steget före konkurrenter. Med över 50 kontor på sex kontinenter, fokuserar Meltwater på personlig och global service, baserat på lokal experis. Meltwater driver även Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST), en icke-vinsdrivande organisation med målsättning att främja kommande generationers entreprenörskap. För mer information, följ gärna Meltwater på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, eller besök www.meltwater.com.

Om Silicon Valley Bank
I över 30 år har Silicon Valley Bank (SVB) hjälpt innovativa företag och deras investerare att snabbt kunna förverkliga sina idéer. Genom flera innovationscenter världen över, erbjuder SVB financiell service och expertis. Genom att erbjuda komersiella-, internationella- och privata banktjänster, ser SVB till varje innovatörs unika behov. Läs mer på svb.com.

Om Vector Capital
Vector Capital är ett ledande globalt företag inom kapitalförvaltning, specialiserade på investeringar inom väletablerade teknikföretag. Vector identifierar- och driver dessa investeringar inom både privata- och offentliga marknader. Vector arbetar nära många managementavdelningar med att planera och utföra affärsstrategier som gör företagen mer konkurrenskraftiga. Detta ökar även värdet för både anställda, kunder och intressenter. För mer information, besök www.vectorcapital.com.

Dela med dig