PRESSMEDDELANDE: San Francisco, Kalifornien 14 augusti 2018

Företag investerar alltmer i Business Intelligence för att få en konkurrensfördel och för att växa sin verksamhet. Idag genererar verktygen främst analyser från intern data så som till exempel säljsiffror och lagerstatus. Verktygen tar i låg grad hänsyn till externa marknadssignaler som finns online, exempelvis konsumentundersökningar och företagsregister.

Extern data kan öppna upp en ny värld av värdefulla insikter om en bransch eller konkurrent. Att använda och analysera extern data är dock en tidskrävande uppgift. Framstegen inom artificiell intelligens har gjort det lättare att fånga upp och analysera denna data för att skapa insikter. De flesta kommersiella AI-lösningar som har en begränsad kapacitet.

Därför öppnar nu Meltwater, en pionjär inom Media Intelligence, upp sin AI-plattform Fairhair.ai för att ge utvecklare och dataforskare verktygen för att:

  • Ansluta och organisera intern och extern data
  • Få tillgång till konfigurerbara AI-modeller
  • Få insikter i realtid för att ta datadrivna beslut

”Vi insåg snabbt att vår plattform hade mycket mer potential, utöver Meltwaters kärnprodukter, att demokratisera konkurrensinsikter skapade ur realtidsdata online. Faihair.ai går bortom Business Intelligence genom att fylla ett hål mellan historiska trender och marknadsindikationer i realtid och förutse vad som komma skall med framåtblickande insikter – det vi kallar Outside Insight,” säger Jörn Lyseggen, Meltwaters grundare och CEO.”Förutom att vara den mest värdefulla källan för att identifiera trender och mönster är data online dagens största utmaning i företags beslutsfattande. Historiskt har det varit svårt att upptäcka och analysera data online på ett systematiskt sätt på grund av dess omfattning, överflöd av datatyper och mångfalden av språk. Fairhair.ai behandlar många av dessa utmaningar och hjälper företag att analysera den ostrukturerade webben för att bättre förstå sitt omvärlden.”

Utvecklare kan använda Faihair.ai´s bibliotek av färdiga AI-modeller eller testa sina egna modeller. Med hjälp av Fairhair.ai kan de skapa olika analyser med den enorma mängden data som finns att tillgå. Fairhair.ai har en kunskapsgraf (knowledgegraph) för att hitta fakta om konkurrenters förvärv och produktlanseringar. Fairhair.ai gör det enkelt att interagera kunskapsgrafen med organisationens interna data.

Företag kan exempelvis interagera Farihair.ai i företags riskhantering -som att navigera i komplexa försörjningskedjor. Plattformens kraftfulla kunskapsgraf kan spåra händelser genom globala försörjningskedjor, koppla samman leverantörer, produkter och deras samspel.

”Existerande AI-plattformar kräver ofta mycket kunskap och experimenterande. Fairhair.ai erbjuder en snabb väg för att ta del av fördelarna av AI och avancerade insikter genom att öppna tillgången till vår data och modeller organiserade i en kunskapsgraf,” säger Aditya Jami, Head of AI på Meltwater.

Teknologin bakom Fairhair.ai baseras på Meltwaters historia av att samla in och analysera data på webben. Plattformen återspeglar år av forskning och utvecklingen från ett erfaret in-house team av utvecklare och datavetare från en serie av AI-förvärv. Med stöd av och samarbeten med universitet och undersökningsgrupper så som Carnegie Mellon University och University of Oxford, får Fairhair.ai information av Scientific Advisory Board. Grundarna Regina Barzilay, Georg Gottlob, Jure Leskovec och Eric Nyberg betraktas som pionjärer inom områden som NPL (natural langugage processing,) informationsinhämtning, webbdata utvinning och storskaliga informations nätverksanalyser.

”Fairhair.ai omfattar inte bara tillgång till en mycket stor kunskapsgraf som blivit berikat med många funktioner, utan ger också betydande analytiska möjligheter med dagens bästa AI-verktyg integrerat tillsammans för forskare och studenter,” säger Nyberg, director of the Master’s Program in Computational Data Science på Carnegie Mellon University.

Fairhair.ai jobbar med några av Meltwaters stora kunder och akademiska samarbetspartners redan nu. Utvecklare och företag som är intresserade av att testa Fairhair.ai innan lanseringen kan ansöka här.

Läs mer om Fairhair.ai på http://www.fairhair.ai.

Om Meltwater

Meltwater hjälper företag att fatta bättre, mer informerade beslut. Meltwater är marknadsledande inom Media intelligence och erbjuder lösningar för att bevaka traditionella medier, sociala medier, skicka ut pressmeddelanden, hantera sociala medier mm. Idag använder fler än 30,000 företag världen över Meltwaters plattform för att vara uppdaterade på olika konversationer online. Vi hjälper företag att lägga rätt strategier och fatta informerade beslut med hjälp av insikter från utsidan, vi kallar det ”Outside Insight”.

Med fler än 1800 anställda på drygt 55 kontor globalt kan Meltwater erbjuda en produkt av världsklass. Samtidigt kan Meltwater ge konsultation grundad på lokal expertis.

Meltwater driver även en skola i Ghana, Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST). Detta är en ideell organisation som arbetar för att utbilda och utveckla afrikanska studenter till att bli framgångsrika entreprenörer inom IT.

Kontaktperson:
Sophie Hedestad
Marknadschef, Sverige
0732 012 498
sophie.hedestad@meltwater.com

Håll dig uppdaterad på vad som händer, följ Meltwater på, Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube eller gå in på vår hemsida https://www.meltwater.com/se/

Dela med dig