Edvin Falck har lång erfarenhet av att jobba med Meltwaters befintliga kunder. De senaste åren har han jobbat som teamchef, för att nu ta över som Managing Director på vårt kontor i Stockholm.

Client Success är avdelningen som förvaltar Meltwaters befintliga kunder. Den främsta uppgiften för denna avdelning är att se till att våra kunder är riktigt nöjda och vill fortsätta jobba med oss långsiktigt. Det är av största prioritet att kunden är i fokus och får den hjälp och stöttning de behöver för att vara framgångsrika i sitt jobb.

Vad är det första du ska genomföra som ny ansvarig för vår kundavdelningen i Stockholm?

Jag kommer inte att genomföra någon större ändring sett till vårt övergripande arbetssätt. Hur vi behandlar kunder, de initiativ vi tagit tidigare och hur vi jobbar som kundansvariga kommer till största delen vara oförändrade. Däremot kommer det ske en del interna förändringar i fråga om gruppkonstellationer, samt att jag kommer försöka sätta min egen prägel på hur gruppdynamiken bäst stimuleras. Utöver det kommer jag fokusera på att vi ska jobba nära marknaden och således nära våra kunder och på så sätt ytterligare fördjupa vår närvaro som strategisk komponent. Detta i första hand för att ge våra kunder mer värde, men även se till att vi växer och portföljen växer. Följaktligen vill vi vara närvarande på arbetsmarknadsdagar och branschträffar för att bibehålla och stärka vår närvaro bland nyexaminerade inom området och branschkunniga.

Vad är din långsiktiga vision för Client Success?

Att som avdelning gå mer åt det konsultativa hållet. Vi är på väg mot det fältet nu men det är ett område där jag tror vi kan bygga mer och göra möjligt för hela vår kundportfölj. Att dessutom bli en konsultativ resurs i inom kommunikation och PR för våra kunder och en tydligare stöttepelare där.

Vad är din långsiktiga vision för Meltwater i Sverige?

Naturligtvis är det framförallt att bli den ledande aktören inom Media Intelligence men att i ett senare skede bli bäst på Business Intelligence. För att nå dit måste vi arbeta mer strategiskt åt dessa mål. Den typiska kunden idag arbetar oftast gentemot oss med samma avdelningar som tidigare och låter oss därför ta en redan utkristalliserad, specifik roll i deras strategiska tänk. Vi menar att det finns en mycket större nytta av våra tjänster ute hos bolag. Detta anser vi oss veta baserat på vår förståelse för vad som kan utläsas ur data idag. Mycket av detta är sådant som är helt nytt för marknaden över lag och som många företag inte vet hur man ska hantera eller avläsa.

Varför ska man bli kund till Meltwater?

Vi är en helhetsleverantör när det kommer till att nå ut samt mäta. Vi har inte bara kunskapen och satsar på utvecklig i den takt vi gör, men vi sätter också verkligen kunden i fokus. Exempel på det är sådant som fri support och konsultation under hela avtalet vilket visar hur mycket vi bryr oss om samarbetet. Den personliga kontakten och kunden i fokus utifrån vad de efterfrågar. Utöver det tekniska så är det den biten, tillsammans med våra anställda, som utgör vår största competetive edge.

Varför har Meltwater så många nöjda kunder?

Vi ser våra samarbeten långsiktigt och arbetar så nära våra kunder som möjligt. Vi vill alltid stämma av så att vi har en gemensam plan för framtiden. Ur kundens perspektiv vill vi bli sedda som en långsiktigt partner och inte en leverantör. Det är den största delen, utöver vår enastående tjänst, som gör att vi ligger i framkant med utvecklingen.

IMG_0147

Har du frågor till Edvin? Tveka inte att kontakta honom på: edvin.falck@meltwater.com eller 0709 44 31 05.

Dela med dig