Stockholm den 22 april

Kontaktperson:
Sophie Hedestad
Marknadschef, Norden
0732 012 498
sophie.hedestad@meltwater.com

Imorgon är det dags för första omgången i det franska presidentvalet. Sedan en månad tillbaka har vi samlat in data i sociala medier. Denna indikerar att Emmanuel Macron tillsammans med Marine Le Pen går vidare.

Genom att följa konversationer i sociala medier från 22 mars till 22 april ser vi att Macron, följt av Le Pen, har haft störst andelar av medieutrymmet. Det i form av omnämnanden och hashtags. Macron har under hela tidsperioden 38,8 procent av utrymmet, medan Le Pen har stått för 32,6 procent. Fillon är nummer tre med 16,7 procent, följt av Mélenchon med 11,91 procent.

Sista veckan inför valet gick Marine Le Pen delvis om Macron i antal omnämnanden. Det tillsammans med en avvikande, något mer negativ tonalitet för Macron, tolkar vi har ett samband med terrorhändelserna under samma vecka. Anmärkningsvärt är även att det är tonläget kring enbart Marine Le Pen som periodvis varit positivt under mätperioden. Dock har tonen kring Le Pen totalt sett varit övervägande negativr.

*Ovan graf visar antal omnämnanden i sociala medier 22 mars till 22 April.

*Ovan graf visar tonläget i sociala medier 22 mars till 22 April.

Vikten av informella opinionsmätningar går inte att nog understryka. Åsiktsdatabasen som sociala medier utgör, vad vi på Meltwater kallar för Outside Insight, är en viktig källa för kunskap och analyser. Tidigare analyser där vi lyckats förutse Brexit samt Trumps valvinst visar på effektiviteten hos våra tillvägagångssätt och analysverktyg.

I samband med senaste årets betydelsefulla val, har retorik och argumentering allt mer handlat om en misstro gentemot etablissemanget. Samtidigt har vikten av att framstå som folkets egna val och kandidat ökat. Genom Outside Insight fångar vi upp vad människor faktiskt tycker, då traditionella opinionsundersökningar inte lyckas fånga upp detta i samma utsträckning som tidigare.

Om Meltwater

Meltwater hjälper företaget att fatta bättre, mer informerade beslut. Meltwater är marknadsledande inom media intelligence och erbjuder lösningar för att bevaka traditionella medier, sociala medier, skicka ut pressmeddelanden, hantera sociala medier med mera. Idag använder mer än 25 000 företag världen över Meltwaters plattform för att hålla sig uppdaterade kring konversationer online. Meltwaters kunder får insikter som de kan använda i sin strategiska planering och ligga steget före sina konkurrenter.

Med fler än 1300 anställda på över 50 kontor globalt kan Meltwater erbjuda en produkt av världsklass. Samtidigt kan Meltwater ge konsultation grundad på lokal expertis.

Meltwater driver en skola i Ghana, Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST). Det är en ideell organisation som arbetar för att utbilda och utveckla afrikanska studenter till att bli framgångsrika entreprenörer.
Håll dig uppdaterad på vad som händer, följ Meltwater på, Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube.

Dela med dig