Point the way forward.

Quickly uncover opportunities for differentiating yourself from the competition. Take a quick tour of Meltwater dashboards and smart alerts, and we’ll show you how.

Icon

See where you rank

Media exposure, reach, and tonality factor into your mSCORE, tangible evidence of your media progress.

Icon

Compare share of voice

See how you stack up against your competition, with share of voice measured by volume and reach.

Icon

Share the high-impact stories

We give you the articles with links and tell you whether they’re trending negative or positive.

Få tillgång till en:

En samlad lösning för dina PR och marknadsföringsinsatser

 

Få full överblick över ditt varumärkes synlighet och påverkan i redaktionella online medier och sociala medier i en och samma plattform. Skräddarsydd efter ditt företags behov.

 

Med Meltwater kan du bland annat:

  • Bevaka, undersök och förstå de innehåll som är viktigast för ditt företag i redaktionella online medier och sociala medier

  • Ärendehantering, planera och schemalägga samt arbeta med analyser i realtid från sociala medier

  • Mäta och analysera dina resultat i skräddarsydda dashbords och rapporter

  • Använd våra "Audience Insight Reports" för målgruppsprofilering och segmentering

  • Identifiera och kontakta relevanta influencers och mät succén av dina influencer marketing kampanjer