Intervju med Lisa Åsehäll Syversen

Lisa Åsehäll Syversen är Managing Director i Göteborg på avdelningen för befintliga kunder – det vi på Meltwater kallar Client Success. Lisa vägleder sitt team i deras vardagliga arbete och ser till att våra befintliga kunder förblir nöjda.

Varför började du jobba på Meltwater?

Jag har alltid intresserat mig för hur olika makro- och mikroekonomiska principer påverkar och formar omvärlden. Efter min examen från Handelshögskolan i Göteborg flyttade jag till Warszawa där jag arbetade med omvärldsbevakning på Svenska Ambassaden. Mina uppgifter var bland annat att identifiera det som skrevs i polsk press som på något sätt kunde ha en påverkan på Sverige. Jag läste polska tidningar för att skanna av hur den svensk-polska handelsrelationen såg ut och sammanställde analyser utifrån det. När jag kom tillbaka till Sverige visste jag direkt att jag ville vara kvar inom samma bransch och arbeta med konsultativ försäljning. Att jag började jobba på Meltwater var ett resultat av att det passade precis in på vad jag sökte. Syftet med mitt arbete idag är detsamma som i Warszawa men på en helt annan nivå och med betydligt kraftigare verktyg.

Vad är det bästa med att jobba på Meltwater?

För mig är det främst två saker: våra kunder och mina fantastiska kollegor. Det är väldigt inspirerande att se hur vår kunder nyttjar Meltwaters produkter och jag lär mig hela tiden nya saker om olika branscher. Jag har exempelvis en kund i norra Sverige som arbetar med lantbruksredskap som via Meltwaters tjänster håller sig uppdaterade kring prisjusteringar och makroindikatorer för faktorer som fläsk- och vetepris. Det tycker jag är häftigt och inspirerande!

Har du några tips till den som vill jobba på Meltwater?

Meltwater är världens bästa arbetsplats för den som är här av rätt anledningar. Genom att jobba på Meltwater kan du få en spännande karriär, men det är också utmanande. Du kommer att möta situationer där du är tvungen att utvecklas. Det kan handla om ditt ledarskap, kanske din affärsförståelse, eller din säljteknik. Så länge du vet vad dina mål är och varför du vill dit, kommer du att trivas bra här. Meltwater ger dig de rätta förutsättningarna och du får möjlighet att utvecklas varje dag!

Har du frågor till Lisa om hur det är att jobba på Meltwater? Tveka inte att kontakta henne på: lisa.syversen@meltwater.com eller 0768 99 23 34