Meltwater Engage förenklar för Telia Carrier att hålla sig uppdaterade kring vad som sker i världen samt att följa hur relevanta trender utvecklas. Flödet skräddarsys till att bara visa väsentliga händelser. Tillsammans med uppföljningsdata från Telia Carriers egna aktiviteter används det i deras interna utveckling. Dessutom hanterar Telia Carrier samtliga sociala medier genom Meltwater Engage. Tiden de sparar gör dem mer effektiva och kan läggas på annat. Att allting finns samlat på ett och samma ställe gör därtill att uppgifterna sköts smidigare och enklare.

Ladda ned

Tar fram alla sina rapporter genom Meltwater

Benchmarking och förbättring

Med hjälp av Meltwater Engage tar Telia Carrier fram i stort sett alla sina rapporter, framförallt när det kommer till Twitter för att hålla koll på nyckelord och vad som sägs om varumärket. Telia Carrier vill förstå förändringar över tid och ifall annonseringen av ett visst sökord behöver ökas på, saker som Meltwater Engage hjälper dem med. Därutöver övervakas trender och hur deras egen digitala påverkan förändras. Siffrorna används som benchmarking gentemot sig själva för att utvecklas och bli starkare.

”Jag har testat nästan alla konkurrenter till Meltwater som finns ute på marknaden, och Meltwater är på riktigt den bästa plattformen som jag har testat. Jag är helt golvad.”

Siri Andersson
Siri Andersson Digital Marketing Manager

Koll på allt och sparar tid

Har allting samlat

Telia Carrier använder Meltwater för omvärldsbevakning, social CRM vid publicering, samt för att hålla koll på vilka som är deras största influencers. Tack vare Meltwater har Telia Carrier allt detta samlat på ett ställe vilket hjälper dem att hålla sig relevanta och möjliggör effektivare tidsallokering. Även alla konton i sociala medier ryms under samma verktyg.

"Det bästa med Meltwater Engage är att det inte krävs en armé av personer för att sköta sina sociala plattformar samt att jag har koll på allt, hela tiden" berättar Siri Andersson

Meltwater Engage har hjälpt Telia Carrier med att:

Key

Hantera alla konton i sociala medier

Key

Följa upp och utveckla sin digitala närvaro

Key

Få nöjdare kunder och medarbetare

Summering:

 • 1

  Hanterar alla konton i sociala medier

  Med hjälp av Meltwater Engage har Telia Carrier alla sociala medier i ett och samma verktyg.

 • 2

  Följer upp och utvecklar sin digitala närvaro

  Telia Carrier använder Meltwater Engages rapportfunktion för att följa upp sitt arbete och ta reda på vad som görs bra samt vad som kan förbättras.

 • 3

  Får nöjdare kunder och medarbetare

  Den tid Telia Carrier sparar genom att färre personer behövs till bevakning och hantering av sociala medier, kan läggas på annat för att göra medarbetare mer effektiva och kunder mer nöjda.

Lyckas i sociala medier

Vill du veta mer om hur Meltwater kan hjälpa dig hantera sociala medier?

Läs mer