Sveriges Folkhögskolor beställde en medieanalys från Meltwater för att förstå hur dem porträtterats i media under tidigare år. Analysen har använts på flera olika seminarium, bland annat i Almedalen. Syftet med medieanalysen är att visa hur Sveriges Folkhögskolor omnämns av journalister och se om det stämmer överens med den egna bilden. Rapporten har använts både för internt och externt bruk. Det är en nulägesbild av hur dem uppfattas och kommer ligga till grund för den kommande kommunikationsplanen. Ladda ner medieanalysen nedan i dess helhet.

Lyckades i Almedalen

Underlag till seminarium i Almedalen

Rapporten presenterades under Almedalsveckan av en representant från Meltwater. Då rapporten visade hur Sveriges Folkhögskolor synts under de senaste åren fick åhörarna och panelen en bra bild av hur folkhögskolan porträtteras i media.

Medieanalysen har använts i flera andra sammanhang under det gångna året och har varit ett strategiskt viktigt underlag för verksamhetens nulägesanalys och kommande kommunikationsplanering.

"Meltwater presenterade medieanalysen under vårt seminarium i Almedalen. Det gav en bra bakgrund till paneldiskussionen och vi uppskattar att Meltwater kunnat presentera rapporten under flera andra tillfällen. Att ha haft en representant från dem som kunnat presentera rapporten har varit oerhört värdefullt för oss"

Fredrik Olén
Fredrik Olén Kommunikatör

Stämmer magkänslan?

Data som bevisar eller motbevisar tesen

Många gånger har våra kunder en "magkänsla" kring hur deras organisation eller hur en sakfråga omskrivs i media. Har man inte data eller underlag som visar på att magkänslan stämmer är den inte trovärdig. Meltwater gjorde ett urval i samråd med Sveriges Folkhögskolor och det omfattas av omnämnanden i rikspress och i lokalpress. Datan har sedan manuellt bearbetats för att urskilja de artiklar där Folkhögskolan har omtalats som verksamhet. Analysen har utgått från ett antal parametrar: fördelning mellan lokal- och rikspress, samtalsämnen i fokus, vem får komma till tals samt vilka kurser som media uppmärksammat.

"Vi hade en magkänsla om hur Sveriges Folkhögskolor synts och uppfattas. Att få en analys som bekräftade en del saker men också motbevisade en del saker har varit en viktig lärdom och analysen kommer ligga till grund för vårt fortsatta strategiska arbete" fortsätter Fredrik Olén.

Meltwater hjälpte Sveriges Folkhögskolor med:

Key

Att lyckas med sin Almedalen-satsning

Key

Förstå hur deras verksamhet porträtteras i media

Key

Återkommande seminarium under det gångna året

Summering

 • 1

  Lyckas i Almedalen

  Medieanalysen bidrog till ett djup och en trovärdighet i seminariet och paneldiskussionen.

 • 2

  Nulägesanalys

  Medieanalysen hjälpte Sveriges Folkhögskolor att förstå hur de porträtteras i media och är viktig för deras kommande strategiska planering.

 • 3

  Flera givande seminarium

  Medieanalysen har bidraget till en viktig intern diskussion om hur de vill porträtteras i media.

Ska du till Almedalen?

Vill du också ha underlag till en paneldiskussion eller ett seminarium i Almedalen? Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret så kontaktar vi dig på en gång!

Till formuläret