Bevakar lokala och internationella medier med Meltwater

Högskolan i Gävle har länge arbetat med att sprida resultaten av den forskning som sker vid lärosätet, men också att sprida värdet som finns i en högre utbildning. Deras arbete publiceras i stor omfattning både i lokala och internationella medier. Högskolan i Gävles genomslag internationellt gör det viktigt för dem att hålla sig uppdaterade om vad som sägs. Med Meltwaters internationella omvärldsbevakning och dagliga rapporter missar de inga viktiga omnämnanden.

Mediebevakning och analys

Avgörande för att hålla sig uppdaterade

Avgörande för att Högskolan i Gävle ska kunna hålla koll på vad som skrivs om dem i media har varit att använda sig av Meltwaters omvärldsbevakning. Meltwaters verktyg gör det möjligt för dem att enkelt följa upp i vilka medier deras pressmeddelanden och nyheter fått genomslag.

Dessutom erhåller Högskolan i Gävle varje år en sammanfattande analysrapport. I den får de en överskådlig bild över deras exponering i media. Analysen visar bland annat vad som sägs om deras utbildningar och forskare, men ger även en mer generell överblick hur Högskolan i Gävle uppfattas både i media och sociala medier. Analysrapporten innehåller även en jämförelse med deras närmsta lärosäten.

"Samarbetet med Meltwater gör det möjligt att enkelt följa upp i vilka medier våra pressmeddelanden och nyheter syns i. Vi vill också framhålla den snabba, professionella och personliga supporten"

Douglas Öhrbom
Douglas Öhrbom Redaktör

Identifierar relevanta journalister

Gav direkt genomslag

Möjligheten att kunna identifiera relevanta journalister gav Högskolan i Gävle direkt genomslag. Nyligen publicerade de en artikel om hållbara transporter som en av deras forskare arbetat med. Med Meltwaters verktyg kunde de hitta journalister som skrev om ämnet just nu och skickade nyheten dit. Detta resulterade i en artikel i en dominerande branschtidning som de aldrig annars hade kunnat nå.

Genom att pinpointa relevanta journalister kunde Högskolan i Gävle skicka rätt nyhet till rätt journalist och på så sätt öka sin medieexponering.

"Meltwater och Högskolan i Gävle har haft ett långt samarbete. Vi känner oss trygga med att arbete med en ledande aktör, med förmågan att bedriva ett omfattande utvecklingsarbete."

Meltwater hjälper Högskolan i Gävle med:

Key

Bevaka lokala och internationella medier

Key

Identifiera relevanta journalister

Key

Årliga analysrapporter

Summering

 • 1

  Mediebevakning

  Med Meltwater bevakar Högskolan i Gävle redaktionella och sociala medier lokalt men också internationellt.

 • 2

  Identifiera relevanta journalister

  Genom att identifiera relevanta journalister kan de skicka rätt nyheter till rätt journalister.

 • 3

  Medieanalys

  Den årliga sammanfattande analysen av deras genomslag i media är till stor hjälp för Högskolan i Gävle.

Product Shot

Meltwater kan även hjälp dig med att identifiera journalister

Få en demo idag och se vad vi på Meltwater kan göra för dig. Vi bevakar media, sociala medier och offentliga protokoll. Testa oss idag!

Få en demo