Internationell mediebevakning

Handelshögskolan exponeras mycket i traditionella medier så väl som sociala medier. Det är därför av stor vikt för Handelshögskolan ha en internationell mediebevakning, för att hålla sig uppdaterade kring vad som skrivs om handelshögskolan både i Sverige och internationellt.

Ladda ned

Bevakar sina forskare

Handelshögskolans forskare syns mycket i internationell media

Handelshögskolans forskare syns kontinuerligt i media i Sverige och internationellt. Deras forskning omnämns i fackpress så väl som i dagspress och etermedia och når således ut till miljontals människor. Med hjälp av en internationell mediebevakning från Meltwater kan Handelshögskolan hålla koll på hur de omnämns och uppfattas på många olika marknader.

”Våra forskare syns kontinuerligt i media både i Sverige och internationellt, och det är viktigt för oss att veta hur vår forskning framställs i media"

Jonas Weschke
Jonas Weschke Communication and Marketing Manager

Årsanalysen

Viktigt att summera hur det gångna året gått

Meltwater hjälper även Handelshögskolan att sammanställa en årsanalys på hur väl de har nått ut med sin kommunikation under det gångna året. Eftersom Handelshögskolan syns otroligt mycket utanför Sveriges gränser är det värdefullt att se vilka länder som skriver mest om skolan och om det finns ett samband mellan denna exponering och varifrån studenternas ansökningar kommer.

”Årsanalysen hjälper oss att summera hur väl vi nått ut under det gångna året och ligger som underlag i vår strategiska planering för kommande år" fortsätter Jonas Weschke.

Meltwater hjälper Handelshögskolan med:

Key

Internationell mediebevakning

Key

Mediebevakning av sina forskare

Key

Årsanalys som summerar föregående år

Summering

 • 1

  Internationell mediebevakning

  Med Meltwater kan Handelshögskolan kontinuerligt hålla sig uppdaterade om vad skrivs om dem i Sverige så väl som internationellt.

 • 2

  Mediebevakning av sina forskare

  Handelshögskolans forskare syns kontinuerligt i media. Med Meltwater får Handelshögskolan en tydlig bild över hur deras forskning framställs.

 • 3

  Årsanalys

  Meltwater hjälper Handelshögskolan att sammanställa en årsanalys på hur väl Handelshögskolan har nått ut med sin kommunikation under det gångna året.

Product Shot

Vill du veta mer om våra verktyg för omvärlsbevakning?

Få en demo idag och se vad vi på Meltwater kan göra för dig. Vi har flera verktyg för omvärldsbevakning och varumärkesbyggande. Testa oss idag!

Läs mer