Graviz Telescope är en AI-plattform som bygger på en algoritm som analyserar marknadens uppfattningar om varumärken, och ger rekommendationer var varumärket ska satsa för att skapa kommersielI effekt. Graviz Telescope utvecklas och tillhandahålls av bolaget Graviz Labs. Graviz Telescope använder data från Meltwater, vilket möjliggörs av vårt öppna API. Datan som pluggas in i Graviz Telescope används för att snabbt kunna ge kunskap och insikter till deras kunder om hur deras varumärke uppfattas. Meltwater kategoriserar datan åt verktyget, t ex vilka källor som datan kommer ifrån (Instagram, Facebook, Twitter osv) och om datan är positiv, negativ eller neutral. Meltwaters öppna API är en premium lösning som säljs utav vår Enterprise-avdelning.

Meltwater - en utav de viktigaste datakällorna i Graviz Telescope

Data i realtid

Rodrigo Graviz har tidigare varit kund till Meltwater och hade full insyn i vårt utbud. När Rodrigo insåg att de behövde extern data till Graviz Telescope var Meltwaters Enterprise-lösning ett enkelt val. Graviz Labs pluggar även in andra källor i sitt verktyg Graviz Telescope så som paneldata och sökmotordata. Meltwater är en utav de viktigaste datakällorna eftersom mängden data är enorm och att den är kategoriserad. Kategoriseringen baseras på Meltwaters plattform där datan kategoriseras i volym, källor, tonläge osv. Att Meltwaters öppna API förser Graviz Telescope med data i realtid är också en fördel, resultatet syns i Graviz Telescope nästan omedelbart.

”Tack vare Meltwater så får vi snabbt tillgång till data från media och sociala medier som vi kan koppla in i vår produkt Graviz Telescope. Våra kunder kan på detta viset ta del av realtids data från Meltwater och många andra flöden så att de får en tydlig inblick i hur det går för dem.”

Rodrigo Graviz
Rodrigo Graviz CEO Graviz Labs

Vad är Meltwaters öppna API?

Ger tillgång till data i dina interna system

Meltwaters öppna API är utvecklat för att kunna använda vår data i andra system. Det är en öppen dörr till Meltwaters databas som kan kopplas ihop med andra interna system. I dessa interna system kan flera andra olika dataflöden kopplas in och man samlar all data på ett ställe på ett överskådligt vis. Man slipper att logga in på flera olika plattformar för att ta del av datan på olika ställen. Ett öppet API möjliggör att man kan bygga upp visuellt tilltalande och kompletta analyser med olika dataflöden. Meltwaters Enterprise-lösning hjälper våra kunder att plugga in data från Meltwater i egna interna system. API:et gör att datan kommer in direkt till ditt egna interna system, redo att användas!

”Alla pratar idag om data som det nya guldet. Meltwater förser oss med data som våra kunder efterfrågar och det är helt klart värdefullt för oss” fortsätter Rodrigo Graviz, CEO på Graviz Labs.

Meltwater hjälper Graviz Telescope med:

Key

Viktig data från t ex sociala medier

Key

Datan uppdateras i realtid

Key

Datan är kategoriserad och smidig att användas

Summering

 • 1

  Importera datan i sin egna lösning

  Meltwates API lösning gör att Graviz Labs kan importera data direkt till sina egna program och plattformar.

 • 2

  Snabb och enkel tillgång till data

  Meltwates API ger en snabb och enkel tillgång till data. Det gör att kunderna kan få en inblick i hur det går för dem utan att behöva vänta.

 • 3

  Insikter i realtid

  Meltwaters API lösning ger värdefulla insikter levererade i realtid direkt i Graviz Labs egna program.

Meltwater Media Intelligence

Få en demo idag och se vad vi på Meltwater kan göra för dig. Vi bevakar media, sociala medier och offentliga protokoll. Testa oss idag!

Få en demo