Garmin är ledande global leverantör av navigationslösningar för bilar, flyg, sjöfart, utomhusaktiviteter och sport som utgör en viktigt del i deras kunders liv. Garmins produkter handlar om positionering i relation till mål. För Garmin är det viktigt att kunna mäta vart de positionerar sig på marknaden idag för att kunna avgöra vart de ska. Meltwaters verktyg hjälper dem att förstå hur och vart de omnämns i media för att på så sätt kunna lägga strategier som tar dem framåt.

Utmaningar innan Meltwater

Mätvärden, hastighet och bevakning i realtid

En av utmaningarna Garmin hade innan de började använda Meltwater var att man mätte PR-arbete och kampanjer på olika sätt i de nordiska länderna. De olika sätten att mäta på gjorde det svårt att jämföra och få en helhetsbild över hur PR-arbetet på den nordiska marknaden gått eftersom att man fokuserade på olika saker och använde olika metoder för att mäta. "Meltwater gör det möjligt för oss att mäta samma saker i de nordiska länderna, vilket ger oss en helhetsbild över marknaden. I verktyget kan vi också enkelt se om det är något land som behöver mer stöttning i en viss kampanj" säger Marcus Bjärneroth, PR-Chef på Garmin Nordics.

"Det har även skett en förändring de senaste åren när det kommer till PR-arbetet", fortsätter Marcus. "För 20 år sedan kunden en produktrecension komma ut några dagar senare efter själva lanseringen. Idag är kommunikationen snabb och direkt vilket ställer krav på oss som arbetar med PR. Det ställer krav på oss att förse journalisterna med information i tid men också att vi kan bevaka vad som händer vid en lansering i realtid. Med Meltwater kan jag direkt se vilka som skriver om oss, hur de skriver om oss och om något börjar trenda. Förr skickade man ut informationen till journalisterna och hoppades på att se en artikel några dagar senare. Idag kan jag arbeta mer proaktivt och direkt följa upp om jag märker att någon inte skriver om nyheten eller om fakta blivit fel. Meltwaters mediebevakning gör det enkelt för mig att arbeta både proaktivt och följa lanseringar och kampanjer i realtid."

"Största utmaningarna innan vi började använda Meltwater var att de olika nordiska länderna mätte kampanjer på olika sätt. Detta gjorde det svårt att skapa sig en helhetsbild och framförallt jämföra de olika länderna. Meltwaters data har varit viktigt för oss då vi nu jämför samma saker över de olika marknaderna vilket ger oss en bra grund att stå på för att fatta beslut."

Marcus Bjärneroth
Marcus Bjärneroth Director of Public/Media Relations

Största värdet med Meltwater

Snabbt, digitalt och en lojal partner

Vid Garmins senaste lansering av deras nya klocka, Marq, var det viktigt att nyheten kom ut samtidigt både lokalt, regionalt och globalt. Med Meltwater kunde de bevaka så ingen skrev om nyheten innan lanseringen men också följa lanseringen i realtid för att vara säker på att informationen som spreds var korrekt.

"Under vår senaste lansering av Marq, kunde jag enkelt följa vilka nyhetskällor som skrev om nyheten och arbeta proaktivt för att vara säker på att journalisterna fått tillgång till tillräckligt med information. Meltwaters mediebevakningsverktyg hjälpte mig alltså att följa varje timme av vår senaste lanseringen och tydligt se om vi fick de genomslag vi önskade", säger Marcus.

"Meltwater är en partner som alltid är med. Traditionell leverantör och kund är borta utan det är en partner som aktivt är med." Marcus Bjärneroth Director of Public/Media Relations

Meltwater hjälper Garmin med:

Key

Enkel och snabb rapportering för olika marknader

Key

Mediebevakning i realtid

Key

Analyser av kampanjer

Summering

  • 1

    Rapportering

    Med Meltwaters rapporter får Garmin en helhetsbild över hur kampanjer gått på de olika nordiska marknaderna. Rapporterna kan de sedan använda som beslutsunderlag för att lägga strategier för framtida arbete.

  • 2

    Bevakning i realtid

    Meltwaters mediebevakning förser Garmin med insikter i realtid.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Vill du jobba mer proaktivt och underlätta den interna rapporteringen när det kommer till PR? Kontakt oss idag så berättar vi mer!

Få en demo