Erik Olsson använder Meltwaters verktyg för omvärldsbevakning

Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar tusentals bostäder varje år. Med många aktörer på marknaden är bostadsmarknaden en tuff bransch som är känslig för påverkan från omvärlden. Meltwaters verktyg för omvärldsbevakning hjälper Erik Olsson att hålla sig uppdaterade kring viktiga nyheter och omnämnanden.

Ladda ned

Viktigt att hålla koll i en svängande bransch

Erik Olsson ville ha bättre insikt i sin omvärld

Erik Olsson Fastighetsförmedling är en stor aktör på bostadsmarknaden, en bransch som ofta svänger i samband med politiska och ekonomiska förändringar. I osäkra ekonomiska tider tenderar exempelvis hushåll att avvakta stora investeringar som bostadsköp – vilket har en direkt påverkan på bostadsmarknaden. Därför var det viktigt för Erik Olsson att hitta ett verktyg för omvärldsbevakning som hjälper dem hålla sig uppdaterade kring vad som händer på marknaden och bland konkurrenter, för att lättare kunna anpassa sig till framtiden.

”För oss är det av stor vikt att hålla oss informerade om vad som skrivs om oss, om våra konkurrenter och om branschen i stort. Med Meltwaters omvärldsbevakning får vi på Erik Olsson snabbt koll på vad som sägs i redaktionella- och sociala medier”.

Johan Nordenfelt
Johan Nordenfelt Chef affärs- och processutveckling/informationschef

Meltwaters verktyg för omvärldsbevakning

Nu missar Erik Olsson inga viktiga nyheter eller omnämnanden

Med Meltwaters verktyg för omvärldsbevakning håller Erik Olsson sig kontinuerlig uppdaterade. Genom att sätta upp ett flertal olika sökningar i media som bevakar deras egen exponering i samband med valda nyckelord, konkurrenter som nämns i särskilda regioner, eller vad som skrivs om husköp och bostadspriser får de relevant information för sin verksamhet. Utifrån denna data kan de sedan enkelt analysera sin exponering och fatta informerade beslut. Med Meltwaters verktyg för omvärldsbevakning missar Erik Olsson fastighetsförmedling inga viktiga nyheter eller omnämnanden.

”Förutom en väldigt träffsäker omvärldsbevakning uppskattar jag den support vi får från Meltwater. Vår kontaktperson är alltid tillgänglig och tillmötesgående så att vi kan få hjälp med allt vi behöver”, fortsätter Johan.

Meltwater hjälper Erik Olsson med att:

Key

Få viktiga branschnyheter

Key

Analysera sin egen exponering

Key

Fatta informerade beslut

Summering:

 • 1

  Bevaka sin omvärld

  Med Meltwaters verktyg för omvärldsbevakning får Erik Olsson koll på viktiga händelser på marknaden och kan bevaka sina konkurrenter.

 • 2

  Hålla koll på sin egen exponering

  Meltwater hjälper Erik Olsson att bevaka var och hur de själva omnämns i media.

 • 3

  Fatta informerade beslut

  Insikten Erik Olsson får utifrån att bevaka sin omvärld och sig själva hjälper dem att lättare anpassa sin strategi för framtiden.

Product Shot

Meltwater kan även hjälpa dig att hålla koll på omvärlden

Få en demo idag och se vad vi på Meltwater kan göra för dig. Vi bevakar media, sociala medier och offentliga protokoll. Testa oss idag!

Få en demo idag >