Med Meltwater som leverantör av omvärldsbevakning får Amasten varje morgon en rapport om hur företaget har omnämnts i redaktionella och sociala medier det senaste dygnet. Utöver morgonrapporterna använder Amasten Meltwater för att sammanställa statistik över hur de har omnämnts för skicka till företagsledningen och styrelsen.

Ladda ned

Använder Meltwater för sin omvärldsbevakning

Benchmarking och förbättring

Amasten märkte att de omnämndes i vissa sammanhang utan att de hade koll på vad som skrevs om företaget. För att få reda på hur de omnämndes tog de kontakt med Meltwater för att bevaka i vilka sammanhang de förekommer i och vilka ord som förekommer frekvent i samband med att Amasten omnämns.

”Vi skulle absolut rekommendera Meltwater, alla dagar i veckan. Vi är jättenöjda.”

Magdalena Schröder
Magdalena Schröder Executive Assistant

Meltwater hjälper Amasten med:

Key

Bevakning av redaktionella och sociala medier

Key

Sammanställning av rapporter till företagsledningen och styrelsen

Vill du veta mer om våra verktyg för omvärlsbevakning?

Få en demo idag och se vad vi på Meltwater kan göra för dig. Vi har flera verktyg för omvärldsbevakning och varumärkesbyggande. Testa oss idag!

Läs mer