Annonsering på Facebook möjliggör för företag att interagera med fler personer inom målgruppen. Det är svårt att förstå exakt hur Facebooks algoritm fungerar, då Facebook själva inte har kommunicerat mycket kring dess funktion. Baserat på erfarenhet går det dock att dra slutsatser kring vad som fungerar bäst för att nå ut till så många personer som möjligt.

Nå ut till 100% av era följare

Ett vanligt fel när det kommer till annonsering på Facebook, är att många företag lägger mycket pengar på själva annonseringen men desto mindre resurser på dess innehåll. För att minska risken att annonsen uppfattas som spam, är det viktigt att nå ut med rätt typ av innehåll till rätt kunder. Om kunden upplever annonsen som spam gör den ofta större skada än nytta, då det ger en negativ bild av företaget som står som avsändare. För att lyckas nå ut till alla era följare, alltså 100% av er publik, har Facebook valt att företag måste annonsera.

Innehållet är A och O!

Mest tid och energi bör dock läggas på innehållet i själva annonsen. Utför gärna tester på olika versioner av annonsen innan ni väljer den slutgiltiga versionen. På så sätt kan ni för en liten summa pengar i förväg testa vilket engagemang de olika innehållen väcker. Var kritisk när det kommer till innehållet och ta bort de annonser som inte väcker intresse hos era följare. När det är fastställt vilket innehåll som fungerar bäst, är det lämpligt att lägga en större summa pengar på just den annonsen. En annons med ett bra innehåll kommer få större organisk spridning och generera mer värde för de satsade pengarna.

webinar annonsering på facebook

Vilket är ert syfte med annonsering på Facebook?

Som företag bör ni sätta upp tydliga mål för vad ni vill få ut av er annonsering på Facebook. Är målet att få fler följare, eller kanske driva mer trafik till er hemsida? Beroende på syfte, finns det skillnader i hur ni bör annonsera för att nå önskad effekt. När annonsen skapas väljer ni också vilket mål ni har med annonsen. På så sätt anpassar Facebooks algoritm hur annonsen ska styras i flödet. Testa också att satsa en liten summa pengar på samma annons, men riktad mot olika målgrupper. När ni kan utläsa vilken målgrupp som genererat bäst effekt, är det denna ni bör satsa en större summa pengar på.

Nedan har vi listat viktiga riktlinjer gällande annonsering på Facebook:

• Välj syfte med annonseringen
• Avgränsa er målgrupp för att det inte ska uppfattas som spam
• Var kritisk till innehållet i er annons
• Testa vilket innehåll som fungerar och väcker engagemang
• Testa olika målgrupper genom att lägga en mindre summa pengar, och satsa sedan en större summa på den målgrupp som fungerar bäst

Vanliga frågor kring annonsering på Facebook:

Vad är det för skillnad på Ads Manager och att boosta ett inlägg?

Att boosta ett inlägg kan man till exempel göra åt sina fans eller vänner. Egentligen är det i Ads Manager man boostar ett inlägg, men det går också att göra det väldigt enkelt direkt på inlägget i fråga. Ads Manager är dock mer avancerat och tillåter användaren att bestämma vilken ålder, plats eller liknande som inlägget ska boostas till.

Om man väljer en viss typ av intressen när det kommer till en annons, betyder det att de personer som inte uppgett detta som ett intresse utesluts?

När du väljer intressen så väljer du att annonsera mot de som pratar aktivt om ämnet. Det går också att välja att utesluta vissa typer av intressen, eller de personer som gillat en specifik sida. Detta görs under kopplingstyper i Ads Manager.

Vi har installerat en Facebookpixel men är osäkra på hur den används, vad ska man använda den till?

Ni går in i er ”business manager” och lägger sedan in er HTML-kod som ni hämtar från er Facebookpixel. Installera sedan koden på er hemsida. Det pixeln då gör är att hämta ner all information från er hemsida kring vad besökarna gör. Ni kan då med hjälp av Facebookpixeln välja att anpassa era annonser utifrån beteenden på er hemsida.

Man kan välja att lägga ett väldigt litet belopp på annonsering på Facebook, vad är det minsta beloppet man bör lägga? Räcker 55 kr?

Till en början kan det faktiskt vara att rekommendera att endast lägga 55 kronor på en annons. Då går det enkelt att se vilka annonser som får bra respons och väcker engagemang. Då kan ni sedan stänga av de annonser som går mindre bra och investera lite mer pengar i den annons som fått bra respons.

Hur når man bäst ett visst företag genom annonsering på Facebook?

I annonsinställningarna kan du välja att annonsera mot personer som har uppgett en viss arbetsplats. Du kan även välja de intressen du antar att personerna i fråga kan ha.