Internkommunikation bidrar till att skapa en effektiv verksamhet som presterar på topp. Det är dessutom en förutsättning för att motivera, behålla och attrahera medarbetare. Hur ska företag tänka rent praktiskt för att lyckas med detta? Läs vårt blogginlägg för att förstå vad som fungerar.

1. Få med dig hela organisationen

Effektiv internkommunikation motiverar hela organisationen – från ledning till chefer och medarbetare. Syftet med internkommunikation är att se till att alla anställda är välinformerade om vad som händer i den egna organisationen, såväl som en inblick i organisationens omvärld. Det kan handla om branschnyheter, uppdateringar kring konkurrenter eller andra händelser som påverkar den egna verksamheten. Att förstå syftet med denna kommunikation underlättar arbetet med att utforma en tydlig, klar strategi över vad företaget vill uppnå med sin interna kommunikation.

2. Medarbetarna som marknadsförare

Framgångsrik internkommunikation inspirerar medarbetarna i deras arbete och bidrar till bättre arbetsinsatser som ger resultat. Forskning visar att företag med medarbetare som känner sig engagerade har en betydligt högre produktivitet. Man bygger lojalitet och stolthet genom att förse personalen med uppdateringar och nyheter. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att involvera medarbetarna i det interna kommunikationsarbetet. Glöm inte att medarbetare är era viktigaste ambassadörer. Om de tror på företaget blir de värdefulla säljare, rekryterare och informatörer. Satsa därför på att involvera, engagera och inspirera medarbetare genom kommunikation internt.

3. Mobile first

Utvärdera era interna kanaler som intranät, nyhetsbrev, chatt, personaltidning eller sociala medier och identifiera vilka som fyller en funktion och vilka som inte gör det. En bra nyckel till effektiv intern kontakt är att den går att anpassa till mottagarnas olika behov. En trend är att fler och fler medarbetare antingen jobbar på distans, flyttar runt inom arbetsplatsen eller befinner sig ute hos kund. I och med detta finns det förmodligen bara en kanal där alla befinner sig; mobilen.

Smarta telefoner finns överallt idag och ofta har man samma telefon privat som på jobbet. För att skapa engagemang och se till att internkommunikationen når fram, är det här man som företag måste befinna sig. Människor idag har vant sig vid att kunna tillgodogöra sig den information de behöver, närhelst de behöver den. Om du vill ha en effektiv internkommunikation – satsa på en mobil lösning som når alla dina medarbetare, det kommer öka de anställdas engagemang, intresse och ägarskap!

4. Storytelling

Lägg fokus på att berätta snarare än att informera i er interna kommunikation. Storytelling är ett effektivt verktyg som gör företagets kommunikation mer levande och lättare att ta till sig. Ett bra tips är att arbeta med berättelser från den egna verksamheten i era interna kanaler. Genom att berätta historier som lyfter medarbetare eller olika framgångsrika projekt, stärker ni gemenskapen inom organisationen och skapar därmed en effektivare kommunikation.
Ytterligare sätt att skapa förståelse och sammanhang är att distribuera relevanta nyhetsartiklar till de anställda tillsammans med en kommentar från relevant person inom organisationen. På så vis inkluderar man medarbetarna och den ökade kunskapen och engagemanget bidrar till stärkt medarbetarkultur.

Vill du veta mer om hur Meltwater kan hjälpa dig med din internkommunikation? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt!