2019 närmar sig sitt slut och det är dags att summera året som gått. Nu är ett perfekt tillfälle att följa upp och analysera hur ditt företag lyckats med kommunikationsarbetet under det gångna året. Nedan förklarar vi varför alla företag bör följa upp sin kommunikation med en årsanalys och vilka nyckeltal man bör överväga.

Oliver Gindin, Head of Reporting Meltwater, ger sin syn på varför företag bör beställa en årsanalys:

Varför årsanalys?

Genom att analysera redaktionella- och sociala medier kan företag bättre förstå sin omvärld. En årsanalys hjälper er att förstå hur ert varumärke uppfattas utanför företagets fyra väggar.

I en årsanalys får ni all data samlad i ett snygg och lättöverskådligt format vilket gör det enkelt att dra slutsatser kring hur kommunikationsarbete gått. Har ni lyckats nå rätt målgrupp? Når ert budskap fram? Vad tycker målgruppen om er? Det och mycket annat kan en årsanalys hjälpa er att förstå.

Insikterna är viktiga att ha som underlag när ni lägger er kommunikationsplan inför 2020, då det ger er svart på vitt vad som fungerat och inte. I och med det smidiga och tydliga formatet kan årsrapporten sedan enkelt delas internt och hålla alla medarbetare informerade!

Kvantitativ vs. Kvalitativ analys

När man beställer en årsanalys är det viktigt att man mäter rätt saker. En årsanalys ska alltid stämma överens med kommunikationsmålen ni satte upp i början av året. Exempelvis kan analysen fokusera på en viss kampanj, vilka typer av nyheter media lyft fram, hur era konkurrenter exponerats eller aktuella branschhändelser.

Beroende på vad för typ av information ert företag är intresserade av, kan årsanalysen fokusera på kvantitativa eller kvalitativa nyckeltal.

Nedan ger vi exempel på kvantitativa respektive kvalitativa nyckeltal som kan vara intressanta att analysera. Vi börjar med att titta närmre på kvantitativa nyckeltal.

Kvantitativa nyckeltal

Kvantitativa nyckeltal säger inte så mycket om kvalitén på medieinnehållet, men ger en bra bild över exponeringens storlek och vilken effekt kommunikationsarbetet haft. Exempel på kvantitativa nyckeltal som kan mätas i en årsanalys är:

 • Antal artiklar och räckvidd
 • Annonsvärde och PR-värde
 • Medietyper
 • Toppublikationer
 • Geografisk spridning
 • Antal artiklar och räckvidd:

  Antal artiklar och hur många personer du potentiellt nått ut till är ett exempel på kvantitativa nyckeltal som ger en bra bild av hur stor er exponering varit. Om du jobbar med PR och målet är att stärka ditt varumärke är det viktigt att du når ut till många personer i relevanta medier. En analys av er medieexponering hjälper er att förstå om ni lyckats nå ut till relevanta personer och medier.

  antal artiklar och räckvidd

  Annonsvärde och PR-värde:

  Alla som jobbar med PR och kommunikation känner till det omdebatterade annonsvärdet/PR-värdet. Annonsvärdet definieras som vad det skulle kosta att nå ut till samma antal personer genom annonsering. Eftersom PR och vad journalister skriver anses vara mer trovärdigt än köpt annonsering brukar man lägga på ett PR-värde för att ta fram det sanna värdet på vad kommunikationen är värd. Hur man räknar på annonsvärde och PR-värde ser olika ut beroende på vilket företag som räknar på det.

  Kom ihåg! Det är viktigt att använda samma formel konsekvent över tid. Ändrar du formeln jämför du inte längre äpplen med äpplen. Somliga använder PR-värdet för att visa på hur mycket PR-arbetet är värt i slutet av året, somliga väljer att exkludera det från årsanalysen eftersom man anser att det finns bättre nyckeltal att följa upp på.

  Exempel på hur man kan räkna på PR-värdet:
  PR-värdet annonsvärdet

  Medietyper:

  Ett annat intressant nyckeltal att mäta är olika medietyper, alltså i vilken typ av media ditt företag omnämns i. Omnämns ditt företag främst i lokalpress eller branschpress? Använd medietyper för att se om ni når ert mål med att synas i rätt typ av press. Omnämns ni mycket i lokalpress men vill synas mer i rikspress? Då kan det vara ett bra underlag att använda sig av för att forma nya strategier till nästa år.

  medietyp

  Toppublikationer:

  Toppublikationer visar både vilken tidning som skrivit mest om ditt företag men också räckvidden. Kanske har du 10 omnämnanden i den lokala tidningen och 2 i Expressen, då kan det vara intressant att tydligt kunna se vilken tidning som generar högst räckvidd för att också förstå varför räckvidden ser ut som den gör.

  Följ upp era toppublikationer för att enkelt se hur många gånger ni omnämnts i olika tidningar och räckvidden de genererat.

  toppublikationer

  Geografisk spridning:

  Är du ett globalt företag som finns på många olika marknader? Då kan det vara intressant att inkludera den geografiska spridningen som ett nyckeltal. Den geografiska spridningen ger dig svar på varit i världen ditt företag omnämns och i vilken utsträckning.

  medieanalys geografisk spridning

  Kvalitativa nyckeltal

  Låt oss titta närmare på kvalitativa nyckeltal!

  Är det kanske viktigare för er att få en bild över tonläge, om ett visst budskap kommunicerats eller en viss talesperson uttalat sig? Då kan en kvalitativ årsanalys vara något för er! Genom att fokusera på kvalitativa nyckeltal, får ert företag information kring kvaliteten i den medieexponering ni fått genom året.

  En kvalitativ årsanalys kräver i regel ett större arbete, där en analytiker går igenom och kategoriserar exponeringens innehåll. Exempel på kvalitativa nyckeltal som kan mätas i en årsanalys är:

 • Tonalitet
 • Ämnesanalys
 • Budskapsanalys
 • Talespersoner
 • Mediekvalitet
 • Proaktivitet
 • Tonalitet:

  Att mäta tonaliteten i exponeringen kan vara en viktig del i att förstå hur ditt varumärke framställs och uppfattas. Tonaliteten i en artikel bygger på artikelns språk i sin helhet. Gör man en kvalitativ analys läser en analytiker igenom artiklarna utifrån företagsperspektiv. Då kan en artikel vara negativ i sin helhet men inte direkt mot företag vilket gör att artikeln kommer att bedömas som neutral. På samma sätt behöver inte en en positiv artikel porträttera företaget i sig positivt.

  Genom att göra en diskursanalys av sammanhanget kopplat till företaget eller sökområdet ni vill analysera går det att utläsa om exponeringen är överhängande positiv eller negativ, eller neutral för den delen.

  tonläge medieanalys

  Ämnesanalys

  Vill du undersöka hur frågor som är viktigt för ditt företag framställs i media? Då kan en ämnesanalys genomföras. En sådan analys ger dig förståelse för vilka ämnen ditt varumärke förknippas med och vilka som driver frågorna, men även hur det diskuteras kring ämnet i sociala medier.

  budskapsanalys

  Budskapsanalys

  Du kanske har en hög medieexponering och stor räckvidd men frågan återstår om ditt budskap når fram i din kommunikation? I en budskapsanalys granskas artiklar för att avgöra vilka budskap som framkommer i media. Denna typ av analys har flera fördelar och kan ge dig massor av värdefulla insikter.

  En budskapsanalys kan bland annat identifiera nya ämnesområden som du kanske inte tidigare känt till vilket i sin tur kan leda till nya affärsmöjligheter och målgrupper. Kanske visar analysen att du inte alls når ut med ditt budskap och därför måste omforma dina kommunikationsstrategier inför nästa år.

  Talespersoner:

  Talespersoner är ett procentuellt mått som anger i vilken utsträckning det förekommer talespersoner i exponeringen. Vilka talespersoner är det som uttalar sig i samband med ditt företags exponering, är det forskare eller verksamhetschefer?

  talespersoner medieanalys

  Mediekvalitet

  Vissa företag vill veta hur central del man haft i exponeringen snarare än antalet artiklar, hur stor synlighet har företaget i själva artikeln? Att synas i artikelns titel skapar större synlighet än om varumärket framkommer en enstaka gång i brödtexten.

  Mediekvalitetsmåttet undersöker alltså synligheten och kvalitén i exponeringen under året. En stark mediekvalité ökar sannolikheten för att fler personer exponerats för ditt varumärke, företag, ämne eller specifika fråga.

  Proaktivitet

  Proaktivitet är ett procentuellt mått som anger hur stor del av exponeringen som genererats av aktörens proaktiva aktiviteter. Att mäta genomslaget av ens proaktiva arbete i form av pressutskick och köpt medieutrymme kan ge dig fler insikter. Bland annat kan de ge dig en indikation på hur stort genomslag era egna pressreleaser får men också hur stor del av exponeringen som är förtjänad, alltså hur många artiklar som omnämner ditt företag som inte har utgångspunkt i ert egna proaktiva arbete.

  Geonom att undersöka proaktiviteten kan du förstå hur intresset för just ditt företag ser ut.

  mediekvalitet

  Genom att summera året i en medieanalys får du ett kvitto på hur väl kommunikationsarbetet fungerat och om ni nått era mål. Kanske visar analysen att ni behöver förändra något till nästa år? Eller ger er underlag för att påvisa att era strategier faktiskt fungerar.

  Vill du veta mer om hur Meltwaters medieanalyser kan hjälpa er att summera och analysera ert kommunikationsarbete under 2019? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort och berättar mer!

  Kika närmar på en exempelrapport eller lyssna på vårt inspelade webinar om varför du ska analysera mera!