Vårt föregående blogginlägg berörde fem misstag företag ofta begår i sin interaktion med kunden. Ett misstag företag ofta begår, är att de inte lyckas sätta sig i konsumentens skor. Vad tycker och tänker egentligen konsumenter, och vilka förväntningar har de? Nedan går vi igenom hur det pratas om digitala trender i sociala medier, och hur konsumenten diskuterar årets digitala trender.

Digitala trender 2017

I vårt digitala samhälle utvecklas ständigt nya digitala lösningar som både företag och kunder ställs inför. Under första kvartalet av 2017 har det exempelvis diskuterats att augmented reality är det nya sättet för företag att knyta kontakt med kunder på ett unikt sätt. Ytterligare har Chatbots beskrivits som en digital assistent som underlättar kundupplevelsen. Samtidigt spås röststyrning komma bli en naturlig del av vår vardag.

Företag uppmuntras ofta att vara snabba att anpassa sig till nya digitala trender. I takt med att företag fördjupar sitt digitaliseringsarbete, gäller det dock att använda tekniken strategiskt. I strävan efter att hänga med på noterna, är det lätt att kunden hamnar i skymundan. Vad tycker egentligen kunden om de digitala trenderna?

Hur diskuteras digitala trender?

Dagens konsumenter är både mer upplysta och mer kritiska än någonsin. Därför måste alla digitala aktiviteter interageras i en sömlös kundupplevelse som genomsyras av samma budskap. I och med att den digitala arenan ständigt förändras, måste företag dessutom hålla sig uppdaterade kring vilka digitala trender användarna tar till sig. En undersökning gjord på 1000 personer i Storbritannien, visar till exempel att en av fem personer vill skära ner på sin skärmtid under 2017. Samma studie visar att nio av tio personer inte har något intresse av att prova på augmented reality. Vi på Meltwater har därför analyserat hur digitala trender diskuterats i sociala medier i Sverige under 2017!

Meltwater analyserar

Vi har gjort en sökning på fyra av de digitala trender som påstås växa sig stora under 2017, för att se hur dessa omnämnts i sociala medier internationellt. Sökningen är gjord under perioden 1 jan-31 mars 2017.

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att dessa digitala trender skapar mycket buzz i sociala medier. Trots detta, visar siffror på att de flesta användare hoppas på att redan existerande teknologi förbättras – snarare än helt nya innovationer. Som företag är det därför av stor vikt att förstå vad just er målgrupp vill ha. Ställ er den frågan innan ni dyker in med huvudet före i de nya digitala trenderna.