Att som ”nyexad” slängas ut direkt i hetluften och själv kunna påverka hur snabbt och på vilket sätt du når din egen framgång och utveckling var avgörande för mig.

Dela med dig