Effekten av sociala mediers inflytande på PR och nyheter är ingen någon nyhet. Ändå jag har ännu inte sett någon redogörelse som visar graden av detta. Sociala mediers inflytande på PR och nyheter som helhet har genom åren ofta varit ett omtalat, diskuterat och analyserat ämne. Studier fokuserar ofta på hur dessa medier påverkar barn och unga, myndigheter, underhållningsbranschen och allt däremellan. Som PR-expert bör man vara medveten om sociala mediers påverkan på nyheter, eftersom de i sin tur ofta har direkt inflytande på PR.

En nyligen publicerad infographic, ”Impact of Social Media on News”, från ING, sätter sociala medier i ett sammanhang som PR-folk kan relatera till. För att skapa sin infographic, påbörjade ING en internationell undersökning för att analysera sociala mediers infytande på just yrkesverksamma inom PR samt journalister. Syftet med undersökningen var att fastställa hur sociala medier påverkar nyheter och distributionen av nyheter.

Sociala mediers inflytande – Nyckelfaktorer:

 • Trovärdighet:
  • Trots låg trovärdighet, så uppgav 50% av alla journalister som deltog i undersökningen att sociala medier är deras huvudsakliga källa till information. Twittra detta!
 • Källkontroll:
  • 52% av de tillfrågade PR-experterna är av den åsikten att de med mindre sannolikhet blir kontaktade av journalister som kontrollerar fakta efter de sociala mediernas genombrott än tidigare. Twittra detta!
 • Journalistisk yrkesetik:
  • 60% av de deltagande journalisterna känner sig mindre bundna till de traditionella reglerna för journalistisk yrkesetik när de använder sig av sociala medier. Twittra detta!
  • 59% av journalisterna gav uttryck för att de känner sig fria att dela sina personliga åsikter på sociala medie-platformar. Twittra detta!
 • Vikten av sociala medier i journalistens vardag:
  • 70% av de tillfrågade journalisterna rapporterar att sociala medier dagligen har inflytande på deras arbetsinsats. Twittra detta!
  • 68% av journalisterna säger att de inte kan utöva sitt arbete utan sociala medier. Twittra detta!

Det mest förvånande av alla fakta är att 56% av journalisterna i undersökningen tycker att traditionella medier har blivit mindre viktiga än de sociala medierna. För flera fakta titta på ING’s intressanta infographic nedan.

Infographic Impact of Social Media on News #SMING14 , ING Group

Mer information om de sociala mediernas inflytande:

Förutom ING’s rapport kan jag varmt rekommendera följande artiklar som behandlar

samma frågeställningar:

The Facebook Effect on the News – publicerad av The Atlantic

What Facebook and Twitter Mean for News – publicerad av Pew Research Center’s Project for Excellence in journalism

The Twitter Effect: How Social Media Changes the News Narrative – publicerad av PBS

PR-experter är väl medvetna om de sociala mediernas inflytande på derasvardag, och det ligger i sakens natur att dessa medier även har påverkat våra journalistkollegor. För att kunna utföra vårt job väl, så kräver det inte bara att vi förstår hur vi själva påverkas av de sociala medierna, utan även att vi förstår hur dessa påverkar hela branschen. Även om denna infographic bara visar en bråkdel av sociala mediers inflytande, så poängterar den ändå en avgörande faktor; Sociala medier har förändrat journalistikens grunder. Det är viktigt att vi har detta i åtanke när vi avgör hur vi i fortsättningen vill jobba med journalister. Om vi väljer att utesluta sociala medier från vår dagliga interaktion med dem, så missar vi en extremt viktig kommunikationskanal.