Sociala medier i Sverige – hur ser landskapet ut och hur analyserar du dina egna kanaler

Sociala medier och hur de används av såväl privatpersoner som företag är ständigt i förändring. Den 30:e september i år kommer exempelvis Instagram att lansera annonser för oss svenska användare. Det kommer rimligtvis innebära förändringar i hur företag som tidigare marknadsfört sig via ambassadörer så som modebloggare på Instagram kommer att spendera sina reklampengar.

Användandet av sociala medier i Sverige är stort. Oavsett hur vi själva arbetar med våra sociala kanaler så är det något alla som jobbar med marknadsföring måste förhålla sig till. Det innebär också att man bör arbeta strategiskt och följa upp sin egen prestation i sociala medier.

Sverige i siffror

Enlig ISS rapport Svenskarna och Internet (2014) så besöker nästan hälften av oss sociala medier dagligen. Vilka sociala medier i Sverige är det då som vi besöker?

Användning ser ut som följande:

  • Facebook – 68%
  • Instagram – 28%
  • Twitter – 19%

Utöver dessa kanaler finns det självklart en rad andra sociala medier så som Snapchat, Pinterest eller Flickr. För första gången på flera år så växer också det sociala medieanvändandet.

Kvinnor är fortsatt mer aktiva än män

Enligt samma rapport kan vi också se att Facebook forsätter att vara den mest besökta kanalen – men den minskar också bland de yngre målgrupperna. Tittar vi på målgruppen mellan 16-25 så besöker 81 procent Facebook dagligen men i den yngre målgruppen, 12-15 år, har användandet av Facebook minskat från 91 procent 2012 till 83 procent. Däremot har användandet ökat i gruppen 46-75 år till 56 procent från 49 procent 2013.

Instagram är däremot en kanal som stadigt ökar och används idag av 28 procent av svenskarna, en fördubbling på bara ett år. Den största målgruppen för Instagram är unga kvinnor. I målgruppen 36-45 år är det exempelvis bara 5 procent av männen, jämfört med 13 % av kvinnor, som använder Instagram.

Den kanal som står mest still i utvecklingen är Twitter som har legat på samma användarsiffror sedan 2013. Endast 6 procent av svenskarna använder Twitter dagligen och då är det dubbelt så många som läser än som skriver. Twitter är den enda kanal som används mer av män än av kvinnor. Annars visar rapporten att kvinnor är mer aktiva än män när det gäller sociala medier i Sverige, framförallt i det dagliga användandet.

Så oavsett hur vi själva arbetar med våra sociala kanaler så är det något alla som jobbar med marknadsföring måste förhålla sig till. Det innebär också att man bör arbeta strategiskt och följa upp sin egen prestation i sociala medier.

Vad ska jag mäta när det kommer till mina egna konton?

Så vilka siffror ska du titta på när det kommer till dina egna sociala kanaler? Ofta fokuserar man på snabb tillväxt med syfte att bygga ett så stort nätverk som möjligt. En fråga som kan vara lämplig att ställa sig i det läget är – till vilken nytta? Enligt Andrew Caravella från Business2Community är det viktigare att fokusera på att faktiskt åstadkomma en meningsfull dialog med sitt nätverk, snarare än att bara fokusera på kvantitet. Förslagsvis menar han att mätetal så som antal utgående/inkommande konversationer, antal kontaktpunkter inom en konversation eller återkommande konversationer är bättre att följa upp än antal följare.

Skapa innehåll som ditt nätverk vill sprida vidare

Även inom de mer traditionella mätetalen för sociala medier finns det sätt att höja relevansen på din uppföljning enligt Caravella. Exempelvis i skillnaden mellan en gilla/favoritmarkering och en delning av ditt innehåll. Att någon gillar det du delar på dina sociala kanaler är givetvis en god indikation på vad för material som fungerar, men när någon delar ditt inlägg så innebär det även att de ansåg att ditt inlägg var tillräckligt roligt/intressant eller relevant för att dela det vidare i sina egna kanaler till människor de vill interagera med.

Så ett konkret tips är att mäta vilka av dina inlägg som delas mest, identifiera eventuella mönster och använd den kunskapen för att skapa mer delningsbart innehåll.

Fokusera på communitys framför nätverk

Caravella fortsätter sitt resonemang med tips kring hur du kan analysera ditt nätverk. Han menar att man inte ska stirra sig blind på storleken av sitt nätverk utan snarare kvaliteten på sin community. Att finnas på flera olika kanaler så som Twitter, Facebook, Instagram, Google+ etc, med spridda grupper följare behöver nödvändigtvis inte vara det bästa för ditt varumärke. Det innebär att du bygger ett brett nätverk och sprider ditt varumärke, vilket självklart också är värdefullt. Att istället fokusera på färre, strategiskt utvalda kanaler och lägga tyngdpunkten på att skapa riktigt engagemang, med andra ord – bygga en stark community, är dock troligtvis bättre för ditt varumärkesbyggande.

De bästa varumärkesambassadörerna kommer inte från ett brett nätverk utan från din community. Att fokusera på att underhålla din community framför att ytterligare växa ditt nätverk innebär således att du lägger tid och pengar där du får mest effekt. Det innebär mer lojala följare som är villiga och motiverade till att sprida ditt varumärke. Fokusera alltså på att identifiera var i ditt nätverk som du har din mest trogna publik, stärk relationen med dem och skräddarsy din kommunikation mot dem och det kommer förbättra dina resultat i sociala medier och stärka din organiska tillväxt.

Blogginlägget är skrivet av Lisa Syversen, Sales Manager på Meltwater i Sverige.