Twitter kan ibland verka oöverskådligt. Varje gång du loggar in möts du av en lång ström av tweets som hamnat på toppen av din tidslinje snabbare än du någonsin hinner läsa igenom dem. Som PR-medarbetare är du medveten om att du borde använda Twitter för att engagera dig i, och skapa kontakt med andra inom ditt fält.

Men mitt i allt detta brus kan det kännas både svårt och oöverskådligt. Därför vill jag gärna ge några tips samt dela med mig av mina erfarenheter av att skapa så kallade Twitterlistor för att kunna skapa struktur i inkommande tweets och därmed lättare kunna engagera sig i sina följare. Detta kan i sin tur direkt påverka ens PR-plan. Till att börja med;

Vad är en Twitterlista?

En Twitterlista är en kategoriserad grupp av Twitteranvändare som du sätter ihop för att samla profiler som liknar varandra. Det ger dig möjligheten att bara se tweets från en specifik grupp användare. Till exempel, jag har en lista på “sociala mediebloggar och bloggare” där jag har grupperat mina föredragna skribenter och de publikationer de skriver för. På så sätt får jag lätt överblick över dessa profilers tweets när jag letar efter intressant innehåll att dela på mitt eget Twitterkonto.

Man kan välja att göra sina Twitterlistor privata eller offentliga, beroende på om du vill att andra ska kunna se dem eller ej. Offentliga listor är bra om du gärna vill visa personer att du har adderat dem till din lista. Andra användare kan prenumerera på listorna så att de får automatiska uppdateringar på tweets från profilerna som finns på listan. Privata Twitterlistor är bättre om du inte vill att konkurrenter ska ha tillgång till information från listorna, tex om de består av dina kunder eller mediekontakter.

Idéer till Twitterlistor för att snabbt komma igång

  Mediekontakter:

  Titta på vad som skrivits i pressen nyligen och skapa en “Mediekontaktlista” med de Twitterprofiler som hanteras av journalister som tidigare har skrivit om ditt företag. På så sätt kan du lättare upprätthålla relationerna till de mediekontakter som redan är uppmärksamma på, och skriver om ditt företag och ditt varumärke. Om vi antar att dessa journalister normalt skriver om ämnen som är relaterade till innehållet i artikeln som ditt företags nämnts i, så kan vi även anta att de har mycket annat innehåll som är relevant för både dig och dina följare.

  Med dina listor kan du snabbt och lätt skapa en överblick över dessa journalisters aktivitet på Twitter och följa upp genom att engagera dig i deras samtal och dela och retweeta de uppdateringar som är relevanta för dina följare. Genom att hantera och värna om relationerna till dina mediekontakter är sannolikheten större att du hela tiden är top-of-mind om de t ex behöver ett expertutlåtande till en artikel och att de lyssnar när du har en story du gärna vill dela med dem eller vill att de publicerar.

  Branschjournalister:

  På samma sätt som du uppsöker journalister som skriver om ditt företag, så bör du skapa listor över journalister som skriver om dina konkurrenter. Förmodligen har även dessa journalister en hel del innehåll som är minst lika intressant och relevant för dig. Se till att även lyssna på dessa journalister och kommentera och dela deras uppdateringar. Detta ger dig möjlighet att skapa relationer till journalister som du aldrig har träffat.

  Det kan vara en fördel att bryta ner Twitterlistorna i undergrupper, tex efter geografisk placering, ämnen/teman eller efter hur/när du senast varit i kontakt med dem. Det kan även vara lämpligt att göra Twitterlistor för specifika historier som du vill pitcha i framtiden. Det skulle kunna vara i samband med en börsnotering då du vill rikta pitchen till journalister som tidigare har publicerat artiklar om liknande börsnoteringar i branschen. Genom att bygga upp relationer till dessa branschjournalister är sannolikheten större att din framtida pitch blir bättre mottagen. Viktigt är dock att du ser till att skapa mening på Twitter för var och en av de journalister som du vill skapa en relation till och att denna process påbörjas långt innan du ska pitcha din story.

  Branschbloggare:

  Idag kan vem som helst publicera innehåll och du kan dra nytta av att använda bloggare på samma sätt som journalister och på så sätt få ytterst riktad täckning av dina kommande stories. Precis som du delar in branschjournalister kan det vara en bra idé att sortera branschbloggare i specifika Twitterlistor, t ex efter vilka ämnen och teman de skriver om, bloggare som håller föredrag på mässor och konferenser, geografi osv. Detta kommer hjälpa dig att skapa en jämn ström av innehåll som är fokuserad och som har en röd tråd. Det gör det i sin tur lättare för dig att interagera med dina följare.

Nu när du har skapat Twitterlistorna, vad ska du då göra med dem?

Regel nummer ett är engagemang. Kolla regelbundet igenom dina listor och reagera på tweets genom att retweeta dem som är relevanta för dina egna följare. Var även uppmärksam på journalister och bloggare som letar i deras nätverk efter information om ämnen som relaterar till ditt företag. Det är här du har möjlighet att profilera dig själv som en expert de kan vända sig till när de behöver material och information till artiklar och andra publikationer. Det är viktigt att du blir värdefull för journalister och bloggare, både genom att skapa större räckvidd till deras innehåll, men även genom att bidra med underlag till deras artiklar och andra publikationer.

Dessa aktiviteter är helt avgörande för om du kan lyckas med att skapa och bygga upp givande relationer online som är lika värdefulla för båda parter under en lång tid framöver.