Skapa ett trovärdigt varumärke med inflytelserika personer

Påverkande marknadsföring innebär att man i sin strategiska marknadsföring tar hjälp av inflytelserika opinionsbildare för att sprida budskap kring företagets produkter och varumärken. En växande trend, som blivit en allt större del av verksamheters marknadsföringsstrategier i dagens samhälle. Med detta inlägg strävar vi efter att ge dig en inblick i vad påverkare kan bidra med till din verksamhet och vilka överväganden som behövs göras för att använda den populära marknadsföringsmetoden i praktiken. Vi besvarar frågan: Varför ska man använda påverkare inom marknadsföring?

Det är med goda skäl som företag börjar lägga allt mer fokus på denna typ av marknadsföring. Det kommer knappast som en nyhet att konsumenter värderar recensioner från andra användare mycket högt, och ofta högre än om budskapet skulle komma från företaget själv. Det är med detta i grunden som företag mer och mer börjat använda sig av påverkande marknadsföring.

Ofta skapar påverkande marknadsföring en ”våg effekt” – något som gör att andra inflytelserika opinionsbildare också får upp intresset att agera som ambassadörer för varumärken och produkter. På detta sätt kan kontakten med rätt påverkare vara början på en framgångsrik marknadsföringsstrategi som leder till både rekommendationer och ”word of mouth” effekten.

Användning av påverkare kan hjälpa ditt företag inom många olika aspekter såsom:

 • Branding
 • Ökad försäljning
 • Lära ut och inspirera konsumenterna om användningen av företagets produkter
 • Blockera ut negativ publicitet med god publicitet
 • Exempel på användarupplevelse och värdefull feedback
 • Främja lansering av nya produkter eller varumärken
 • • Nå specifika målgrupper, som andra plattformar ej når ut till
 • Sociala medier

  Sociala medier såsom Facebook, Instagram och Twitter har idag lett till en helt ny generation av inflytande, och är ett värdefullt sätt för företag att arbeta och kommunicera med. Detta kan vara personer med ett intresse för den specifika branschen, som därmed har en åsikt och en attityd om företagets produkter. Ämnen såsom mode, skönhet och mat är bra exempel på hur privatpersoner kan skapa ett forum av stora mängder anhängare och fans. Detta ger dessa människor en unik position, och det är precis vad företag kan använda för att skapa värde. Dessutom så kan påverkare vara oerhört värdefulla att arbeta med, då sociala medier ofta skapar en större potentiell räckvidd.

  Äkta och trovärdig marknadsföring

  En av de främsta fördelarna med användning av påverkare inom marknadsföring är den ökade uppfattningen om en autentisk rekommendation jämfört med företagens egna försök till marknadsföring av produkter och varumärken. Men med den ökade användningen av påverkare, har konsumenterna också blivit mer och mer medvetna om dessa sponsrade meddelanden och dess närvaro. Därför är det viktigt att företagen strävar efter att hitta trovärdiga och autentiska personligheter som agerar som ambassadörer till de utvalda produkterna och varumärkena. Genom att hitta påverkare som matchar de värden och egenskaper som varumärket står för, uppnår man större chans till kontinuerlig branding. En påverkare vars kommunikation, attityd och budskap överensstämmer med varumärkets värden kommer att kunna leda till ett mer uppriktigt och positiv attityd av produkten och varumärket i fråga. För att uppnå ett äkta uttryck för företagets marknadsföring, är det viktigt att påverkaren har flexibilitet och frihet att anpassa sitt budskap och sin kommunikation på sitt egna sätt, anpassat efter dennes ”värld” av sociala medier – för att skapa mer tillförlitlig kommunikation.

  Utöka verksamhetens horisonter

  Det är inget nytt att kundens åsikt är viktigt för hur företaget väljer att anpassa sin marknadsföring av produkter och varumärken. I takt med att användningen av påverkare inom marknadsföring växer, blir denna aspekt ännu mer avgörande för hur företaget väljer att kommunicera med sin målgrupp. Till skillnad från traditionella marknadsföringsverktyg, så kräver marknadsföring genom påverkare olika strategiska tillvägagångssätt. Påverkare levererar inte nödvändigtvis enhetliga eller konsekventa budskap. Varje påverkare levererar sitt budskap på sitt egna sätt, anpassat efter dennes personlighet, dess målgrupp och de sociala mediekanaler som är aktuella.
  Dem påverkare som vanligtvis är mest intressanta att samarbeta med, vill ofta ha en större förståelse för hur dess anhängare kommer att respondera på företagets budskap, samt ur man levererar budkapet på bästa sätt. Detta kan ge nya insikter om vilka strategier och vinklar som fungerar, och vilka som inte gör det. Det är därför viktigt att engagera påverkaren i både strategi- och planeringsmoment.

  Håll utkik om kommande inlägg här på bloggen, där vi kommer lägga upp ytterligare tips och tricks om hur man arbetar med påverkande marknadsföring!