Visste du att 90% av världens data skapats under de senaste 10 åren? Data ger oss tillgång till mer affärskritisk information än någonsin tidigare. Men det har också resulterat i att konkurrens mellan företag blivit tuffare. Även de mest erfarna personer har idag svårt att navigera i den oändliga mängd data som finns därute.

I detta blogginlägg kommer vi att titta närmare på vikten av att samla och strukturerar olika datakällor i en plattform, så kallad, Single Source of Truth. Vi kommer att titta närmre på vad det innebär och hur det skiljer sig från begreppet ”Singel Version of Truth”. Vi kommer även att titta närmre på varför Single Source of Truth är avgörande för att du ska lyckas i ditt arbete.

Med extern data, eller Outside Insights som vi på Meltwater kallar det, kan PR och marknadsavdelningar lättare skapa konkurrenskraftiga strategier och fatta informerade beslut. Men om insikterna inte kommer från en samlad källa är det lätt att den blir osammanhängande och därmed förlorar sin trovärdighet.

Jörn Lyseggen, CEO på Meltwater, har skrivit boken: “Outside Insight – Navigating a World Drowning in Data”. I boken kan du läsa mer om hur företag kan använda extern data för att ligga steget före.  

Vad är Single Source of Truth?

Många använder begreppen ”Single Source of Truth” och ”Single Version of Truth” som om att det inte var någon skillnad. Men faktum är att det faktiskt är skillnad på begreppen. Låt oss reda ut begreppen.

Single Source of Truth är ett sätt att lagra data från olika källor på ett ställe. Exempelvis analysera du data från redaktionella och sociala medier i ett så kallat ”Brand Command Center”, en slags kommandocentral där olika typer av datakällor samlas. På sätt får du en tydlig överblick över olika typer av data som du samlar in via ett Business Intelligence verktyg.

Single Version of Truth, innebär däremot att alla på företaget är eniga om att endast använda data från en leverantör för att fatta beslut. Exempelvis att man har en global leverantör av mediebevakning istället för flera olika leverantörer. På så sätt kommer det att bli lättare att jämföra data och få en mer holistisk och sammanhängde bild av den.

Single Source of Truth med Meltwater

Utmaningen när det kommer till att samla data från flera olika leverantörer är att de inte kommunicerar med varandra. Att ha flera olika och konkurrerande datakällor kan därför vara förvirrande och leda till en missvisande bild av företags faktiska resultat. Detta kan i sin tur leda till att mindre bra beslut fattas.

Inkonsekvent och missvisande data kan skapa en misstro när du rapporterar till ledningen. Personer som arbetar med PR och marknadsföring har ofta kämpat länge för att vinna ledningens förtroende. Därför vill du inte tappa detta förtroende genom att presentera osammanhängande data.

Fördelarna med att strukturerar data i en plattform

Som tidigare nämnt så kan flera olika leverantörer av datainsamling leda till skillnader i data som kan få konsekvenser för ditt arbete. Utan en Singel Source of Truth, är det lätt att PR och marknadsavdelningen slutar att fokusera på de aktiviteter som faktiskt genererar ROI. Detta som en konsekvens av att avdelningar fokuserar på olika saker.

Har du istället en Single Source of Truth försäkrar du dig om att den data som används för rapportering är pålitlig, precis och jämförbar. Genom att använda en plattform för datainsamling får du en konkurrensmässig fördel då du kan fokusera på rätt saker. Dessutom får du en tydlig helhetsbild av företags prestation som du enkelt kan visa för ledningen på ett tydligt sätt.

Låt oss titta närmre på fördelarna med Singel Source of Truth

Pålitlig och precis data

Kvalitén hos olika leverantörer av mediebevakning varierar. Vissa leverantörer är mer exakta än andra. Sådana variabler kan påverkas av olika faktorer som exempelvis hur exakt realtiden i plattformen är, antal källor, språk osv. Denna utmaning kan dock undvikas genom att implementera Single Source of Truth från en global leverantör.

Jämförbar data

Beroende på vilken leverantör av mediebevakning som du väljer kan sättet som de hanterar ostrukturerad data på skilja sig åt. Detta kan i sin tur påverka analysresultaten eftersom att det kommer påverka hur du benchmarkar dig mot dina konkurrenter.

Använder du dig av olika verktyg för insamling av data kommer det synas i dina KPI:er. Även om mätvärdena har samma namn kan sättet man mäter på skilja sig åt. Oftast påverkas skillnaderna av när, var och hur informationen samlats in och struktureras. Med en Singel Source of Truth kan du därför undvika att ställas in för dessa utmaningar.

Genom att använda en Singel Source of Truth kan du enkelt hitta och skapa en röd tråd i data. Eftersom att företag får en överblick över deras prestation samtidigt som det kan förstå de olika faktorerna som påverkar engagemang, räckvidd och konvertering.

Riv silos

Olika avdelningar på företag arbetar på olika sätt för att uppnå resultat och använder sig ofta av olika typer av data. Detta resultera ofta i att man arbetar i så kallade – silos.

Dock kan en Singel Source of Truth hjälpa företag att riva dessa silos genom att ge alla avdelningar tillgång till samma insikter. Exempelvis kan företag som implementerar denna typ av datainsamling tydligare hitta mönster mellan konsumentdata, affärsdata, marknadsföringsdata, PR-data, data från sociala medier osv. Genom att göra det tydligt för de olika avdelningarna om hur deras arbete påverkar varandra kommer det bli lättare att arbeta tillsammans. Och därmed riva dessa silos.

single source of truth

Genom att implementera en Singel Source of Truth när det kommer till datainsamling kan företag fatta informerade beslut och stärka sin trovärdighet. Singel Source of Truth ger medarbetarna möjlighet att komma åt och sammanställa data från olika plattformar och verktyg. Vilket ger dem en tydlig helhetsbild av företaget.

Detta kommer garanterat leda till mer strukturerat och effektivt arbete som i slutändan kommer generera positiva resultat.

På Meltwater har vi utvecklat en plattform där personer som bland annat jobbar med PR och marknadsföring kan planera, skicka, samla in och analysera den egna prestationen i media och sociala medier, men även konkurrenters.

Läs mer om våra olika lösningar här →

Implementera Single Source of Truth med Meltwaters lösning

Vill du höra mer om hur vi på Meltwater kan hjälpa dig att strukturerar och göra ditt arbete mer effektivt med Single Source of Truth? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort!