Så vinner du kommunikationskriget

Den 1 september talade Per Schlingmann på Meltwaters frukostseminarium. Det var över 100 personer inom kommunikationsbranschen som närvarade för att lyssna på Schlingmanns viktigaste kommunikationstips. I augusti i år släppte Schlingmann boken: ”Så vinner du kommunikationskriget” och frukostseminariet i september innefattade exklusiva tips från boken.

För er som missade seminariet eller glömde att ta anteckningar så hjälper vi dig att fräscha upp minnet. Läs och lyssna på Schlingmanns viktigaste tips och tankar!

5 frågor till Schlingmann:

Hur vinner man kommunikationskriget?

Genom att lära sig att tolka framtiden och använda sig av de redskap som samtiden erbjuder. Genom lyhördhet, att vara öppen och förstå att allting kommunicerar. Alla kan kommunicera med alla och i och med detta byts kommunikation mot konversationer. Du måste vara med och etablera en berättelse, en historia om dig och din verksamhet som andra vill berätta vidare.

Varför är kommunikationsavdelningen viktig?

Kommunikationsavdelningen är i en modern organisation så kallade laboratorier, kärnan, som ska hjälpa till att skapa och förmedla det viktigaste en verksamhet har – sin berättelse. Här kan man även se att HR-avdelningen tar större plats och kommer i framtiden också att ses som kommunikatörer. De är med och bygger innehållet i en verksamhet och kommer allt mer vara delaktiga i att förmedla berättelser.

Hur bör man följa upp sin kommunikation och veta att man gör ett bra arbete?

Det finns många traditionella utvärderingsmetoder och sätt att följa upp som står sig än idag, men jag tror att kommunicera med sin målgrupp och ta till sig hur ens produkt eller budskap tolkas är ett framgångsrecept. Man ska inte vara rädd för att lyssna till hela sanningen, det är ur den man kan utveckla nya möjligheter.

Vad är dina tre absolut viktigaste kommunikationstips?

Alla kommer att behöva ta hänsyn till tre faktorer:

Globalisering
Urbanisering
Digitalisering

Den nya tidens Gud helt enkelt. Förhåller man sig nyfiket till dessa områden och tar det till sig med ett nyfiket och öppet sinne har man kommit långt på sin kommunikationsresa.

Vad kommer din nästa bok handla om?

Det enda vi vet om framtiden är att vi inget vet, så jag får återkomma i den frågan.