Definiera verksamheten utifrån det värde ni tillför era kunder. Premiera rätt beteenden och inte enbart resultat. Ge tillit till medarbetare där fokus ligger på att röja hinder och eliminera byråkrati för att bli mer flexibla i bland annat resursfördelning. Detta är Mathias Westphals tips för hur du genomdriver ett lyckosamt förändringsarbete.

På Sveriges Kommunikatörers Instagram har Mathias Westphal delat med sig av sina bästa tips för hur man genomdriver förändringsarbeten. Mathias har tidigare arbetat som innovations- och marknadsdirektör för Absolut. Idag leder han kursen Digitalisering i praktiken hos Sveriges Kommunikatörer.

Att definiera vad som är nyckeln för att lyckas i ett förändringsarbete kan nog vara lättare än att genomföra den faktiska förändringen. Frågan om hur man bör gå tillväga lämnas ofta obesvarad. Som ett smakprov på kursen Digitalisering i praktiken introduceras därför en användbar metod så att förändringen kan gå från teori till praktik.

Förändra beteenden

I ett förändringsarbete måste man arbeta utifrån flera aspekter, menar Mathias Westphal. Dels förändringar i själva affärsverksamheten. Men lika viktigt är det att också bearbeta de anställdas inställning, attityd och faktiska beteenden. För att kollektivt förändra en vana eller ett beteende hos ett team. Samt byta ut det mot något som är mer önskvärt, krävs medvetet, fokuserat och aktivt arbete. Mathias vill belysa vikten av att när man genomdriver en kulturförändring också sätta fokus på att premiera rätt beteenden.

–Man kommer behöva se över sitt incitamentsprogram på företag. Titta på att mäta och uppmärksamma beteendeförändringar som leder till att bygga en ny företagskultur. Istället för att bara titta på resultat, säger han.

Steg för steg

Mathias lyfter 4 viktiga steg för hur du som ledare kan lyckas implementera nya beteenden och på så sätt skapa en förändrad beteendekultur hos ditt team.

1. Definiera vilken typ av team ni vill vara och hur ni vill arbeta. Som ledare arbetar du här tillsammans med ditt team för att formulera de beteenden ni vill ha.

2. Fira de medarbetare som framgångsrikt anpassar sig till dessa nya beteenden. Det är viktigt att premiera rätt beteenden. Genom att uppmärksamma dessa påminns också medarbetare om vilka beteenden som eftersträvas, och det kan framöver bli lättare att skilja på rätt och fel beteenden.

3. Gör era värderingar och beteenden icke-förhandlingsbara, där det inte finns några undantag. Tillåt inte ett gott resultat att skymma oönskvärda beteenden.

4. Låt de anställdas beteenden bli en betydelsebärande aspekt i incitamentsprogram. Samla in data till en prestationsmätning, för att kunna utvärdera beteendeförändringen.

Detta inlägg är skrivet av Sveriges Kommunikatörer, och kan hittas här.