Så kan du samarbeta bättre med journalister

Hur når vi ut med företagets historia till potentiella och nuvarande kunder? Hur kan vi attrahera journalisterna att skriva om just vårt företag? 10 Yetis är en PR-byrå baserade i Storbritannien, de genomförde nyligen en studie som visar på den noggrannhet, huvudbry och stressen journalister står inför varje dag när de ska välja vilka händelser/historier som ska publiceras och inte.

Några av dem mest relevanta resultaten som studien visade var:
  • 75 % av journalister i Storbritannien hittar sina berättelser på Twitter
  • 28 % av journalisterna i USA ansåg att sprida berättelse, dvs. få folk att kommentera på sin berättelse, var den största stressen för dem.
  •  29 % av journalisterna ansåg att hitta berättelser var deras största utmaning.

 

(via 10 Yetis, UK)*

Hjälp dem att hjälpa oss

Som syns ovan är det en stress och en press för journalister att hitta berättelser att publicera. För att underlätta och minska stressen är ett verktyg för Media Intelligence att rekommendera. Men då krävs det att vi tar oss tid och (1) undersöka vad olika journalister skriver om (ett bra pressverktyg tillåter dig söka bakåt i tiden genom nyckelord för att hitta personer och vad de historiskt skrivit om). (2) skapa förståelse för konversationen kring ett visst ämne. Ett Media Intelliegence verktyg kan se till så din pitch verkligen når de journalister som är din målgrupp. För att ta detta ett steg längre kan du skicka journalister liknande/refererande artiklar, ett bra Media Intelligence verktyg kommer kunna leverera detta till dig.

Gör det enkelt för journalister att marknadsföra vår historia

Genom att följa journalister på Twitter och retweeta deras inlägg, hjälper vi dem. Vi kan ta detta ett steg längre, om vi lyssnar och ser vilka andra personer som skriver om ett specifikt ämne, kan vi även twittra dessa artiklar för att ge journalister uppslag till nya idéer och mer information.

Twitter kan användas för att skapa trendiga huvudrubriker kring vår berättelse

Om vår berättelse redan har en stark länk till ett ämne som diskuteras i sociala medier, är det relativt enkelt att komma in i konversationen. Detta ger oss en direkt länk till de rätta journalisterna. Från en journalist perspektiv kan detta också ses som positivt eftersom vi förhoppningsvis har något att tillägga i denna konversation.

Håll företagsbloggar uppdaterade med innehåll och positionering

Nyligen publicerade vi en artikel om social PR och den handlar om journalister som är beroende av bloggar för att kunna producera sina inlägg/artiklar. Denna studie kom fram till att journalister går igenom företagsbloggar som en av de topp fyra ställen att hitta ny och intressant information att skriva om.

För att få det mesta möjliga ut av en media intelligence plattform krävs det att verktyget har ett rikt innehåll, både inom redaktionella och sociala medier. Meltwaters media intelligence verktyg har en stor nationell och internationell täckning och innehåller över 30miljoner bloggar. Trots denna enorma information har vår tjänst även möjligheten att hitta rätt journalist bland all information.

*Undersökningen är baserad på 2 600 journalister i 4 olika länder, (Frankrike, Tyskland, Storbritanien och US). På en tidsperiod över 5 veckor. (data genom 10 Yetis).

Denna bloggpost skrevs ursprungligen utav Christine Oneto och uppdaterades den 24 juni 2015