Artificiell intelligens (AI) kan hittas var som helst idag.

AI används i våra personliga assistenter som Siri, Alexa och Google Home, förebygger skimming av kreditkort och mycket annat.

För varje dag som går blir artificiell intelligens en större del av vår vardag. Reklambranschen och marknadsförare samarbetar med digitala byråer för att optimera användningen av tekniken. Faktum är att AI är med och omvandlar digital marknadsföring på flera olika plan, alltifrån maskininlärning till att skapa användaranpassat innehåll.

Företags användning av AI

Företag investerar allt mer i AI, trots oron över att automatiseringen av jobb. Vår undersökning, baserat på data från Forbes, BridgeEdge och Sysomos/Meltwater, visar bland annat att mer än hälften av marknadsförare (63 %) är övertygade om att deras kreativitet inte påverkas av AI.

AI marknadsföring

Källa: Forbes, BridgeEdge & Meltwater

Företag använder bland annat AI till:

  • Konkurrenter/Business Intelligence
  • Kundservice
  • Trendspaning
  • Dataanalyser

Marknadsförare använder bland annat AI till:

  • Medieplanering
  • Riktad kommunikation och marknadsföring
  • Analys av sociala medier
  • Innehållsundersökningar
  • Medieanalyser

Artificiell intelligens är ett relativt brett koncept som omfattar flera olik tekniker och metoder för att arbeta med data. I detta blogginlägg belyser vi fem AI-applikationer som revolutionerat digital marknadsföring:

1. Machine Learning (Maskininlärning)

Machine Learning (ML) är en AI-teknik som låter maskiner lära från tidigare processer och handlingar. Tekniken kan förbättra maskinens beslutsförmåga i liknanden processer och handlingar för framtiden. Marknadsförare kan använda denna teknik för att generera fler leads, sökoptimering och riktad annonsering.

Genom att göra det möjligt för maskiner att ta sådan beslut får företagen större möjlighet att arbeta med riktade aktiviteter. Detta gör att man kan lägga sina resurser på andra områden, som exempelvis kreativa processer.

Maskininlärning är ett huvudelement i Meltwaters Media Intelligenceplattform – men också i utvecklingen av våra produkter och tjänster för företaget. Maskinlärning används bland annat i tonalitetsanalyser, och ger företag dyrbara insikter om deras prestation i media

2. Beteendeanalys

Artificiell intelligens handlar främst om att analysera stora mängder data för att sedan ta beslut baserat på resultatet. Predictive Analytics visar tydligt hur AI håller på att förändra digital marknadsföring.

Beteendeanalyser kan bland annat ge marknadsförare insikter i personligheter och köphistorik. Detta kan analyseras med hjälp av data som existerande plattformar och hemsidor samlar in. Beteendeanalyser, med hjälp av AI, ger företag möjligheter att få mer avancerade och automatiserade analyser, då tekniken levererar stora mängder data och kan uppfatta beteendemönster och individuella egenskaper snabbare och med mer noggrannhet än vad människor kan. Detta gör det möjligt för företag att fatta snabbare och mer informerade beslut.

Inom den närmsta framtiden kommer plattformar med denna teknik att analysera stora mängder data från en mängd olika datatyper, källor och plattformar.

Plattformar som Fairhair.ai ger utvecklare och företag verktyg till att ansluta och organisera intern och externdata i kunskapsdiagram med hjälp av AI-modeller. Detta är ett bra exempel på hur AI-plattformar kan hjälpa företag att fatta beslut baserat på stora mängder och olika typer av data.

3. Insikter

Artificiell Intelligens är också ett bra verktyg att använda för att samla in data från olika plattformar, som exempelvis sociala medier, CRM-system och internetbutiker.

Desto mer denna typ AI utvecklas, desto bättre blir teknologin på att leverera relevanta insikter, snarare än alla insikter som finns i den stora mängden data. Detta gör det möjligt för personer inom marknadsföring att utveckla mer anpassade strategier, och leverera ledningen och intressenter relevanta insikter.

Med hjälp av meta-analyser kan artificiell intelligens-plattformar samla och analysera data på ett mycket mer komplext sätt än exempelvis Facebook Insights eller Twitter Analytics tillåter. Genom att analysera data från flera olika medier får du möjlighet att både få insikter om framtiden men också fatta informerade beslut baserade på data och din prestation just nu.

4. Riktat innehåll

AI-program som exempelvis Wordsmith, används redan för att skapa innehåll till olika medier och även för vissa yrkesgrupper. Programmet samlar in och rapporterar insikter från data som plattformen matas med via kalkylblad eller CSV-filer baserade på ett antal villkor som exempelvis ”if not that, then this” (sanningsfunktion), för att kompletterar mallar med text.

Riktat innehåll blir allt viktigare i takt med att användarna blir allt mer kräsna. Exempelvis kan AI visa dig den mest relevanta artikeln, annonsen eller klippet som tekniken, baserat på historisk data, anser vara mest relevant för dig. Ett bra exempel är Netflix, som både använder AI i deras produkt (baserat på din streaming historik), men också i deras målinriktade annonsering.

5. Leadgenerering

På samma sätt som artificiell intelligens snabbt kan finkamma stora mängder data för att konstruera sina egna personas, så kan det också användas till att identifiera potentiella kunder. Utöver det är de också möjligt att värdera hur kvalificerad ett potentiellt lead är.

I samband med rekrytering är det också användbart för att finkamma stora mängder med CV:n. AI kan hjälpa dig med att screena kandidater och skapa genvägar för att hjälpa arbetsgivare att rekrytera snabbare och mer kostnadseffektivt.

Analytiska verktyg, kunskapsdiagram och chatbots är bara toppen av isberget när det kommer till användandet av artificiell intelligense. Digitala marknadsförare behöver inte bara förstå hur dessa system ska interageras i det dagliga arbete, men också hur och vilken data som är meningsfull att mata dessa AI-verktyg med.

Vill du veta mer om hur vi på Meltwater kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort!