Är du nyfiken på Porters five forces? I dagens blogginlägg går vi igenom modellen i dess helhet. Du vet väl att modellen är perfekt att använda för att ta reda på hur effektiv en viss marknad är att verka i för dig som företagare? Den ger dig insyn i den bransch du är i samt insikter om dina konkurrenter.

Leverantörers förhandlingsstyrka

Finns det få eller många leverantörer av produkter ni behöver till er vara eller tjänst? Hur ser marknaden ut när det kommer till de leverantörsled som finns? Detta är avgörande när det kommer till att ta reda på om dina leverantörer kan höja sina priser. Det är viktigt att ta reda på vad du har för möjligheter om du skulle behöva byta leverantör och även hur enkelt det är att faktiskt byta. Ju fler det finns desto enklare är det för dig att byta om priserna höjs. Är det däremot låg konkurrens är det en större risk för dig och vid förändringar kan det påverka ditt företag.

Kunders förhandlingsstyrka

Är det enkelt för dina kunder att pressa priserna? Finns det tillräckligt med kunder och är deras efterfrågan tillräckligt hög för att täcka dina kostnader? Det är även viktigt att överväga hur enkelt de kan byta från dig till någon av dina konkurrenter. Om du har en mindre kundskara och hög konkurrens kan det vara svårt för dig att förhandla med dem om det skulle behövas. Har du däremot en stor kundkrets och låg konkurrens har du ett guld läge!

Konkurrens

Denna punkt fokuserar på hur många konkurrenter du har samt vad deras styrkor är. Hur många finns det? Vilka är det? Det är även viktigt att jämföra deras produkter eller tjänster med de du erbjuder. Kanske erbjuder ni inte exakt samma produkt men det finns ändå delar av produkten som konkurrerar med varandra.

När konkurrensen är hög kan kan du locka kunder med sänkta priser och starka marknadsföringskampanjer. Däremot finns det alltid en risk att marknader med hög konkurrens gör så att dina kunder och leverantörer går till dina konkurrenter när de känner att de inte får det de vill av dig. Sjävklart är en marknad där konkurrensen är låg och få erbjuder det du gör det optimal. Däremot är detta inte alltid helt enkelt att uppnå.

Hot om substitut

Vi får inte glömma substitut! Finns det möjlighet för dina kunder att ersätta det du erbjuder med något liknande? Du kanske erbjuder en unik programvara som går att ersätta manuellt? Om det finns substitut som billigt ersätter det du erbjuder kan det få negativa konsekvenser för dig och ditt företag.

Nya konkurrenter

Det finns alltid en risk i nya konkurrenter. Du måste ställa dig frågan hur enkelt det är att ta sig in på marknaden och hur enkelt det är att stanna kvar. Finns det lagar som reglerar din bransch? Om det är enkelt och billigt att ta sig in i din sektor så finns det en stor risk att det kan komma in nya konkurrenter som försvagar din position. Om det däremot är svårare att ta sig in så är det enklare för dig att skapa en stark position.