Hur kan personas skapa värde för ditt företag? I detta blogginlägg dyker vi djupare in i ämnet och ger dig tips på hur du kan stärka dina kundrelationer genom att skapa idealkunder, så kallade personas.

Det har aldrig varit enklare för personer som arbetar med marknadsföring att fatta informerade beslut baserat på data. Data kan hjälpa dig att utforma och bygga upp ditt företags idealkund, det vi kallar personas. Att skapa olika personas är tidskrävande men när du väl gjort de har du kommit en bra bit på vägen i din kundrelation. Personas gör det nämligen lättare för företag att bygga varaktiga och starka relationer till sina kunder.

I detta blogginlägg förklarar vi varför det är viktigt och hur bör tänka när man utformar sina personas.

Lär känna dina kunder bättre med personas

Att ha en stark relation till sina kunder är viktigt. Bra relationer till ens kunder stärker företags position på marknaden då chansen att förlora dem till konkurrenter minskar. Har du som företag en bra relation till dina kunder skapar du helt enkelt bättre förutsättningar för att lyckas. Faktum är att du kanske till och med behöver lära känna dina kunder bättre än du känner dig själv.

De bästa kundrelationerna skapas faktiskt ur databaserade insikter. Men vad menar vi då när vi säger databaserade insikter, och vad är det vi älskar med dessa insikter?

Databaserade insikter är lätta att få fram

Idag finns det diverse analysverktyg för sociala medier och mediebevakningsverktyg som gör det enkelt att få fram detaljerade insikter om vem som engagerar sig med ditt företag online. På så sätt kan du enkelt se vart dina kunder befinner sig demografiskt och deras beteenden. Men att dra nytta dessa insikter kan dock vara mer utmanade.

Att använda data från sociala medier är kostnadseffektivt

Inte minst när du planerar din innehållsstrategi. Genom att använda dig av databaserade insikter kan du skapa dig en större förståelse för vem som är din kund. Dessutom finns det många analysverktyg för sociala medier som är gratis. Har du en större budget kan du köpa in olika verktyg för att få ännu mer insikter om din kund. När du förstår dina kunder och vad för typ av innehåll de engagerar sig i kommer det att bli lättre att utforma ditt företags innehållsstrategi.

Genom datainsamling kan du bli mer exakt i din kommunikation

När du får en djupare förståelse för din kund och deras köpbeteenden kommer det öppnas en ny värld av möjligheter för att tillgodose deras behov.

Utmaningen

Att använda insikter från data är en utmanade uppgift men definitivt värt allt hårt jobb. När du förstår dina kunder kommer det bli enklare att skapa hållbara och långsiktiga relationer till dem. Så genom att bli bra på att använda databaserade insikter kommer du garanterat ligga steget före dina konkurrenter som inte arbetar med personas.

personas

Du hittar svaren i detaljerna, och detaljerna hittar du i data

Den viktigaste delen för att lyckas skapa din idealkund är genom att göra ett grundligt förarbete och att ha tålamod. Att få ut de viktigaste insikterna från data och att tolka informationen korrekt tar tid. Det är viktigt att ha en tydlig översikt över data för att kunna tolka den. Men det exakta svaren finns i detaljerna av data.

Data från sociala medier har förändrat marknadsförares arbetsätt, både online och offline. Insikterna du får ut från sociala medier kan hjälpa dig att förbättra kundupplevelsen genom att skapa dig en djup förståelse för dina kunders köpbeteende, vad som motiverar dem och deras uppfattning om ditt företag. Det är dessa databaserade insikter som du ska använda när du sätter igång med att skapa dina olika personas.

5 steg för att skapa personas

Med utgångspunkt i ovanstående tips kommer här några råd om hur du kan använda databaserade insikter till att lära känna dina kunder bättre.

1. Bestäm dina mål

Varför vill du förstå dina kunder och deras beteende bättre? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Börja med att ställa dig själv dessa frågor.

Idag kan du enkelt få fram detaljerad information om alltifrån vad en kund tittar längst på för bilder, vart de befinner sig geografiskt, hur de uppfattar ditt innehåll och vad som engagerar dem mest. Dina utmaningar, alltså dina mål, är de som kommer att vara avgörande för dina KPI:er. Fundera därför noga igenom vad ditt mål med personas är. Ett bra tips när du sätter dina mål är att inkludera andra intressenter. Dessa kan nämligen bidra med varierande perspektiv som kan vara användbara när du sätter dina mål.

2. Inhämtning av data

Den bästa datan är den du kan följa över tid. Oavsett vilket analys eller mediebevakningsverktyg du använder kommer datan att bli mer användbar med tiden. Samla därför in data under en tidsperiod och låt insamlingen ackumuleras (minst 2 veckor) och dra sedan utan data i ett så rått format som möjligt. Det viktigt här är att du får så mycket olika typer av data som möjligt. Det finns många olika program som kan hjälpa dig att få fram detaljerad men användarvänlig data. Din utmaning blir sedan att presentera och visualisera informationen. Genom att presentera databaserade insikter kommer du garanterat få med dig andra viktiga personer i ditt team.

3. Bestäm hur många personas du behöver

Det är omöjligt att förstå varje enskild kund. Därför kan det vara bra att bryta ner dina personas till dina viktigaste kunder. Mellan 3 till 5 personas räcker vanligtvis beroende på hur varierad din produktportfölj är. Det är bättre att du känner 4 av dina kunder riktig bra, än att känna alla lite grann vilket inte kommer att skapa värde för marknadsteamet.

4. Gör en mall

Så snart du gjort en mall, kan du starta med att fylla i de blanka rubrikerna om dina personas baserat på data och dina mål. Se personas som en person, en person som har ett behov, beteende och svagheter. Exakt vart befinner de sig? Hur insatta är de med din teknik och i din kommunikation? Vad triggar dem?

Kom ihåg att motivationen för ett köp handlar om att uppfylla ett uppenbart behov. I det flesta fall finns det ett tydligt behov eller ett okänt behov, oavsett vad så är det behov som kommer att motivera köparen att slutföra köpet.

5. Testa din persona!

Använd fokusgrupper för att förstå om dina kunder kan identifiera sig med dina personas eller inte. Fokusgrupper kan tillföra mer mänskliga insikter till de du redan vet utifrån data. Låt dem föreställa sig att dessa personas är deras vänner och fråga dem vad de gillar bäst och vad deras olika behov skulle kunna tänkas vara. Utifrån detta kan du sedan förstärka eller eliminera dina antaganden och jämföra dessa med resultaten du fått baserat på data.

personas

Dessa grundläggande steg visar hur du kan använda data på ett mer insiktsfullt och effektivt sätt. Lägg lite extra tid på att fundera på vem det är du kommunicerar med och hur du på bästa sätt kan bygga upp en bra relation med dina kunder för att skapa enastående resultat.

Nyfiken på hur Meltwater kan hjälpa dig?

Vill du höra mer om hur Meltwater kan hjälpa dig att förstå dina kunder med hjälp av databaserade insikter? Fyll i formuläret här nedanför så kontaktar vi dig inom kort!