>När det kommer till kommunikation upplever vi just nu en förändring. Tidigare har företag kommunicerat mot andra vilket allt mer byts ut mot pågående konversationer. Frågan företag bör ställa sig är därför hur de blir en del av dessa konversationer. Vad skapar framgång i detta klimat? Per Schlingman är ett riktigt proffs när det kommer till kommunikation. I detta blogginlägg har vi summerat Pers syn på hur företag kan skapa framgångsrika konversationer.

Framgångsrik kommunikation – berättelser är nyckeln

I det nya kommunikativa landskapet menar Per Schlingmann att framgång ligger i förmågan att skapa och kommunicera berättelser. Detta låter kanske enkelt men är svårt i praktiken. En berättelse kan ses som ett ramverk för ett företag, ett fenomen, en marknad eller kanske en människa. Därav är det de som besitter förmågan att skapa berättelser som skapar tydliga bilder hos mottagaren, som ges bäst förutsättningar till att budskapet ska berättas vidare. Därför är berättelsen den starkaste kommunikationsformen just nu.

Från kommunikation till konversationer

Per Schlingmann gav ett bra exempel på en person som lyckats skapa berättelser i sin kommunikation: Donald Trump. Under det amerikanska presidentvalet var berättelser en av Trumps största framgång. Varje gång han gjorde- eller sade något som var ännu galnare än det han sagt innan, spreds det vidare. Poängen här menar Per Schlingmann, är att kommunicera innehåll som människor vill prata om och sprida vidare vilket är ett exempel på framgångsrik kommunikation.

På grund av detta, är det inte längre en stor kommunikationsbudget eller tillgång till rätt kanaler som är avgörande för företag. Det nya villkoret är att ni måste förtjäna att människor pratar vidare om er. Per Schlingmann menar att i förflyttningen från kommunikation till konversation är det viktigt att identifiera aktuella samtalsämnen. Fråga därför er själva vilka samtalsämnen ni kommunicerar mot kunder och medarbetare och om dessa förtjänar att pratas mer om.

”Många kommunicerar med många”

Enligt Per Schlingmann har det skett ännu en förändring. Nämligen att kommunikation har förflyttats från att en person kommunicerar till många, till att många personer kommunicerar med många. Samtidigt har det uppstått en splittring i samhället där den yngre generationen sällan kommunicerar med den äldre. Ett skifte som företag måste anpassa sig till.

Numera lever vi i en ständigt pågående diskussion där vi exponeras för nya informationsflöden med ny information. Trots att det nu finns fler avsändare till dessa informationsflöden sker kommunikationen enbart via ett fåtal globala plattformar. Exempel på dessa är Twitter och Facebook. Enligt Per Schlingmann resulterar detta i att den information människor tar till sig blir allt mer fragmenterad.

Störst är inte alltid starkast

Tidigare var tanken att ju större kommunikationsbudget ett företag hade desto bättre blev utfallet. Det fanns ett starkt samband mellan insats och utfall. Så är det inte idag. Per Schlingmann tar återigen upp Donald Trump som exempel. Trump använder möjligheten att vara sin egen kanal där han formar de globala samtalsämnena. På Twitter håller Trump en ständig konversation med andra människor. Han tar sig på så sätt förbi traditionella medier som inte kan filtrera innehållet. Detta fenomen visar att vi i dagens läge inte konsumerar nyheter på samma sätt som tidigare. Idag lyssnar vi mer på vad personer i vår närhet säger eller tipsar oss om. Detta i sin tur förstärker våra egna uppfattningar om världen. Som resultat av detta är den information vi tar blir ytterligare ensidig.

Hur blir man framgångsrik i detta klimat?

Nedan pekar Per Schlingmann ut några faktorer som kan påverka varför vissa blir mer framgångsrika i sin kommunikation. Några exempel på framgångsrik kommunikation:

1. Personifiering: I dagens kommunikativa samhälle uppmuntras personlighet. Vi är mer intresserade av människor än företag. Inom detta område kan företag inspireras av ungas mediekonsumtion. Till exempel, varför är vissa youtubers är mer framgångsrika än andra? Nyckeln är att de kommunicerar sina personligheter där de visar både sina styrkor och svagheter.

2. Berättelser: Dagens företag måste förtjäna sina tittare eller följare. Den med störst plånbok är inte längre starkast, utan det handlar om att skapa intressanta berättelser att sprida vidare.

3. Kommunikationsperspektiv: Vilket perspektiv utgår er kommunikation från? Det är en svår fråga som kan vara avgörande för ett företags framgång. Människor gillar säkerhet men tyvärr vet vi alltid mindre än vad vi önskar. Därför brukar företag fokusera på att kommunicera det som sker nu, vad de vet, eller vad de tidigare gjort. När människor fattar beslut är framtiden i fokus. Vi har en uppfattning om hur framtiden kommer bli och fattar beslut för att påverka det. Baserat på detta, behöver företag inte bara skapa samtalsämnen utan samtalsämnen som stämmer överens med människors framtidsbild.

Bilder från frukostseminariet:

3

4

6

DSC_0248