Outside Insight:

Hur kan beslutsfattare använda sig av externa data för att få viktiga insikter och ligga steget före sina konkurrenter?

Insikterna finns i digitala brödsmulor online som både företag och konsumenter lämnar efter sig varje dag. Genom att samla och analysera data och information från flera olika datakällor kan företag fatta informerade beslut och lägga rätt strategier. Exempel på extern data kan vara jobbannonser, sociala medier, patentansökningar, finansiell data och mycket mer.

På samma sätt som beslutsfattare bevakar och analysera intern data behöver de analysera extern data. På så sätt kan de bland annat upptäcka en eventuellt kris i tid och kan bättre förutse konkurrenternas nästa steg. Genom att bevaka extern data kan man lättare se trender och förändringar i branschen som kan påverka företaget.

Outside Insight

Vill du lära dig mer om ”Outside Insight”? Du kan läsa mer om dessa trender på OutsideInsight.com